Ochrana osobních údajů

V případě poskytnutí osobních údajů administrátorům webu dáváte souhlas s jejich zpracováním. Vaše osobní data budou použita výhradně za účelem archivace, zpracování statistických dat a další činnosti společnosti v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR). MČ Praha 17 se zavazuje, že přístup k vašim osobním údajům bude povolen pouze pověřeným osobám a žádné z těchto údajů nebudou poskytnuty ke zpracování třetí straně s výjimkou orgánů činných v trestním řízení.

Za účelem zkvalitňování webových služeb naše webové stránky schromažďují údaje o prohlížení webu za pomocí "cookies". Cookies jsou textové soubory generované webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil, zpravidla se jedná o nastavení stránky do českého jazyka, přihlášení k uživatelskému účtu a nebo jsou v cookies uloženy Vaše preference vyhledávání. Princip cookies umožňuje odlišit uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Cookies tedy usnadňují personalizaci. Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřicí systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, někdy i čas či zdroj návštěvy a další informace. Použitím téhož identifikátoru na jiných stránkách pak mohou chování uživatele stopovat a sledovat. Cookies jsou tedy podmínkou pro funkční webovou analytiku.
Máte právo smazat cookie a odmítnout ukládání cookies z našich webových stránek do Vašeho počítače v nastavení Vašeho webového prohlížeče, popřípadě smazání uživatelského účtu.