COVID-19

Další informace z kategorie

Uzavření dětských hřišť

Na základě usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 č. 216, které důrazně doporučilo vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v šíření nemoci covid-19 uzavření dětských hřišť, budou v městské části Praha 17 uzavřena tato hřiště:

 • Řepík – areál Bendova 1121
 • Socháňova 1126-1128
 • areál Socháňova 1221 – u Klubu 17
 • hřiště v Opukové ulici
 • Skatepark (naproti SC Řepy)

Ostatní hřiště v MČ Praha 17 vzhledem k závažnosti situace nedoporučujeme využívat!

Vytvořeno: 3.3.2021

Nový kompenzační bonus 2021

Žádost o poskytnutí nového kompenzačního bonusu 2021 lze využít v aplikaci pro podání žádosti o kompenzační bonus 2021 za ty kalendářní dny v rámci:

 • prvního bonusového období 1. 2. 2021 – 28. 2. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 3. 5. 2021),
 • druhého bonusového období 1. 3. 2021 – 31. 3. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 1. 6. 2021),

za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Vytvořeno: 2.3.2021

Jak přihlásit děti za nouzového stavu do určených škol

Děti, které by měly navštěvovat určené školy, nahlašuje zaměstnavatel vybraných profesí (dle nařízení primátora) na odbor SML MHMP, který následně rozřazuje děti do jednotlivých škol. Podrobnější informace, jak nahlašovat děti přes zaměstnavatele rodičů je uvedeno na těchto webových stránkách:

Vytvořeno: 1.3.2021

Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodlužuje výzvu k podávání žádostí do programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny.

Žádosti bude přijímat až do 15. března 2021 do 16:00 h.

Navýšen byl limit Dočasného rámce Evropské komise, podle kterého si žadatelé mohou nově žádat o podporu až do výše 1,8 mil. EUR.

Vytvořeno: 1.3.2021

Uzavření základních a mateřských škol

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření je omezen provoz základních i mateřských škol, školních družin a klubů do 21. 3. 2020.

V provozu zůstávají pouze zařízení zajišťující péči o děti rodičů pracujících v Integrovaném záchranném systému. Aktivace těchto zařízení se děje na základě pokynu MHMP. Své dětí mohou k této docházce přihlásit rodiče, prostřednictvím svého zaměstnavatele, na MHMP.

Vytvořeno: 1.3.2021

Nárok na kompenzační bonus mají pěstouni, dobrovolníci...

Nově mohou o kompenzační bonus zažádat i lidé, kteří jsou v úpadku (typicky v konkurzu nebo oddlužení). Výkon činnosti dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, anebo výkon pěstounské péče (resp. pobírání odměny pěstouna) s výkonem práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr – už také nepředstavují zákonnou překážku pro vznik nároku na kompenzační bonus.

Vytvořeno: 25.2.2021

Vláda prodloužila program Antivirus do konce dubna

Dne 22. 2. 2021 schválila vláda další prodloužení Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus.

Důvodem k prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus do 30. dubna 2021 je jednak přetrvávající špatná epidemická situace, tak i skutečnost, že se zatím nepodařilo v Parlamentu schválit novelu zákona o zaměstnanosti, která zavádí tzv. kurzarbeit. Zároveň Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo k drobným úpravám, které vyplývají z dosavadní zkušenosti s jeho realizací.

Vytvořeno: 25.2.2021

MPO podpoří cestovní kanceláře

Pomůže jim s pojištěním pro případ úpadku

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) zveřejnily první výzvu z programu COVID Záruka CK, který vznikl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Má zmírnit dopady koronaviru na cestovní ruch a cestovní služby. Podpora se bude poskytovat formou bankovních záruk vystavených ČMZRB, které cestovní kanceláře místo vlastních financí využijí pro povinnou spoluúčast na povinném pojištění ochrany proti úpadku.

Vytvořeno: 25.2.2021

MČ Praha 17 chce pomoci sociálně slabým

MČ Praha 17 reaguje na nové rozhodnutí Vlády ČR a bude rozdávat sociálně slabým občanům respirátory.
Ty jsou na vybraných místech povinné od 25.2.2021.

Distribuce bude určena sociálně slabým občanům, kteří nemají možnost a prostředky si je jinak opatřit.

Respirátory budou vydávány:

Vytvořeno: 24.2.2021

Jednání krizového štábu ze dne 16.2.2021

Na základě vyhlášení nouzového stavu proběhlo dne 16. února 2021 jednání krizového štábu MČ Praha 17.

Krizový štáb MČ Praha 17:

 1. vzal na vědomí opatření vlády ČR v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu,
 2. jmenoval pracovní skupinu KŠ MČ Praha 17,
 3. vyhodnotil aktuální situaci a potřeby SO Praha 17,
 4. schválil výdej dezinfekce pro SVJ,
 5. stanovil úkoly členům pracovní skupiny KŠ MČ Praha 17,
 6. konstatoval, že další jednání proběhne dle potřeby.

PhDr. Jitka SYNKOVÁ
předsedkyně krizového štábu

Vytvořeno: 19.2.2021