Prohlášení o přístupnosti

Městská část Praha 17 se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.repy.cz a mobilní aplikace Řepy v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.repy.cz

Stav souladu
Tato internetová stránka je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah
Některé dokumenty, zejména dokumenty, které nebyly vytvořeny Městskou částí Praha 17 (například postoupené záležitosti, které se musí uveřejňovat) a dokumenty které jsou staršího data vytvoření neobsahují textovou vrstvu, tudíž jsou nepřístupné.
Některé fotografie či fotoalba neobsahují alternativní textový popis.
Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 356/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.
Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:
    PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
    RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
    ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML5, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.

Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 17.08.2021

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení.

Kontakt na správce webu
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru - webmaster@praha17.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových, záležitostí týkající se této webové prezentace.

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21
e-mail:  pristupnost@mvcr.cz