Vedení úřadu

Jméno Funkce Kompetence
Kopejtková Alena, Mgr. (alena.kopejtkova@praha17.cz) starostka pro oblast školství, kultury, bezpečnosti a sociální oblast a oblast ekonomiky a účetnictví MČ Praha 17 a všech organizací zřízených MČ Praha 17
Bíro Jaroslav (jaroslav.biro@praha17.cz) místostarosta pro oblast územního rozvoje a investic a pro oblast tvorby strategického plánu, problematiky evropských a jiných fondů, přímé řízení podpory projektů
Marek Martin (martin.marek@praha17.cz) místostarosta pro oblast dopravy a životního prostředí
Loučka Petr, Bc. (petr.loucka@praha17.cz) tajemník úřadu odpovídá za koncepci a organizaci ÚMČ z hlediska pracovněprávního a za oblast výkonu státní správy v přenesené působnosti, odpovídá za organizaci činností ve věcech samostatné působnosti na základě rozhodnutí orgánů MČ Praha 17