Zimní údržba komunikací v Řepích

Informace o zimní údržbě komunikací

Zimní údržbu místních komunikací v Řepích v sezoně 2020/2021 zajišťují:

  • městská část Praha 17 – oblast horních a starých Řep (chodníky a vozovky), oblast sídliště Řepy II. (chodníky), ul. Mrkvičkova (chodníky a vozoky),
  • Technická správa komunikací hl. m. Prahy – oblast sídliště Řepy I. (chodníky a vozovky), oblast sídliště Řepy II. (vozovky).

Úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, vymezuje nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy., v platném znění.

Přehledná mapa zimní údržby komunikací na území MČ Paha 17 ke zuk_mapa . Mapa je průběžně aktualizována!

Portál zimní údržby komunikací ve správě TSK hl. m. Prahy

Informace o nedostatcích v úklidu komunikací přijímají:

  • MČ Praha 17 – Odbor životního prostředí a dopravy, tel.: 235 300 655, e-mail: cisterepy@praha17.cz
  • TSK hl. m. Prahy, tel.: 224 231 856

Děkujeme!