Zastupitelstvo

Zastupitelstvo společně s radou tvoří samosprávu městské části Praha 17. Postavení a pravomoci samosprávy městské části jsou vymezeny zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a Statutem hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb.).

Jednání zastupitelstva

Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná.

Od ledna 2019 jsou jednání přenášena živě přes internet. Po skončení si můžete záznam přehrát ve videoarchivu.
Přímý přenos je během jednání zastupitelstva dostupný z hlavní stránky www.repy.cz.
První přenos proběhl 9. 1. 2019.

Termíny zasedání ZMČ

Programy jednání, zápisy a videozáznamy z jednání ZMČ

Usnesení ZMČ

Jednací řád ZMČ Praha 17

Výbory zastupitelstva

Zastupitelé

Městská část Praha 17 má pro volební období 2018-2022 zvolené 23-členné zastupitelstvo. Rozdělení mandátů v zastupitelstvu je následující: Občanská demokratická strana - 11 členů; ANO 2011 - 4 členové; KDU - ČSL a TOP 09 - 3 členové; PLUS - 2 členové; STAROSTOVÉ PRO PRAHU - 2 členové; Komunistická strana Čech a Moravy - 1 člen;

Seznam členů zastupitelstva

Zastupitelstvu je podle § 89 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění mimo jiné vyhrazeno volit starostu, zástupce starosty a další členy RMČ. Do funkcí starostky a místostarostů byli zvoleni:

Starostka: Mgr. Alena Kopejtková

Místostarosta: Jaroslav Bíro

Místostarosta: Martin Marek

Neuvolněný místostarosta: Bc. Václav Dbalý

Písemné odpovědi na interpelace zastupitelů

Interpelace Mgr. Černovského na 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Odpověď na interpelaci ze dne 29. 1. 2020

Odpověď na interpelaci Mgr. Šoukala ze dne 24.6.2020

Odpověď na interpelaci Ing. arch. Michala Štěpaře ze dne 24.06.2020

Odpověď č. 2 na interpelaci Ing. arch. Michala Štěpaře ze dne 24.06.2020

Odpověď na interpelaci Mgr. Bořka Černovského ze dne 24.06.2020

Odpověď na interpelaci Ing. arch. Michala Štěpaře ze dne 16.9.2020

Odpověď č. 2 na interpelaci Ing. arch. Michala Štěpaře ze dne 16.9.2020

Odpověď na interpelaci Mgr. Miroslava Šoukala ze dne 21.10.2020

Odpověď na interpelaci Ing. arch. Michala Štěpaře ze dne 21.10.2020
Stav závazků - odpověď na interpelaci Ing. arch. Michala Štěpaře ze dne 21.10.2020

Odpověď na interpelaci Mgr. Miroslava Šoukala ze dne 09.12.2020

Odpověď č. 2 na interpelaci Mgr. Miroslava Šoukala ze dne 09.12.2020
VSC_tabulka č. 1 - Odpověď č. 2 na interpelaci Mgr. Miroslava Šoukala ze dne 09.12.2020
VSC_tabulka č. 2 - Odpověď č. 2 na interpelaci Mgr. Miroslava Šoukala ze dne 09.12.2020
VSC_tabulka č. 3 - Odpověď č. 2 na interpelaci Mgr. Miroslava Šoukala ze dne 09.12.2020

Odpověď na interpelaci Mgr. Miroslava Šoukala ze dne 27.1.2021.pdf

Odpověď na interpelaci Ing. arch. Michala Štěpaře ze dne 27.1.2021

Odpověď na interpelaci Miroslava Bartoše ze dne 21.4.2021

Odpověď na interpelaci Ing. arch. Michala Štěpaře ze dne 21.4.2021
Odpověď č. 2 na interpelaci Ing. arch. Michala Štěpaře ze dne 21.4.2021

Odpověď na interpelaci Mgr. Bořka Černovského ze dne 21.4.2021

Odpověď na interpelaci Mgr. Bořka Černovského ze dne 13.5.2021

Odpověď na interpelaci Ing. arch. Michala Štěpaře ze dne 16.06.2021

Odpověď na interpelaci Ing. Jaroslavy Šimonové ze dne 16.06.2021