Komise rady

Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost

Předseda komise: Bc. Václav Dbalý

Členové: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Ing. Marek Francl, Mgr. Bořek Černovský, Miroslav Bartoš, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Mária Szitányiová

Tajemník: Ing. Nikola Klečanská

Statut Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost

Zápisy z jednání Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost

 

Komise pro kulturu a vzdělávání

Předseda komise: Josef Dirbák

Členové: Mgr. Miroslav Šoukal, Mgr. Petr Gruber, JUDr. Věra Havlíčková, Ing. Olga Ryšavá, Ing. arch. Michal Štěpař, Pavel Maxa

Tajemnice: Ing. Michaela Konopasková

Statut Komise pro kulturu a vzdělavání

Zápisy z jednání Komise pro kulturu a vzdělávání

 

Komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Předseda komise: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

Členové: Martin Marek, Mgr. Martin Benkovič, Ing. Michal Bureš, Ph.D., Vladimír Slíž, Pavla Janecká, Ing. Marek Francl

Tajemnice: Ing. Miloslav Tlustý

Statut Komise pro strategické plánovani a územní rozvoj

Zápisy z jednání Komise pro strategické plánování a územní rozvoj

 

Komise pro "Dům s pečovatelskou službou v Praze - Řepích"

Předseda komise: PhDr. Jindřich Kadlec

Členové: MUDr. Kateřina Pekárková, Miroslav Bartoš, JUDr. Věra Havlíčková, Jiří Svoboda, PhDr. Jitka Synková, Petr Čermák, Yweta Kvasnicová, Ing. Jaroslava Šimonová

Tajemnice: Ing. Naděžda Balászová

Statut Komise pro Dům s pečovatelskou službou v Praze-Řepích

Zápisy z jednání Komise pro "Dům s pečovatelskou službou v Praze-Řepích

 

Komise pro sport a volný čas

Předseda komise: Mgr. Bořek Černovský

Členové: Jaroslav Bíro, Josef Dirbák, Ing. Marek Francl, Martin Jaroš, Jiří Masopust, Václav Soukup, Ing. Jan Stupka, PhDr. Jitka Synková, Tomáš Linhart, Ing. David Števík

Tajemnice: Martina Šnoblová

Statut Komise pro sport a volný čas

Zápisy z jednání Komise pro sport a volný čas

 

Komise pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb

Předseda komise: Mgr. Monika Čermáková

Členové: Mgr. Štefan Klučka, PhDr. Jindřich Kadlec, JUDr. Věra Havlíčková, Vladimír Hejnic, MUDr. Kateřina Pekárková, Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

Tajemnice: Bc. Jana Císařová

Statut Komise pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb

Zápisy z jednání Komise pro sociální oblast a komunitní plánování sociálních služeb

 

Majetková a bytová komise

Předseda komise: Ing. David Števík

Členové: Pavel Maxa, Mgr. Martin Benkovič, PhDr. Jindřich Kadlec, Ing. Rudolf Kubát, Ing. Pavel Franěk, Mgr. Martina Melhemová, Ing. arch. Michal Štěpař, Josef Dirbák

Tajemnice: Michaela Novozámská

Statut Majetkové a bytové komise

Zápisy z jednání Majetkové a bytové komise

 

Redakční rada, mediální komunikace a PR

Předseda redakční rady: Pavel Maxa

Členové: Jan Bösser, Mgr. Petr Gruber, Jiří Holub, Mgr. Miroslav Šoukal, Ing. arch. Michal Štěpař

Tajemnice:

Statut Redakční rady, mediální komunikace a PR

Zápisy ze zasedání Redakční rady, mediální komunikace a PR

 

Zdravotní komise

Předseda Zdravotní komise: MUDr. Antoine Katra

Členové: MUDr. Kateřina Pekárková, Mgr. Bořek Černovský, Mgr. Monika Čermáková, MUDr. Eduard Šťastný

Tajemnice: Bc. Marcela Bezdomniková, Dis.

Statut Zdravotní komise

Zápisy ze zasedání Zdravotní komise

 

Archiv zápisů komisí z předchozích volebních období

Zápisy ze všech komisí Rady včetně Komise rozvoje bydlení, Komise na podporu prodeje vojenských bytů, Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy, Komise pro Sportovní centrum Řepy a další najdete na stránce Jednání, kde si můžete pomocí filtrů zobrazit starší volební období či komise, které vás zajímají