Odbor občansko-správní


Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy

Odbor občansko-správní

přízemí ÚMČ Žalanského 291/12b
tel: 234 683 111, tel + fax: 235 315 298

Vedoucí odboru

Ivana Simonová
kancelář: 102
tel: 234 683 504
e-mail: ivana.simonova@praha17_cz

Vedoucí odd. osobních dokladů a evidence obyvatel: Hana Tirpáková
Osobní doklady tel: 234 683 502

Vedoucí odd. matrik: Bc. Silvie Hošková
Matrika tel: 234 683 516

Popis odboru

Odbor občansko-správní pro Vás zajišťuje služby jako ověřování podpisu a ověřování shody originálu listiny s její kopií, výkon matriční agendy, svatby, vítání občánků, jubilanti, státního občanství, změny jména a příjmení, Czech point, přijímá žádosti o výpis z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, přihlašování občanů k trvalému pobytu, rušení údaje o místu trvalého pobytu, vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, projednává přestupky a výkon obecně prospěšných prací.

Úřední hodiny (platné pro agendy: občanské průkazy a evidence obyvatel, cestovní doklady a přestupky)

Pondělí:  8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.30 hod.
Středa:   8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 18.30 hod.
Pátek:     7.30 - 11.00 hod.

Vážení občané,

pokud Vám systém již nevydá pořadové číslo, nemůžeme, bohužel, garantovat obsloužení příslušnou agendou, v daných provozních hodinách.

Případnou možnost  obsloužení klienta vyhodnotí pracovník příslušné agendy podle konkrétní situace již obsluhovaných klientů, s ohledem na danou provozní dobu.  V případě Vaší návštěvy před polední přestávkou, upozorňujeme, že obsluhu klientů dokončujeme do 12:00 hodin. Další výdej pořadových čísel bude spuštěn od 12.30 hodin a od 13:00 hodin budete obslouženi na přepážce příslušné agendy.

 Děkujeme za pochopení

Upozorňujeme žadatele, že v měsících duben, květen, červen, červenec, srpen a září, kdy je zvýšený zájem o vyřízení cestovního dokladu je nutno se objednat, neboť denní kapacita bývá již dopředu vyčerpána.

Úřední hodiny (platné pro ověřování podpisu a shody originálu s kopií)

Pondělí:  7.30 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.30 hod.
Úterý:     7.30 - 12.00 hod. a 12.30 - 15.00 hod.
Středa:   7.30 - 12.00 hod. a 13.00 - 18.30 hod.
Čtvrtek:  7.30 - 12.00 hod. a 12.30 - 15.00 hod.
Pátek:    7.30 - 12.30 hod.

Úřední hodiny (platné pouze pro matriku)

Pondělí:  8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.30 hod.
Středa:   8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 18.30 hod.
Pátek:    s ohledem na konání svatebních obřadů, lze návštěvu klienta domluvit pouze na základě předchozí domluvy s matrikářkou

Tisk Export článku do PDF