Výbory zastupitelstva

Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 17

Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 17

Kontrolní výbor

Předseda výboru: Mgr. Kateřina Hradičková

Členové: Mgr. Monika Čermáková, Ing. Ivo Jebousek, Peter Mrázek, Ing. Marie Svobodová

Tajemník: PhDr. Ing. David Horvath, DiS. MBA

Zápisy z jednání kontrolního výboru

 

Finanční výbor

Předseda výboru: Ing. Lenka Malinkovičová

Členové: Mgr. Bořek Černovský, Ing. Marek Francl, Ing. Jaroslava Šimonová, Ing. David Števík

Tajemník: Mgr. Václav Kůs

Zápisy z jednání finančního výboru

 

Výbor pro energetiku, inovace a mimořádné události

Předseda výboru: Mgr. Štefan Klučka

Členové: Ing. Lenka Malinkovičová, Ing. David Števík, Mgr. Petr Filipi, Mgr. Jaromír Hanzal

Tajemník: Mgr. Kateřina Gačová

Zápisy z jednání Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události