Komise rady

Komise pro životní prostředí a dopravu

Předseda komise: Peter Mrázek

Členové: Bc.Václav Dbalý, Ing. Marek Francl, Mgr. Lukáš Pokorný, Martin Čechlovský

Tajemnice: Ing. Nikola Klečanská

Zápisy z jednání Komise pro životní prostředí a dopravu

 

Komise pro vzdělávání a školství

Předseda komise: Mgr. Václav Soukup

Členové: Mgr. Štefan Klučka, Josef Dirbák, Mgr. Mahulena Vodárková, DiS, Mgr. Jana Kalinová

Tajemnice: Ing. Michaela Konopasková

Zápisy z jednání Komise pro vzdělávání a školství

 

Komise pro využití pozemků a rozvoj MČ

Předseda komise: Ing. Marek Francl

Členové: Martin Marek, Mgr. Monika Čermáková, Ing.arch. Michal Štěpař, Ing. Ivo Jebousek

Tajemník: Ing. Miloslav Tlustý

Zápisy z jednání Komise pro využití pozemků a rozvoj MČ

 

Komise pro kulturu, sport a volný čas

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra

Členové: Jaroslav Bíro, Mgr. Štefan Klučka, Martin Jaroš, DiS., Mgr. Bořek Černovský

Tajemnice: Martina Šnoblová

Zápisy z jednání Komise pro kulturu, sport a volný čas

 

Bytová a dislokační komise

Předseda komise: Ing.David Števík

Členové: JUDr. Věra Havlíčková, Bc. Václav Soukup, Ing.arch. Michal Štěpař, Lenka Kličková

Tajemnice: Michaela Novozámská

Zápisy z jednání Bytové a dislokační komise

 

Redakční rada, mediální komunikace a PR

Předseda redakční rady: Michal Mrskoč

Členové: Martin Haushalter, Jiří Holub, Ing. Ivana Štětinová, Mgr. Petr Gruber

Tajemnice: Radka Vaculíková

Statut Redakční rady, mediální komunikace a PR

Zápisy ze zasedání Redakční rady, mediální komunikace a PR

 

Komise sociální a zdravotní

Předseda komise: Mgr. Monika Čermáková

Členové: JUDr. Věra Havlíčková, Peter Mrázek, Mgr. Mahulena Vodárková, DiS., MUDr. Antoine Katra

Tajemnice: Bc. Jana Císařová

Zápisy ze zasedání Komise sociální a zdravotní

 

Archiv zápisů komisí z předchozích volebních období

Zápisy ze všech komisí Rady včetně Komise rozvoje bydlení, Komise na podporu prodeje vojenských bytů, Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy, Komise pro Sportovní centrum Řepy a další najdete na stránce Jednání, kde si můžete pomocí filtrů zobrazit starší volební období či komise, které vás zajímají