COVID-19

Další informace z kategorie

COVID-19

Jednání krizového štábu ze dne 26.11.2021

Na základě vyhlášení nouzového stavu proběhlo dne 26. listopadu 2021 jednání krizového štábu MČ Praha 17 (dále KŠ MČ Praha 17).
Krizový štáb MČ Praha 17:
1.    projednal opatření vlády ČR,
2.    projednal aktuální situaci ve správním obvodu Městské části Praha 17,
3.    stanovil pracovní skupinu KŠ MČ Praha 17,
4.    stanovil úkoly členům pracovní skupiny KŠ MČ Praha 17,
5.   důrazně doporučuje a vyzývá občany k dodržování opatření nouzového stavu a platných opatření ministerstva zdravotnictví.

Vytvořeno: 1.12.2021

Odpuštění nájmu v prostorech MČ Prahy 17

Informace pro podnikatele v nebytových prostorech svěřených MČ Praha 17 o možnosti podání žádosti o odpuštění nájmu nebo části nájmu v roce 2021

Vytvořeno: 19.4.2021

Dopis primátora Pražanům

Vážení Pražané,

obracíme se na vás v tuto chvíli, abychom vám vyjádřili svou podporu a vděk. Víme, že současná situace je velmi obtížná pro mnohé z nás, ať už po zdravotní, psychické nebo finanční stránce. Někteří z nás přišli o své blízké, někteří o zdroj své obživy, mnozí neví, co bude dál. Od samého počátku jste ale prokázali neuvěřitelnou obětavost, sebezapření a statečnost, což nám dává jistotu, že společně zvládneme i novou vlnu pandemie.

Vytvořeno: 8.3.2021

MČ Praha 17 chce pomoci sociálně slabým

MČ Praha 17 reaguje na nové rozhodnutí Vlády ČR a bude rozdávat sociálně slabým občanům respirátory.
Ty jsou na vybraných místech povinné od 25.2.2021.

Distribuce bude určena sociálně slabým občanům, kteří nemají možnost a prostředky si je jinak opatřit.

Respirátory budou vydávány:

Vytvořeno: 24.2.2021

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ – Výzva za leden 2021 a 21.-22.12 2020

Stanovené období: 21. – 22. prosince 2020 a 4. – 31. ledna 2021

Datum zahájení příjmu žádostí: 10. 2. 2021 od 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí: 11. 3. 2021 do 23:59 hod.

Rozpočet: 250 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen.

Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Vytvořeno: 10.2.2021

Program COVID – KULTURA pro OSVČ – 3. výzva

Ministerstvo kultury spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásilo 3. výzvu dotačního programu COVID – KULTURA pro osoby samostatně výdělečně činné.

O jednorázovou podporu ve výši 60 000 korun budou moci žádat jednotlivci v uměleckých a umělecko-technických profesích, na které nejvíce dopadla opatření přijatá vládou ČR v souvislosti s bojem proti šíření COVID-19 a tito lidé se ocitli bez příjmů.

Vytvořeno: 8.2.2021