COVID-19

Další informace z kategorie

Program COVID – Kultura – 2. výzva prodloužena

2. výzva v programu COVID - Kultura prodloužena do 22. 12. 2020.

A to na základě velkého zájmu. Pokračování speciálního dotačního programu COVID – Kultura, tedy 2. výzvu, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Má pomoci podnikatelským subjektům z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření.

Vytvořeno: 23.11.2020

Informace pro podnikatele v městských nebytových prostorech

Nájemci nebytových prostor, na které dopadl zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách s výjimkou uvedenými v Usn. vlády ČR č.1079 ze dne 21. 10. 2020, mohou žádat s odkazem na platné usnesení RMČ Praha 17 č.138/2020 ze dne 29. 4. 2020, o odpuštění nájemného nebo části nájemného za nájem nebytových prostor sloužících k podnikání, ve svěřené správě městské části Praha 17.
Rada městské části schválila výše uvedeným usnesením postup pro vyřizování žádostí o odpuštění nájemného za nebytové prostory sloužící k podnikání, které jsou v její správě.

Vytvořeno: 11.11.2020

Obědy (nejen) pro děti

Hlavní město Praha chce novým projektem "Obědy pro děti" pomoci rodičům, kteří v některých případech nemají čas vařit každý den svým dětem více jídel. Praha proto vytvořila registrační formulář a mapu, kde budou pražské restaurace nabízet obědy pro školáky za 60 Kč včetně DPH. Objednat si zde ale budou moci jídlo také senioři, kteří zaplatí 90 Kč včetně DPH. Soukromí restauratéři se budou moct hlásit do projektu od pátku 6. listopadu 2020 od 12:00 hodin. Další informace pro rodiče i seniory zde budou průběžně doplňovány.

Vytvořeno: 11.11.2020

Žádost o kompenzační bonus – bonusové období od 5. 10. do 21. 11.

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu. Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti. Zároveň však FS upozorňuje, že vyplácet se začne až poté, co zákon nabyde účinnosti, o čemž bude poté veřejnost na webu a sociálních sítích neprodleně informovat.

Vytvořeno: 9.11.2020

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva říjen 2020

Stanovené období: od 14. října do 31. října 2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 9. 11. 2020 od 9:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí: 9. 12. 2020 do 23:59 hod.
Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Vytvořeno: 9.11.2020

Výzva I program COVID–SPORT II

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou vyhlásilo dne 6. 11. 2020 - Výzvu I programu COVID-SPORT II. Příjem žádostí
o podporu bude zahájen dne 12. 11. 2020 a ukončen 7. 12. 2020. Veškeré podrobnosti k žádostem o podporu a způsobu jejich podávání naleznete v dokumentu Výzvy I.
 
Základní informace o Výzvě:

Vytvořeno: 9.11.2020

Pomoc lidem v akutní nouzi

Sociální odbor ÚMČ Praha 17 opět začal spolupracovat s Potravinovou bankou Praha. Sociální odbor bude distribuovat potravinové balíčky lidem, kteří se ocitnou v akutní nouzi. Pokud jste se v souvislosti s pandemií

 COVID-19 ocitli v tíživé životní situaci, můžete se obrátit na sociální odbor, který Vám pomůže při řešení vzniklé situace.

Kontakt na sociální odbor ÚMČ Praha 17: 234 683 263, 234 683 266

Vytvořeno: 29.10.2020

Ošetřovné pro OSVČ II - aktuální informace pro žadatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na základě usnesení vlády rozhodlo o pokračování Programu "Ošetřovné" pro OSVČ. V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat ve stručnosti o klíčových parametrech a podmínkách, které bude mít připravovaná výzva za období říjen 2020, a to v návaznosti na aktuální opatření vlády v souvislosti s COVID-19

Upozorňujeme, že konečné znění podmínek bude stanoveno výzvou v návaznosti na Program "Ošetřovné" pro OSVČ II

Vybrané základní parametry a podmínky (podrobně bude uvedeno ve výzvě):

Vytvořeno: 29.10.2020

Aktuální epidemiologická situace v ČR K 25.10.2020

Centrální řídící tým COVID-19 I přes rostoucí počet prováděných testů (nad 45 tisíc testů) neklesá podíl pozitivních záchytů v populaci. Při velkém množství nakažených osob v populaci dochází k nekontrolovanému šíření nemoci, Dochází totiž k šíření nemoci mezi velkým množstvím osob a zvyšuje se zátěž na zdravotní systém, což pozorujeme právě v těchto dnech.

Vytvořeno: 27.10.2020