Komise rady

Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost

Předseda komise: Bc. Václav Dbalý

Místopředseda komise:

Členové: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. , Ing. Marek Francl, Mgr. Bořek Černovský, Miroslav Bartoš, Ing. Mária Szitányiová

Tajemník: Mgr. Petr Taraba

Statut Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost

Zápisy z jednání Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost

 

Komise pro kulturu a vzdělávání

Předseda komise: Josef Dirbák

Místopředseda komise:

Členové: Mgr. Alena Kopejtková , Mgr. Miroslav Šoukal, Mgr. Petr Gruber, JUDr. Věra Havlíčková, Ing. Olga Ryšavá

Tajemnice: Mgr. Naděžda Zemanová

Statut Komise pro kulturu a vzdělavání

Zápisy z jednání Komise pro kulturu a vzdělávání

 

Komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Předseda komise: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

Místopředseda komise:

Členové: Martin Marek, Mgr. Martin Benkovič, Ing. Michal Bureš, Ph.D. Jiří Masopust, Vladimír Slíž, Pavla Janecká

Tajemnice: Ing. arch. Eva Rokosová

Statut Komise pro strategické plánovani a územní rozvoj

Zápisy z jednání Komise pro strategické plánování a územní rozvoj

 

Komise pro "Dům s pečovatelskou službou v Praze - Řepích"

Předseda komise: Ing. Jaroslava Šimonová

Místopředseda komise:

Členové: MUDr. Kateřina Pekárková, Jiří Masopust, Miroslav Bartoš, JUDr. Věra Havlíčková, PhDr. Jitka Synková, Petr Čermák, Kvasnicová Yweta

Tajemnice: Ing. Naděžda Balászová

Statut Komise pro Dům s pečovatelskou službou v Praze-Řepích

Zápisy z jednání Komise pro "Dům s pečovatelskou službou v Praze-Řepích

 

Komise pro informační službu a chytré město

Předseda komise:

Místopředseda komise:

Členové:

Tajemník: Jakub Tichý

Statut Komise pro informační službu a chytré město

Zápisy z jednání Komise pro informační službu a chytré město

 

Komise pro sport a volný čas

Předseda komise: Mgr. Alena Kopejtková

Místopředseda komise:

Členové: PhDr. Jitka Synková, Josef Dirbák, Václav Soukup, Jaroslav Bíro, Ing. Marek Francl, Jiří Masopust, Ing. Jan Stupka, Mgr. Bořek Černovský, Tomáš Linhart

Tajemnice: Mgr. Naděžda Zemanová

Statut Komise pro sport a volný čas

Zápisy z jednání Komise pro sport a volný čas

 

Komise pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb

Předseda komise: Mgr. Monika Čermáková

Místopředseda komise:

Členové: Mgr. Štefan Klučka, PhDr. Jindřich Kadlec, JUDr. Věra Havlíčková, Vladimír Hejnic, Bc. Václav Dbalý

Tajemnice: Bc. Jana Císařová

Statut Komise pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb

Zápisy z jednání Komise pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb

 

Majetková a bytová komise

Předseda komise: Ing. David Števík

Místopředsedkyně komise:

Členové: Pavel Maxa, Mgr. Martin Benkovič, PhDr. Jindřich Kadlec, Ing. Rudolf Kubát, Ing. Pavel Franěk, Mgr. Martina Melhemová, Ing. arch. Michal Štěpař

Tajemnice: Michaela Novozámská

Statut Majetkové a bytové komise

Zápisy z jednání Majetkové a bytové komise

 

Redakční rada, mediální komunikace a PR

Předseda redakční rady: Pavel Maxa

Členové: Jan Bösser, Mgr. Petr Gruber, Jiří Holub, Mgr. Radka Sálusová, Mgr. Miroslav Šoukal, Ing. arch. Michal Štěpař

Tajemnice: Mgr. Lucie Kolomazníková

Statut Redakční rady, mediální komunikace a PR

Zápisy ze zasedání Redakční rady, mediální komunikace a PR

 

Zdravotní komise

Předseda Zdravotní komise: MUDr. Antoine Katra

Členové: PhDr. Jitka Synková, MUDr. Kateřina Pekárková, MUDr. Jiří Nedělka, Mgr. Bořek Černovský, Mgr. Monika Čermáková, MUDr. Milan Karpíšek

Tajemnice: Bc. Marcela Bezdomniková, Dis.

Statut Zdravotní komise

Zápisy ze zasedání Zdravotní komise

 

Archiv zápisů komisí z předchozích volebních období

Zápisy ze všech komisí Rady včetně Komise rozvoje bydlení, Komise na podporu prodeje vojenských bytů, Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy, Komise pro Sportovní centrum Řepy a další najdete na stránce Jednání, kde si můžete pomocí filtrů zobrazit starší volební období či komise, které vás zajímají