Vyhlášení dotací pro rok 2018

Městská část Praha 17 vyhlašuje dotační řízení pro rok 2018

Tematické okruhy dotačního řízení:

Program I.      podpora sportovních aktivit

Program II.     podpora volnočasových aktivit

Program III.    podpora sociálních služeb

Program IV.    podpora kultury

Městská část bude přijímat žádosti o dotace v termínu od 1. 2. 2018 do 9. 3. 2018 včetně. Žádosti podané s pozdějším termínem nebudou již do dotačního řízení zařazeny.

Vyhlášení dotací městskou částí Praha 17 je po schválení Zastupitelstvem m. č. Praha 17 prováděno zveřejněním dotačních programů na úřední desce, na internetové stránce www.repy.cz a v časopise Řepská sedmnáctka.

Formuláře pro žadatele:

Žádost pro rok 2018

Zásady pro poskytování dotací pro rok 2018

Vyúčtování poskytnuté dotace pro rok 2018

Forma podání žádosti:

Žádost o dotaci bude žadatel předkládat poskytovateli prostřednictvím závazného formuláře ŽÁDOST PRO ROK …., 1 x v písemném vyhotovení včetně povinných příloh do podatelny Úřadu městské části Praha 17 a 1 x elektronicky ve formátu Microsoft Word (pouze formulář žádosti bez povinných příloh v maximální velikosti 1.5 MB) na e-mail dotace-ekn@praha17.cz. Žádost je nutné jasně označit: Úřad městské části Praha 17 a číslem Programu I. – IV. Podrobné podmínky pro vyplnění žádosti naleznete - viz ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ.

Vyúčtování poskytnuté dotace:

Příjemce dotace je povinen finanční prostředky vyúčtovat na předepsaném závazném formuláři - viz VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE a předat do podatelny Úřadu městské části Praha 17 do 28. 2. 2019.

Vytvořeno: 14.12.2017