Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny

Starostka městské části Praha 17, Mgr. Alena Kopejtková V souladu s ustanovením §14c písm. a) a §15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Vytvořeno: 13.9.2021

Ustavující zasedání okrskových volebních komisí

Ustavující zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 se koná ve čtrvtek dne 16. září 2021, v Kulturním centru Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6 – Řepy, a to

komise č. 17001 – 17009 od 9:00 hod.

komise č. 17010 – 17018 od 11:30 hod.

Vytvořeno: 1.9.2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro vyhlášené volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8. a 9. října 2021, s přihlédnutím k počtu voličů v 18 okrskových volebních komisí na území MČ Praha 17,

minimální počet 6 členů, v každé okrskové volební komisi (včetně zapisovatele).

Vytvořeno: 13.7.2021

Informace o určení počtu zvláštních prostorů

V souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro volby do Parlamentu poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021, k určení počtu zvláštních prostor oddělených tak, aby byla zajištěna tajnost při hlasování (zástěny), s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích,

určuji dva zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost při hlasování (zástěny) ve všech volebních místnostech.

Vytvořeno: 13.7.2021

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které se budou na území České republiky konat ve dnech 8. října a 9. října 2021,

stanovuje starostka Městské části Praha 17, s ohledem na počet voličů, 18 volebních okrsků.

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI A OKRSKY:

Vytvořeno: 13.7.2021

Informace o nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

V souladu s ustanovením § 16 odst. 4) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Městské části Praha 17, pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021

sděluji, že jsem na území Městské části Praha 17 nevyhradila plochu pro vylepení volebních plakátů.

Mgr. Alena Kopejtková
starostka

Vytvořeno: 13.7.2021