Vedení úřadu

Jméno Funkce Kompetence
Kopejtková Alena, Mgr. (alena.kopejtkova@praha17.cz) starostka pro oblast správy obecního majetku, školství, kultury a oblast ekonomiky a účetnictví MČ Praha 17 a všech organizací zřízených MČ Praha 17, problematiku bezpečnosti a krizového řízení (za podpory neuvolněného místostarosty a odboru KTA)
Bíro Jaroslav
(jaroslav.biro@praha17.cz)
místostarosta pro oblast územního rozvoje a investic a pro oblast tvorby strategického plánu, problematiky evropských a jiných fondů, přímé řízení podpory projektů
Bc. Václav Dbalý (vaclav.dbaly@praha17.cz) neuvolněný místostarosta pro sociální oblast, bezpečnost a prevenci kriminality, komunitní plánování a zdravotnictví
Marek Martin (martin.marek@praha17.cz) místostarosta pro oblast dopravy a životního prostředí
Loučka Petr, Bc. (petr.loucka@praha17.cz) tajemník úřadu odpovídá za koncepci a organizaci ÚMČ z hlediska pracovněprávního a za oblast výkonu státní správy v přenesené působnosti, odpovídá za organizaci činností ve věcech samostatné působnosti na základě rozhodnutí orgánů MČ Praha 17