Potřebuji vyřídit

  • Příspěvky
    v hmotné nouzi, na péči, státní a sciální podpora, grant, dotace
  • Poplatky
    za psa, z pobytu, z užívání veřejného porstranství, ze vstupného, za hrobové místo
  • Povolení
    rybářský a lovecký lístek, zábor veřejné zeleně, zvláštní užívání komunikace, ZPF, kácení dřevin, odpady
  • Stavební řízení

Elektronické objednání

Objednávkový systém - WebCall

Tato služba vám umožňuje pomocí několika snadných úkonů rezervovat si den i čas k vyřízení vašich záležitostí ve vybraných agendách.

Objednat se