Kontakty na redakci Řepské sedmnáctky

Řepská 17

E-mail: redakce@praha17.cz

Radka Vaculíková: radka.vaculikova@praha17.cz, tel.: 724 773 025
Jiří Holub: jiri.holub@praha17.cz, tel.: 720 524 688

Sídlo redakce: ÚMČ Praha 17, Žalanského 29112/b

Uzávěrka pro příjem příspěvků: vždy 10. dne předcházejícího měsíce, např. 10. ledna pro únorové vydání (po domluvě s redakcí lze příspěvky zaslat i o něco později). Jestliže toto datum připadne na víkend či svátek, platí následující pracovní den. Příspěvky musí být čitelné, podepsané a s uvedenou adresou korespondenta.

Uzávěrka pro příjem inzerce: Uzávěrka pro příjem inzerce je zhruba 10. dne předcházejícího měsíce – např. 10. února pro březnové vydání (dle pracovních dní). V době uzávěrky již může být plocha vymezená pro inzerci obsazena, objednávejte s předstihem!

Kontakty pro sjednání inzerce: inzerce@praha17.cz - do předmětu e-mailové zprávy uveďte INZERCE