Jednání krizového štábu ze dne 16.2.2021

Na základě vyhlášení nouzového stavu proběhlo dne 16. února 2021 jednání krizového štábu MČ Praha 17.

Krizový štáb MČ Praha 17:

  1. vzal na vědomí opatření vlády ČR v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu,
  2. jmenoval pracovní skupinu KŠ MČ Praha 17,
  3. vyhodnotil aktuální situaci a potřeby SO Praha 17,
  4. schválil výdej dezinfekce pro SVJ,
  5. stanovil úkoly členům pracovní skupiny KŠ MČ Praha 17,
  6. konstatoval, že další jednání proběhne dle potřeby.

PhDr. Jitka SYNKOVÁ
předsedkyně krizového štábu

Vytvořeno: 19.2.2021