Úřední deska

Zobrazit úřední desku v samostatném okně

Kamenná úřední deska je umístěna u vchodu hlavní budovy úřadu na adrese Žalanského 291/12b, zároveň je vedle fyzické úřední desky umístěn informační kiosek, kde je možné zobrazení elektronické úřední desky

Smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. uzavřené po 1.7.2016 jsou zveřejňovány v Registru smluv.