Vedení úřadu

Jméno Funkce Kompetence
Kopejtková Alena, Mgr. (alena.kopejtkova@praha17.cz) starostka
 • DPS
 • správa obecního majetku
 • kultura
 • bezpečnost
Benkovič Martin, Mgr. (martin.benkovic@praha17.cz) místostarosta
 • územní rozvoj
 • investice
 • dotační politika
Marek Martin (martin.marek@praha17.cz) místostarosta
 • životní prostředí
 • doprava
 • informatika
Šoukal Miroslav, Mgr. (miroslav.soukal@praha17.cz) místostarosta
 • finance
 • oblast školství a sportu
Loučka Petr, Bc. (petr.loucka@praha17.cz) tajemník úřadu odpovídá za koncepci a organizaci ÚMČ z hlediska pracovněprávního a za oblast výkonu státní správy v přenesené působnosti, odpovídá za organizaci činností ve věcech samostatné působnosti na základě rozhodnutí orgánů MČ Praha 17