Kontakty na redakci Řepské sedmnáctky

Řepská 17

Telefon: 234 683 544, 234 683 531, 602 228 276, 720 524 688
E-mail: redakce@praha17.cz, Radka.Salusova@praha17.cz, Lucie.Kolomaznikova@praha17.cz

Redakce: Mgr. Radka Sálusová, Mgr. Lucie Kolomazníková

Sídlo redakce: ÚMČ Praha 17, Žalanského 291, 1. patro vpravo, dveře č. 206.

Uzávěrka pro příjem příspěvků: vždy 10. dne předcházejícího měsíce, např. 10. ledna pro únorové vydání (po domluvě s redakcí lze příspěvky zaslat i o něco později). Jestliže toto datum připadne na víkend či svátek, platí následující pracovní den.

Uzávěrka pro příjem inzerce: Uzávěrka pro příjem inzerce je zhruba 10. dne předcházejícího měsíce – např. 10. února pro březnové vydání (dle pracovních dní). V době uzávěrky již může být plocha vymezená pro inzerci obsazena, objednávejte s předstihem!
Kontakty pro sjednání inzerce: 234 683 531 (544), 720 524 688, Lucie.Kolomaznikova@praha17.cz.

Osobní návštěvu v redakci si, prosíme, domluvte předem na tel. č. 234 683 544 (531) nebo 602 228 276, 720 524 688 (netýká se jednání ohledně inzerce). Děkujeme za pochopení!