O městské části

Babí léto - rozloučení s prázdninami 2.9.2007

Historie a současnost

Obec leží v nadmořské výšce 340-370 m.

První písemná zmínka o Řepích pochází z roku 993 ze zakládací listiny Břevnovského kláštera. Další historické prameny hovoří o 13. století.

Do roku 1968 - mimopražská obec Řepy, patřící do okresu Praha-západ, původně však Praha-venkov, byla při rozšiřování hlavního města připojena ku Praze. Státní správu vykonával Místní národní výbor Řepy s velmi omezenými kompetencemi, který spravoval území tzv. starých Řep - Bílá Hora, Fialka, osada Blatiny, dolní a horní Řepy. Veškerou agendu v přenesené působnosti po roce 1968 pro Řepy prováděl ONV Praha 6. 

Polovina 80. let byla zahájena výstavba sídliště Řepy.

1990 - v návaznosti na zák. č. 294/1990 Sb., 367/1990 Sb., 418/1990 Sb., a další související přechází správa z Národního výboru na Městskou část Praha Řepy, spolu se zavedením samosprávných činností. Většina agendy je dále prováděna Prahou 6.

1994 - při reorganizaci státní správy (kromě jiného i zák. č. 90/1993Sb.) přichází pod Městskou část Praha Řepy celé území sídliště Řepy a úřad se rozšiřuje i o určenou část agendy v přenesené působnosti. Zbytek státní správy vykonává Praha 13. 

1. 7. 2001 - s odvoláním na zák. č. 131/2000Sb., Statut HMP a další, vzniká zcela samostatný správní obvod Praha 17 s plnou státní správou, kterou Úřad m. č. Praha 17 vykonává pro katastrální území Řepy, Zličín a část Třebonic. Na tomto území se nacházejí samosprávné celky Praha 17 (dříve Řepy) a Praha Zličín.

 

Řepský znak navrhl tehdejší starosta Vladimír Kadlec, obsahuje „řepský kříž“ nalezený při restauračních pracích v kostele sv. Martina v roce 1990 zásluhou významné grafičky a restaurátorky Dagmar Schwarzové, dále znak obsahuje meč a roucho sv. Martina. Dne 13. května 1994 byl řepský znak přijat a schválen Parlamentem České republiky.

Repsky_kriz.jpg                            Znak Městské části Praha 17

Obec měla hodně aktivních spolků. Mezi nejaktivnější spolky patřili Sokolové, Orlové, Skauti, Pěvecká obec spolku Smetana, Bratrstvo a dobrovolní hasiči. V obci byla také čtyři divadla - U Pískáčků, U Škopů, U Auřadů a v Sokolovně. Sokolovna nesloužila pouze pro tělovýchovu a divadlo, dvakrát v týdnu zde promítalo také kino.

Geologie a významné stavební materiály v Řepích

Horní část obce se nacházela na opukovém podloží, tudíž stavební kámen. Řepy se také pyšnily i kamenolomy a z místních opuk je vystavěna i nejvýznamnější památka obce kostel sv. Martina. Tato oblast měla vliv na vznik názvu ulice Opuková.

Střední část obce se nacházela pro změnu na pískovém podloží a vzniklo několik pískoven.

Dolní část Řep byla na podloží vhodném pro výrobu cihel (cihlářská hlína), kdy vznikla jedna malá cihelna přímo v obci a další od roku 1942 ve Zličíně, ve které se vyráběly šamotové cihly (šamotka). Z vytěžené zeminy vznikl rybník Hliník. S touto oblastí souvisel název osada Blatiny.

Památky v městské části

Osobnosti Řep

Praha-Zličín ve Wikipedii

Řepy ve Wikipedii

Statistické údaje - souhrný přehled pro Hl. m. Praha na stránkách Českého statistického úřadu