Příspěvky

Žádosti o sociální dávky

Úřad městské části Praha 17 nevyřizuje žádosti o sociální dávky, tato agenda spadá do působnosti Úřadu práce ČR. Informace k řešení životních situací v oblasti sociálních dávek (Státní sociální podpora, Pomoc v hmotné nouzi, Příspěvek na péči, Dávky pro osoby se zdravotním postižením...) naleznete na stránkách Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí (odkazy na stránky MPSV).

Dotace na podporu sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit poskytované z finančních prostředků MČ Praha 17

Granty HMP

J5 dotační program 2014

Sociální oblast - Granty (odkaz na Portál hlavního města Prahy)

Zdravotnictví - Granty (odkaz na Portál hlavního města Prahy)

Granty ostatní

Celoměstské grantové programy v oblastech Vzdělávání, Sport, Volný čas, Kultura, Památky, Životní prostředí aj. (odkaz na Portál hlavního města Prahy)

Praha 17 je Obec přátelská seniorům