Kontakty

B

Jméno
Jméno Ivana Babická
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení správy poplatků a vymáhání
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost povolení k umístění herního prostoru; poplatek ze psů, ze vstupného, za zábor veřejného prostranství; dotační řízení
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 215, 1. patro
234 683 526
ivana.babicka@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Naděžda Balázsová
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociální péče a prevence
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost sociální pohřby; koordinátor plánování sociálních služeb; realizace grantových programů - kontrola plnění; koordinátor prevence kriminality, protidrogový koordinátor; protidrogová prevence a prevence kriminality
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 7, přízemí
234 683 268
nadezda.balazsova@praha17.cz
Jméno
Jméno Gojmír Bár
Odbor
Odbor Odbor územního rozvoje a investic
Oddělení
Funkce
Funkce odborný referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost příprava investic; výkon technického dozoru investora; zajištění inženýrské činnosti; informace o územním plánu
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209B, 2. patro
234 683 285
gojmir.bar@praha17.cz
Jméno
Jméno Pavla Barejšková
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení účetnictví
Funkce
Funkce platební operace
Pracovní činnost
Pracovní činnost přijaté, vydané faktury, odesílání sociálních dávek
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 212, 1. patro
234 683 542
pavla.barejskova@praha17.cz
Jméno
Jméno Bc. Iveta Bělecká
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociální péče a prevence
Funkce
Funkce sociální pracovnice
Pracovní činnost
Pracovní činnost komplexního poradenství v sociální oblasti; řešení situace osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 7, přízemí
234 683 266
iveta.belecka@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Bc. Katrin Bialasová
Odbor
Odbor Odbor životního prostředí a dopravy
Oddělení
Oddělení Oddělení dopravy
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost dopravně-inženýrská rozhodnutí (povolení zvláštního užívání komunikací, připojování pozemních komunikací apod.); stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení; udělení povolení na vyhrazené parkovací místo pro osobní vozidlo osoby těžce tělesně postižené
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 20, 1. patro
234 683 312
katrin.bialasova@praha17.cz
Jméno
Jméno Jaroslava Březinová
Odbor
Odbor Odbor hospodářské správy
Oddělení
Oddělení Oblast podatelny a informací
Funkce
Funkce podatelna, Czech Point
Pracovní činnost
Pracovní činnost podatelna; zpracování příchozí a odchozí pošty, balíků a datových zpráv; informace týkající se činnosti úřadu; CzechPoint, katastr nemovitostí; správa úřední desky
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110B, přízemí
234 683 577
jaroslava.brezinova@praha17.cz

C

Jméno
Jméno Bc. Jana Císařová
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 1, přízemí
234 683 264
jana.cisarova@praha17.cz

D

Jméno
Jméno Martin Děd
Odbor
Odbor Odbor hospodářské správy
Oddělení
Oddělení Oblast údržby
Funkce
Funkce údržbář
Pracovní činnost
Pracovní činnost vnitřní dislokace movitého majetku, jeho pořizování, údržby a opravy nemovitého a movitého majetku užívaného ÚMČ Praha 17
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, dílna, -1. patro
234 683 548
martin.ded@praha17.cz
Jméno
Jméno Martin Děd
Odbor
Odbor Odbor životního prostředí a dopravy
Oddělení
Oddělení Oddělení dopravy
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost úklid prostranství; zimní údržba komunikací
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 19, 1. patro
234 683 322
martin.ded.zpd@praha17.cz
Jméno
Jméno Jana Drabová
Odbor
Odbor Odbor právní podpory a kontroly
Oddělení
Oddělení Oddělení přestupků
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 205, 1. patro
234 683 561
jana.drabova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ivana Dubcová
Odbor
Odbor Kancelář starostky
Oddělení
Oddělení Agenda místního zastupitelstva
Funkce
Funkce organizační referentka, agenda místního zastupitelstva
Pracovní činnost
Pracovní činnost zpracování zápisů z jednání ZMČ a RMČ; zajištění průběhu zasedání RMČ a ZMČ
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 207, 1. patro
234 683 522
ivana.dubcova@praha17.cz

F

Jméno
Jméno Bc. Martina Fanta
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Funkce
Funkce sociální pracovnice
Pracovní činnost
Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 16, přízemí
234 683 274
martina.fanta@praha17.cz
Jméno
Jméno JUDr. Jana Foltánková
Odbor
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Pracovní činnost posudky k právní problematice; zastoupení MČ v právních sporech; vypracování znění smluv; právní poradenství uvolněným členům ZMČ a pracovníkům úřadu ve všech věcech problematiky úřadu MČ
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 209, 1. patro
234 683 505
jana.foltankova@praha17.cz
Jméno
Jméno Mgr. Lucie Francková
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Funkce
Funkce sociální pracovnice
Pracovní činnost
Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově; výchovné problémy nezletilých
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 6, přízemí
234 683 279
lucie.franckova@praha17.cz

G

Jméno
Jméno Mgr. Kateřina Gačová
Odbor
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení
Oddělení Krizové řízení
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost krizové řízení; analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik; ochrana obyvatelstva
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104C, 1. patro
234 683 213
katerina.gacova@praha17.cz

H

Jméno
Jméno Miloslava Hanková
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení osobních dokladů
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; rušení údaje o místu trvalého pobytu
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 108, přízemí
234 683 503
miloslava.hankova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ivana Havlíčková
Odbor
Odbor Odbor hospodářské správy
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Pracovní činnost správce nemovitého a movitého majetku užívaného ÚMČ Praha 17; provádění vnitřní dislokace movitého majetku, jeho pořizování, údržba a oprava
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110, přízemí
234 683 506
ivana.havlickova@praha17.cz
Jméno
Jméno Jindřiška Havlíková
Odbor
Odbor Odbor výstavby
Oddělení
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost stavební řízení
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106D, 1. patro
234 683 283
jindriska.havlikova@praha17.cz
Jméno
Jméno Jiří Holub
Odbor
Odbor Kancelář starostky
Oddělení
Oddělení Tiskové oddělení
Funkce
Funkce redaktor časopisu
Pracovní činnost
Pracovní činnost redakce časopisu Řepská sedmnáctka; inzerce
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 206, 1. patro
234 683 544
redakce@praha17.cz
Jméno
Jméno PhDr. Ing. David Horvath MBA DiS.
Odbor
Oddělení
Oddělení Útvar interního auditu a kontroly
Funkce
Funkce interní auditor
Pracovní činnost
Pracovní činnost audity; kontrolní posudky a šetření
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207A, 2. patro
234 683 212
david.horvath@praha17.cz
Jméno
Jméno Bc. Silvie Hošková
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Pracovní činnost matrika narození; manželství; přiznání otcovství; změna jména a příjmení; ověřování listin a podpisů; Czech point; vítání občánků; jubilanti; státní občanství
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 101, přízemí
234 683 517
silvie.hoskova@praha17.cz
Jméno
Jméno Jakub Hradil
Odbor
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení
Oddělení Oddělení informatiky
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost zabezpečení počítačového vybavení a správa počítačové sítě; zabezpečuje provoz internetových stránek
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 107, přízemí
234 683 549
jakub.hradil@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Jaroslava Hrdličková
Odbor
Odbor Odbor životního prostředí a dopravy
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 21, 1. patro
234 683 314
jaroslava.hrdlickova@praha17.cz

J

Jméno
Jméno Bc. Lucie Jindrová
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociální péče a prevence
Funkce
Funkce sociální pracovnice
Pracovní činnost
Pracovní činnost komplexního poradenství v sociální oblasti; řešení situace osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek; sociální pohřby; depistáž
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 6, přízemí
234 683 263
lucie.jindrova@praha17.cz

K

Jméno
Jméno Monika Kárová
Odbor
Odbor Odbor správy obecního majetku
Oddělení
Oddělení Oddělení bytových, nebytových prostor a evidence majetku
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost administrativní agenda odboru
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 558
monika.karova@praha17.cz
Jméno
Jméno Martina Kašová
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Funkce
Funkce veřejný opatrovník
Pracovní činnost
Pracovní činnost zastoupení a dbání o osoby, které soud omezil ve svéprávnosti
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 9, přízemí
234 683 240
martina.kasova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Petra Kiliánová
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 301, 2. patro
234 683 540
petra.kilianova@praha17.cz
Jméno
Jméno Bc. Zdenka Kinzlová
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Funkce
Funkce kurátor pro mládež
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 15, přízemí
234 683 217
zdenka.kinzlova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Nikola Klečanská
Odbor
Odbor Odbor životního prostředí a dopravy
Oddělení
Oddělení Oddělení životního prostředí a veřejné zeleně
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost vraky, rybářské a lovecké lístky, povolení ke kácení dřevin, ochrana přírody, zábory veřejné zeleně
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 21, 1. patro
234 683 315
nikola.klecanska@praha17.cz
Jméno
Jméno Martin Kobližka
Odbor
Odbor Odbor školství a kultury
Oddělení
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost organizační a administrativní agenda odboru, koordinace výkonu územní školské správy, administrativní evidence dotací škol a školských zařízení
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 18, 1. patro
234 683 318
martin.koblizka@praha17.cz
Jméno
Jméno Mgr. Iveta Kočová, DiS.
Odbor
Odbor Kancelář starostky
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 211, 1. patro
234 683 545
iveta.kocova@praha17.cz
Jméno
Jméno Dana Kolářová
Odbor
Odbor Odbor výstavby
Oddělení
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106E, 1. patro
234 683 288
dana.kolarova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Michaela Konopasková
Odbor
Odbor Odbor školství a kultury
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 17, 1. patro
234 683 317
michaela.konopaskova@praha17.cz
Jméno
Jméno Eva Kopečná
Odbor
Odbor Odbor živnostenský
Oddělení
Oddělení Kontrolní oddělení
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních v rozsahu pověření
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 310A, 3. patro
234 683 272
eva.kopecna@praha17.cz
Jméno
Jméno Michaela Kořenová
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Funkce
Funkce veřejný opatrovník
Pracovní činnost
Pracovní činnost zastoupení a dbání o osoby, které soud omezil ve svéprávnosti; koordinátor pro národnostní menšiny a integraci cizinců
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 9, přízemí
234 683 250
michaela.korenova@praha17.cz
Jméno
Jméno Vendula Kostelecká
Odbor
Odbor Odbor živnostenský
Oddělení
Oddělení Oddělení registračně-správní
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312D, 3. patro
234 683 280
vendula.kostelecka@praha17.cz
Jméno
Jméno Veronika Vilikovská Kouřimská
Odbor
Odbor Odbor správy obecního majetku
Oddělení
Oddělení Oddělení bytových, nebytových prostor a evidence majetku
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost žádosti o pronájem obecního bytu (startovacího, ústupového, bezbarierového, služebního); poskytování informací občanům a členům SVJ; archiv odboru správy obecního majetku; prodlužování nájemních smluv k obecním bytům;dohoda nájemců o směně předmětu nájmu (výměna bytu); výběrová řízení na pronájem bytů
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 575
Veronika.Kourimska@praha17.cz
Jméno
Jméno Markéta Koutská
Odbor
Odbor Odbor živnostenský
Oddělení
Oddělení Oddělení registračně-správní
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312E, 3. patro
234 683 296
marketa.koutska@praha17.cz
Jméno
Jméno Lenka Krafková
Odbor
Odbor Odbor školství a kultury
Oddělení
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost výkon správy ve školství; kontrola ve všech oblastech vnitřní činnosti škol
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 18, 1. patro
234 683 320
lenka.krafkova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Stanislava Kraftová
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení účetnictví
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost účetní evidence
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 302, 2. patro
234 683 553
stanislava.kraftova@praha17.cz
Jméno
Jméno Zuzana Kratochvílová, DiS.
Odbor
Odbor Odbor územního rozvoje a investic
Oddělení
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost koordinátorka strategického plánu
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207B, 2. patro
234 683 267
zuzana.kratochvilova@praha17.cz
Jméno
Jméno Markéta Kudrnová
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení matriky
Funkce
Funkce matrikářka
Pracovní činnost
Pracovní činnost matrika narození; úmrtí; přiznání otcovství; změna jména a příjmení; ověřování listin a podpisů; vítání občánků; jubilanti
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 401
marketa.kudrnova@praha17.cz
Jméno
Jméno David Kulhánek
Odbor
Odbor Odbor výstavby
Oddělení
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost územní řízení
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104B, 1. patro
234 683 289
david.kulhanek@praha17.cz
Jméno
Jméno Mgr. Václav Kůs
Odbor
Odbor Odbor právní podpory a kontroly
Oddělení
Oddělení Oddělení přestupků
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost posudky k právní problematice; zastoupení MČ v právních sporech; vypracování znění smluv; právní poradenství uvolněným členům ZMČ a pracovníkům úřadu ve všech věcech problematiky úřadu MČ
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 205, 1. patro
234 683 536
vaclav.kus@praha17.cz

L

Jméno
Jméno Bc. Denisa Léblová
Odbor
Oddělení
Oddělení Útvar interního auditu a kontroly
Funkce
Funkce referentka kontroly
Pracovní činnost
Pracovní činnost kontrolní posudky a šetření
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207C, 2. patro
234 683 271
denisa.leblova@praha17.cz
Jméno
Jméno Jana Lišková
Odbor
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení
Oddělení Oddělení personální a platové
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost personální a platové záležitosti zaměstnanců úřadu a členů ZMČ
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 104, přízemí
234 683 525
jana.liskova@praha17.cz
Jméno
Jméno Bc. Petr Loučka
Odbor
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení
Funkce
Funkce tajemník úřadu
Pracovní činnost
Pracovní činnost odpovídá za koncepci a organizaci ÚMČ zhlediska pracovněprávního a za oblast přenesené působnosti, organizaci činností ve věcech samostatné působnosti provádí na základě rozhodnutí orgánů MČ Praha 17; koordinuje výkon státní správy v přenesené působnosti u odborů stavebního, živnostenského, hospodářské správy a odboru občansko-správního plně a dále u odboru sociálních věcí, životního prostředí a dopravy, ekonomického, bytového v části agend vykonávaných po věcné stránce
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 105, přízemí
234 683 519
petr.loucka@praha17.cz
Jméno
Jméno Bc. Jana Luksová
Odbor
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení
Oddělení Asistentka tajemníka
Funkce
Funkce asistentka tajemníka
Pracovní činnost
Pracovní činnost činnosti související s výkonem funkce tajemníka ÚMČ
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 106, přízemí
234 683 519
jana.luksova@praha17.cz

M

Jméno
Jméno Vladimír Mareš
Odbor
Odbor Odbor správy obecního majetku
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 204, 1. patro
234 683 562
vladimir.mares@praha17.cz
Jméno
Jméno Veronika Matoušková
Odbor
Odbor Odbor živnostenský
Oddělení
Oddělení Oddělení registračně-správní
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312A, 3. patro
234 683 276
veronika.matouskova@praha17.cz
Jméno
Jméno Mgr. Jiří Matušek
Odbor
Odbor Odbor územního rozvoje a investic
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209B, 2. patro
234 683 216
jiri.matusek@praha17.cz
Jméno
Jméno Alena Motyčková
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení osobních dokladů
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; ověřování listin a podpisů; vítání občánků, jubilanti
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 504
alena.motyckova@praha17.cz
Jméno
Jméno Mgr. Markéta Musilová
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení matriky
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost matrika narození; manželství; přiznání otcovství; změna jména a příjmení; ověřování listin a podpisů; vítání občánků; jubilanti; státní občanství
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 516
marketa.musilova@praha17.cz

N

Jméno
Jméno Jana Nohová
Odbor
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení
Oddělení Oddělení personální a platové
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost personální a platové záležitosti zaměstnanců úřadu a členů ZMČ
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 104, přízemí
234 683 555
jana.nohova@praha17.cz
Jméno
Jméno Daniela Nováková
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení účetnictví
Funkce
Funkce účetní
Pracovní činnost
Pracovní činnost účetní evidence
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 302, 2. patro
234 683 554
daniela.novakova@praha17.cz
Jméno
Jméno Markéta Nováková
Odbor
Odbor Odbor výstavby
Oddělení
Funkce
Funkce referentka / technicko organizační pracovník
Pracovní činnost
Pracovní činnost archiv odbor výstavby
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 299
marketa.novakova@praha17.cz
Jméno
Jméno Romana Novotná
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení osobních dokladů
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel, ověřování listin a podpisů
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 108, přízemí
234 683 503
romana.novotna@praha17.cz
Jméno
Jméno Jan Novotný
Odbor
Odbor Odbor právní podpory a kontroly
Oddělení
Oddělení Oddělení přestupků
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost přestupková agenda; obecně prospěšné práce
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 103, přízemí
234 683 556
jan.novotny@praha17.cz
Jméno
Jméno Michaela Novozámská
Odbor
Odbor Odbor správy obecního majetku
Oddělení
Oddělení Oddělení bytových, nebytových prostor a evidence majetku
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost výměna bytů; přechod nájmu bytu; změnu nájemní smlouvy; souhlas s podnájmem bytu; souhlas s ubytováním cizince; nájemní smlouvy; pronájem bytu pro azylanty, pronájem ordinací a lékáren, pronájem nebytových prostor a ateliérů, převod nájmu nebytových prostor; výpovědi z nájmu bytu
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 529
michaela.novozamska@praha17.cz

O

Jméno
Jméno Věra Obrová
Odbor
Odbor Odbor správy obecního majetku
Oddělení
Oddělení Oddělení bytových, nebytových prostor a evidence majetku
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost majetkové inventury; vojenské hroby; hrobová místa, kolumbární okénka
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 557
vera.obrova@praha17.cz

P

Jméno
Jméno Lenka Pecharová
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení účetnictví
Funkce
Funkce účetní
Pracovní činnost
Pracovní činnost účetní evidence
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 302, 2. patro
234 683 552
lenka.pecharova@praha17.cz
Jméno
Jméno Bc. Zuzana Peťová
Odbor
Odbor Odbor právní podpory a kontroly
Oddělení
Oddělení Oddělení přestupků
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost posudky k právní problematice; zastoupení MČ v právních sporech; vypracování znění smluv; právní poradenství pracovníkům úřadu ve všech věcech problematiky úřadu MČ
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 205, 1. patro
234 683 537
zuzana.petova@praha17.cz
Jméno
Jméno Zuzana Petrovická
Odbor
Odbor Kancelář starostky
Oddělení
Oddělení Asistentka starostky
Funkce
Funkce asistentka starostky
Pracovní činnost
Pracovní činnost činnosti související s výkonem funkce starostky
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 211, 1. patro
234 683 524
zuzana.petrovicka@praha17.cz
Jméno
Jméno Kateřina Pichlíková
Odbor
Odbor Odbor hospodářské správy
Oddělení
Oddělení Oblast podatelny a informací
Funkce
Funkce podatelna, Czech Point
Pracovní činnost
Pracovní činnost podatelna; zpracování příchozí a odchozí pošty, balíků a datových zpráv; informace týkající se činnosti úřadu; CzechPoint, katastr nemovitostí; správa úřední desky
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110B, přízemí
234 683 507
katerina.pichlikova@praha17.cz
Jméno
Jméno Taňa Pilařová
Odbor
Odbor Odbor živnostenský
Oddělení
Oddělení Kontrolní oddělení
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních v rozsahu pověření
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 310A, 3. patro
234 683 277
tana.pilarova@praha17.cz
Jméno
Jméno Mgr. Jana Poláchová, DiS.
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost komplikované případy ohrožených dětí; odborné a specializované agendy na úseku sociálně-právní ochrany dětí; střety klienta se sociálním pracovníkem, stížnosti a námitky podjatosti; žádosti o zařazení do evidence žadatelů o osvojení a o pěstounskou péči na přechodnou dobu; finanční záležitosti související s pěstounskou péčí; zastupování dítěte před soudem a při jednáních s různými organizacemi.
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 15, přízemí
234 683 269
jana.polachova@praha17.cz
Jméno
Jméno Vladimír Polák
Odbor
Odbor Odbor školství a kultury
Oddělení
Funkce
Funkce školník MŠ
Pracovní činnost
Pracovní činnost údržba mateřských škol
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 29, přízemí
234 683 321
vladimir.polak@praha17.cz
Jméno
Jméno Mgr. Alena Presslová
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Funkce
Funkce sociální pracovnice
Pracovní činnost
Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 16, přízemí
234 683 270
alena.presslova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Kateřina Přibylová
Odbor
Odbor Odbor výstavby
Oddělení
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost územní řízení
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104A, 1. patro
234 683 297
katerina.pribylova@praha17.cz

R

Jméno
Jméno Romana Ratková
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení osobních dokladů
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; ověřování listin a podpisů
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 109, přízemí
234 683 570
romana.ratkova@praha17.cz
Jméno
Jméno Eva Resslová
Odbor
Odbor Odbor živnostenský
Oddělení
Oddělení Oddělení registračně-správní
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312B, 3. patro
234 683 275
eva.resslova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Aleš Rogalewicz
Odbor
Odbor Odbor výstavby
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 284
ales.rogalewicz@praha17.cz

S

Jméno
Jméno Ing. Lenka Skokanová
Odbor
Odbor Odbor výstavby
Oddělení
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost stavební řízení
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 282
lenka.skokanova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Libuše Slezáková
Odbor
Odbor Odbor územního rozvoje a investic
Oddělení
Funkce
Funkce odborná referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost veřejné zakázky investičních akcí; inženýrská činnost pro investiční akce; výkon technického dozoru investora
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209A, 2. patro
234 683 295
libuse.slezakova@praha17.cz
Jméno
Jméno Lada Spilková
Odbor
Odbor Odbor správy obecního majetku
Oddělení
Oddělení Oddělení pozemků a pojištění majetku
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost žádost o pronájem pozemků (stavební činnost); věcné břemeno; výpůjčky pozemku
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 203, 1. patro
234 683 559
lada.spilkova@praha17.cz
Jméno
Jméno Petra Studničková
Odbor
Odbor Odbor správy obecního majetku
Oddělení
Oddělení Oddělení pozemků a pojištění majetku
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost stavební úpravy v bytech a nebytových prostorech; pojistné události; evidence pojistných smluv; styk se smluvními pojišťovnami a ev. makléři; součinnost při stavebních řízeních
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 203, 1. patro
234 683 560
petra.studnickova@praha17.cz

Š

Jméno
Jméno Marie Šafránková
Odbor
Odbor Odbor hospodářské správy
Oddělení
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost referentka spisvony; archiv
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110, přízemí
234 683 509
marie.safrankova@praha17.cz
Jméno
Jméno Alena Šanovcová
Odbor
Odbor Odbor výstavby
Oddělení
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost stavební řízení
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 298
alena.sanovcova@praha17.cz
Jméno
Jméno Jiří Šenolt
Odbor
Odbor Odbor právní podpory a kontroly
Oddělení
Oddělení Oddělení přestupků
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost vymáhání pohledávek z občanskoprávních titulů
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207D, 2. patro
234 683 261
jiri.senolt@praha17.cz
Jméno
Jméno Zdenka Šimulčíková
Odbor
Odbor Odbor právní podpory a kontroly
Oddělení
Oddělení Oddělení přestupků
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost přestupková agenda; obecně prospěšné práce
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 103, přízemí
234 683 515
zdenka.simulcikova@praha17.cz
Jméno
Jméno Michaela Šípová
Odbor
Odbor Odbor územního rozvoje a investic
Oddělení
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost veřejné zakázky malého rozsahu; administrativní činnost odboru
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209A, 2. patro
234 683 294
michaela.sipova@praha17.cz
Jméno
Jméno Hana Škochová
Odbor
Odbor Odbor právní podpory a kontroly
Oddělení
Oddělení Oddělení přestupků
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost vymáhání pohledávek z občanskoprávních titulů
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207D, 2. patro
234 683 261
hana.skochova@praha17.cz
Jméno
Jméno Martina Šnoblová
Odbor
Odbor Kancelář starostky
Oddělení
Funkce
Funkce asistentka místostarostů
Pracovní činnost
Pracovní činnost činnosti související s výkonem funkce místostarostů; petice a stížností
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 207, 1. patro
234 683 511
martina.snoblova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Vladimíra Šrámková
Odbor
Odbor Odbor životního prostředí a dopravy
Oddělení
Oddělení Oddělení životního prostředí a veřejné zeleně
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, vydávání rybářských a loveckých lístků, vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení, ZPF - vynětí ze ZPF, odvody
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 21, 1. patro
234 683 316
vladimira.sramkova@praha17.cz
Jméno
Jméno Eva Šupolíková
Odbor
Odbor Odbor životního prostředí a dopravy
Oddělení
Oddělení Oddělení dopravy
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost dopravně-inženýrská rozhodnutí (povolení zvláštního užívání komunikací, připojování pozemních komunikací apod.); stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 20, 1. patro
234 683 311
eva.supolikova@praha17.cz

T

Jméno
Jméno Bc. Pavlína Tichá, DiS
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení správy poplatků a vymáhání
Funkce
Funkce úředník
Pracovní činnost
Pracovní činnost vymáhání pohledávek
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 215, 1. patro
234 683 532
pavlina.ticha@praha17.cz
Jméno
Jméno Renata Tichá
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení účetnictví
Funkce
Funkce pokladní
Pracovní činnost
Pracovní činnost pokladní operace
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 212, 1. patro
234 683 501
renata.ticha@praha17.cz
Jméno
Jméno Jakub Tichý
Odbor
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení
Oddělení Oddělení informatiky
Funkce
Funkce informatik
Pracovní činnost
Pracovní činnost zabezpečuje počítačové vybavení a správu počítačové sítě; zabezpečuje provoz internetových stránek
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 107, přízemí
234 683 572
jakub.tichy@praha17.cz
Jméno
Jméno Hana Tirpáková
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení osobních dokladů
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; rušení údaje o místu trvalého pobytu
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 108, přízemí
234 683 502
hana.tirpakova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Miloslav Tlustý
Odbor
Odbor Odbor územního rozvoje a investic
Oddělení
Funkce
Funkce odborný referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost informace o územním plánu; veřejné zakázky investičních akcí městské části; stanoviska k územnímu plánu za městskou část
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209D, 2. patro
234 683 214
miloslav.tlusty@praha17.cz
Jméno
Jméno Lucie Trunčková
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení správy poplatků a vymáhání
Funkce
Funkce účetní
Pracovní činnost
Pracovní činnost účetní evidence
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 215, 1. patro
234 683 528
lucie.trunckova@praha17.cz

U

Jméno
Jméno Renata Urbanová
Odbor
Odbor Odbor výstavby
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost územní řízení
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104B, 1. patro
234 683 290
renata.urbanova@praha17.cz

V

Jméno
Jméno Radka Vaculíková
Odbor
Odbor Kancelář starostky
Oddělení
Oddělení Tiskové oddělení
Funkce
Funkce redaktorka
Pracovní činnost
Pracovní činnost redakce časopisu Řepská sedmnáctka; styk s veřejností; inzerce
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 206, 1. patro
234 683 531
radka.vaculikova@praha17.cz
Jméno
Jméno Bc. Ivana Valentová
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Funkce
Funkce pracovnice pro náhradní rodinnou péči
Pracovní činnost
Pracovní činnost náhradní rodinná péče; návrhy k soudu; zastupuje nezletilé při jednáních; účastní se jednání poradního sboru na MHMP
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 14, přízemí
234 683 286
ivana.valentova@praha17.cz
Jméno
Jméno Michaela Váňová
Odbor
Odbor Odbor správy obecního majetku
Oddělení
Oddělení Oddělení pozemků a pojištění majetku
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost Pronájem zahrádek a pozemků pod garážemi a reklamními zařízeními
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 203, 1. patro
234 683 535
michaela.vanova@praha17.cz
Jméno
Jméno Jana Vengrin
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení matriky
Funkce
Funkce referentka matriky
Pracovní činnost
Pracovní činnost ověřování listin a podpisů; vítání občánků; jubilanti
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 401
jana.vengrin@praha17.cz
Jméno
Jméno Daniel Vlk, DiS.
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Funkce
Funkce kurátor pro mládež
Pracovní činnost
Pracovní činnost výchovné problémy nezletilých; užívání alkoholu a návykových látek u nezletilých; návrhy k soudu; jednání o ústavní výchově; navštěvuje nezletilé ve výchovných ústavech a věznicích; pomoc mladistvým při návratu; dohled nad výchovou
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 15, přízemí
234 683 251
daniel.vlk@praha17.cz
Jméno
Jméno Jana Vocílková
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení osobních dokladů
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; ověřování listin a podpisů
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 109, přízemí
234 683 512
jana.vocilkova@praha17.cz
Jméno
Jméno David Vopasek
Odbor
Odbor Odbor hospodářské správy
Oddělení
Oddělení Oblast podatelny a informací
Funkce
Funkce podatelna, Czech Point
Pracovní činnost
Pracovní činnost podatelna; zpracování příchozí a odchozí pošty, balíků a datových zpráv; informace týkající se činnosti úřadu; CzechPoint, katastr nemovitostí; správa úřední desky
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110B, přízemí
234 683 508
david.vopasek@praha17.cz

Z

Jméno
Jméno Zaoralová Marie
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení účetnictví
Funkce
Funkce účetní
Pracovní činnost
Pracovní činnost účetní evidence
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 302, 2. patro
234 683 551
marie.zaoralova@praha17.cz

Ž

Jméno
Jméno JUDr. Irena Žeberová
Odbor
Odbor Odbor živnostenský
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 311B, 3. patro
234 683 273
irena.zeberova@praha17.cz
B
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Ivana Babická Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení správy poplatků a vymáhání Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost povolení k umístění herního prostoru; poplatek ze psů, ze vstupného, za zábor veřejného prostranství; dotační řízení Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 215, 1. patro
234 683 526
ivana.babicka@praha17.cz
Jméno Ing. Naděžda Balázsová Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociální péče a prevence Funkce referentka Pracovní činnost sociální pohřby; koordinátor plánování sociálních služeb; realizace grantových programů - kontrola plnění; koordinátor prevence kriminality, protidrogový koordinátor; protidrogová prevence a prevence kriminality Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 7, přízemí
234 683 268
nadezda.balazsova@praha17.cz
Jméno Gojmír Bár Odbor Odbor územního rozvoje a investic Funkce odborný referent Pracovní činnost příprava investic; výkon technického dozoru investora; zajištění inženýrské činnosti; informace o územním plánu Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209B, 2. patro
234 683 285
gojmir.bar@praha17.cz
Jméno Pavla Barejšková Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení účetnictví Funkce platební operace Pracovní činnost přijaté, vydané faktury, odesílání sociálních dávek Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 212, 1. patro
234 683 542
pavla.barejskova@praha17.cz
Jméno Bc. Iveta Bělecká Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociální péče a prevence Funkce sociální pracovnice Pracovní činnost komplexního poradenství v sociální oblasti; řešení situace osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 7, přízemí
234 683 266
iveta.belecka@praha17.cz
Jméno Ing. Bc. Katrin Bialasová Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení dopravy Funkce referentka Pracovní činnost dopravně-inženýrská rozhodnutí (povolení zvláštního užívání komunikací, připojování pozemních komunikací apod.); stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení; udělení povolení na vyhrazené parkovací místo pro osobní vozidlo osoby těžce tělesně postižené Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 20, 1. patro
234 683 312
katrin.bialasova@praha17.cz
Jméno Jaroslava Březinová Odbor Odbor hospodářské správy Oddělení Oblast podatelny a informací Funkce podatelna, Czech Point Pracovní činnost podatelna; zpracování příchozí a odchozí pošty, balíků a datových zpráv; informace týkající se činnosti úřadu; CzechPoint, katastr nemovitostí; správa úřední desky Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110B, přízemí
234 683 577
jaroslava.brezinova@praha17.cz
C
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Bc. Jana Císařová Odbor Odbor sociálních věcí Funkce vedoucí odboru Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 1, přízemí
234 683 264
jana.cisarova@praha17.cz
D
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Martin Děd Odbor Odbor hospodářské správy Oddělení Oblast údržby Funkce údržbář Pracovní činnost vnitřní dislokace movitého majetku, jeho pořizování, údržby a opravy nemovitého a movitého majetku užívaného ÚMČ Praha 17 Kontakty Žalanského 291/12b, dílna, -1. patro
234 683 548
martin.ded@praha17.cz
Jméno Martin Děd Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení dopravy Funkce referent Pracovní činnost úklid prostranství; zimní údržba komunikací Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 19, 1. patro
234 683 322
martin.ded.zpd@praha17.cz
Jméno Jana Drabová Odbor Odbor právní podpory a kontroly Oddělení Oddělení přestupků Funkce referentka Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 205, 1. patro
234 683 561
jana.drabova@praha17.cz
Jméno Ivana Dubcová Odbor Kancelář starostky Oddělení Agenda místního zastupitelstva Funkce organizační referentka, agenda místního zastupitelstva Pracovní činnost zpracování zápisů z jednání ZMČ a RMČ; zajištění průběhu zasedání RMČ a ZMČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 207, 1. patro
234 683 522
ivana.dubcova@praha17.cz
F
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Bc. Martina Fanta Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce sociální pracovnice Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 16, přízemí
234 683 274
martina.fanta@praha17.cz
Jméno JUDr. Jana Foltánková Odbor Kancelář tajemníka Funkce vedoucí odboru Pracovní činnost posudky k právní problematice; zastoupení MČ v právních sporech; vypracování znění smluv; právní poradenství uvolněným členům ZMČ a pracovníkům úřadu ve všech věcech problematiky úřadu MČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 209, 1. patro
234 683 505
jana.foltankova@praha17.cz
Jméno Mgr. Lucie Francková Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce sociální pracovnice Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově; výchovné problémy nezletilých Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 6, přízemí
234 683 279
lucie.franckova@praha17.cz
G
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Mgr. Kateřina Gačová Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Krizové řízení Funkce referentka Pracovní činnost krizové řízení; analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik; ochrana obyvatelstva Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104C, 1. patro
234 683 213
katerina.gacova@praha17.cz
H
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Miloslava Hanková Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce referentka Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; rušení údaje o místu trvalého pobytu Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 108, přízemí
234 683 503
miloslava.hankova@praha17.cz
Jméno Ivana Havlíčková Odbor Odbor hospodářské správy Funkce vedoucí odboru Pracovní činnost správce nemovitého a movitého majetku užívaného ÚMČ Praha 17; provádění vnitřní dislokace movitého majetku, jeho pořizování, údržba a oprava Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110, přízemí
234 683 506
ivana.havlickova@praha17.cz
Jméno Jindřiška Havlíková Odbor Odbor výstavby Funkce referentka Pracovní činnost stavební řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106D, 1. patro
234 683 283
jindriska.havlikova@praha17.cz
Jméno Jiří Holub Odbor Kancelář starostky Oddělení Tiskové oddělení Funkce redaktor časopisu Pracovní činnost redakce časopisu Řepská sedmnáctka; inzerce Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 206, 1. patro
234 683 544
redakce@praha17.cz
Jméno PhDr. Ing. David Horvath MBA DiS. Oddělení Útvar interního auditu a kontroly Funkce interní auditor Pracovní činnost audity; kontrolní posudky a šetření Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207A, 2. patro
234 683 212
david.horvath@praha17.cz
Jméno Bc. Silvie Hošková Odbor Odbor občansko-správní Funkce vedoucí odboru Pracovní činnost matrika narození; manželství; přiznání otcovství; změna jména a příjmení; ověřování listin a podpisů; Czech point; vítání občánků; jubilanti; státní občanství Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 101, přízemí
234 683 517
silvie.hoskova@praha17.cz
Jméno Jakub Hradil Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Oddělení informatiky Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost zabezpečení počítačového vybavení a správa počítačové sítě; zabezpečuje provoz internetových stránek Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 107, přízemí
234 683 549
jakub.hradil@praha17.cz
Jméno Ing. Jaroslava Hrdličková Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Funkce vedoucí odboru Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 21, 1. patro
234 683 314
jaroslava.hrdlickova@praha17.cz
J
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Bc. Lucie Jindrová Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociální péče a prevence Funkce sociální pracovnice Pracovní činnost komplexního poradenství v sociální oblasti; řešení situace osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek; sociální pohřby; depistáž Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 6, přízemí
234 683 263
lucie.jindrova@praha17.cz
K
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Monika Kárová Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení bytových, nebytových prostor a evidence majetku Funkce referentka Pracovní činnost administrativní agenda odboru Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 558
monika.karova@praha17.cz
Jméno Martina Kašová Odbor Odbor sociálních věcí Funkce veřejný opatrovník Pracovní činnost zastoupení a dbání o osoby, které soud omezil ve svéprávnosti Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 9, přízemí
234 683 240
martina.kasova@praha17.cz
Jméno Ing. Petra Kiliánová Odbor Odbor ekonomický Funkce vedoucí odboru Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 301, 2. patro
234 683 540
petra.kilianova@praha17.cz
Jméno Bc. Zdenka Kinzlová Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce kurátor pro mládež Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 15, přízemí
234 683 217
zdenka.kinzlova@praha17.cz
Jméno Ing. Nikola Klečanská Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení životního prostředí a veřejné zeleně Funkce referentka Pracovní činnost vraky, rybářské a lovecké lístky, povolení ke kácení dřevin, ochrana přírody, zábory veřejné zeleně Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 21, 1. patro
234 683 315
nikola.klecanska@praha17.cz
Jméno Martin Kobližka Odbor Odbor školství a kultury Funkce referent Pracovní činnost organizační a administrativní agenda odboru, koordinace výkonu územní školské správy, administrativní evidence dotací škol a školských zařízení Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 18, 1. patro
234 683 318
martin.koblizka@praha17.cz
Jméno Mgr. Iveta Kočová, DiS. Odbor Kancelář starostky Funkce vedoucí odboru Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 211, 1. patro
234 683 545
iveta.kocova@praha17.cz
Jméno Dana Kolářová Odbor Odbor výstavby Funkce referentka Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106E, 1. patro
234 683 288
dana.kolarova@praha17.cz
Jméno Ing. Michaela Konopasková Odbor Odbor školství a kultury Funkce vedoucí odboru Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 17, 1. patro
234 683 317
michaela.konopaskova@praha17.cz
Jméno Eva Kopečná Odbor Odbor živnostenský Oddělení Kontrolní oddělení Funkce referentka Pracovní činnost provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních v rozsahu pověření Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 310A, 3. patro
234 683 272
eva.kopecna@praha17.cz
Jméno Michaela Kořenová Odbor Odbor sociálních věcí Funkce veřejný opatrovník Pracovní činnost zastoupení a dbání o osoby, které soud omezil ve svéprávnosti; koordinátor pro národnostní menšiny a integraci cizinců Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 9, přízemí
234 683 250
michaela.korenova@praha17.cz
Jméno Vendula Kostelecká Odbor Odbor živnostenský Oddělení Oddělení registračně-správní Funkce referent Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312D, 3. patro
234 683 280
vendula.kostelecka@praha17.cz
Jméno Veronika Vilikovská Kouřimská Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení bytových, nebytových prostor a evidence majetku Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost žádosti o pronájem obecního bytu (startovacího, ústupového, bezbarierového, služebního); poskytování informací občanům a členům SVJ; archiv odboru správy obecního majetku; prodlužování nájemních smluv k obecním bytům;dohoda nájemců o směně předmětu nájmu (výměna bytu); výběrová řízení na pronájem bytů Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 575
Veronika.Kourimska@praha17.cz
Jméno Markéta Koutská Odbor Odbor živnostenský Oddělení Oddělení registračně-správní Funkce referentka Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312E, 3. patro
234 683 296
marketa.koutska@praha17.cz
Jméno Lenka Krafková Odbor Odbor školství a kultury Funkce referent Pracovní činnost výkon správy ve školství; kontrola ve všech oblastech vnitřní činnosti škol Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 18, 1. patro
234 683 320
lenka.krafkova@praha17.cz
Jméno Ing. Stanislava Kraftová Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení účetnictví Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost účetní evidence Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 302, 2. patro
234 683 553
stanislava.kraftova@praha17.cz
Jméno Zuzana Kratochvílová, DiS. Odbor Odbor územního rozvoje a investic Funkce referentka Pracovní činnost koordinátorka strategického plánu Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207B, 2. patro
234 683 267
zuzana.kratochvilova@praha17.cz
Jméno Markéta Kudrnová Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení matriky Funkce matrikářka Pracovní činnost matrika narození; úmrtí; přiznání otcovství; změna jména a příjmení; ověřování listin a podpisů; vítání občánků; jubilanti Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 401
marketa.kudrnova@praha17.cz
Jméno David Kulhánek Odbor Odbor výstavby Funkce referent Pracovní činnost územní řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104B, 1. patro
234 683 289
david.kulhanek@praha17.cz
Jméno Mgr. Václav Kůs Odbor Odbor právní podpory a kontroly Oddělení Oddělení přestupků Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost posudky k právní problematice; zastoupení MČ v právních sporech; vypracování znění smluv; právní poradenství uvolněným členům ZMČ a pracovníkům úřadu ve všech věcech problematiky úřadu MČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 205, 1. patro
234 683 536
vaclav.kus@praha17.cz
L
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Bc. Denisa Léblová Oddělení Útvar interního auditu a kontroly Funkce referentka kontroly Pracovní činnost kontrolní posudky a šetření Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207C, 2. patro
234 683 271
denisa.leblova@praha17.cz
Jméno Jana Lišková Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Oddělení personální a platové Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost personální a platové záležitosti zaměstnanců úřadu a členů ZMČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 104, přízemí
234 683 525
jana.liskova@praha17.cz
Jméno Bc. Petr Loučka Odbor Kancelář tajemníka Funkce tajemník úřadu Pracovní činnost odpovídá za koncepci a organizaci ÚMČ zhlediska pracovněprávního a za oblast přenesené působnosti, organizaci činností ve věcech samostatné působnosti provádí na základě rozhodnutí orgánů MČ Praha 17; koordinuje výkon státní správy v přenesené působnosti u odborů stavebního, živnostenského, hospodářské správy a odboru občansko-správního plně a dále u odboru sociálních věcí, životního prostředí a dopravy, ekonomického, bytového v části agend vykonávaných po věcné stránce Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 105, přízemí
234 683 519
petr.loucka@praha17.cz
Jméno Bc. Jana Luksová Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Asistentka tajemníka Funkce asistentka tajemníka Pracovní činnost činnosti související s výkonem funkce tajemníka ÚMČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 106, přízemí
234 683 519
jana.luksova@praha17.cz
M
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Vladimír Mareš Odbor Odbor správy obecního majetku Funkce vedoucí odboru Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 204, 1. patro
234 683 562
vladimir.mares@praha17.cz
Jméno Veronika Matoušková Odbor Odbor živnostenský Oddělení Oddělení registračně-správní Funkce referent Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312A, 3. patro
234 683 276
veronika.matouskova@praha17.cz
Jméno Mgr. Jiří Matušek Odbor Odbor územního rozvoje a investic Funkce vedoucí odboru Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209B, 2. patro
234 683 216
jiri.matusek@praha17.cz
Jméno Alena Motyčková Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce referentka Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; ověřování listin a podpisů; vítání občánků, jubilanti Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 504
alena.motyckova@praha17.cz
Jméno Mgr. Markéta Musilová Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení matriky Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost matrika narození; manželství; přiznání otcovství; změna jména a příjmení; ověřování listin a podpisů; vítání občánků; jubilanti; státní občanství Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 516
marketa.musilova@praha17.cz
N
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Jana Nohová Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Oddělení personální a platové Funkce referentka Pracovní činnost personální a platové záležitosti zaměstnanců úřadu a členů ZMČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 104, přízemí
234 683 555
jana.nohova@praha17.cz
Jméno Daniela Nováková Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení účetnictví Funkce účetní Pracovní činnost účetní evidence Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 302, 2. patro
234 683 554
daniela.novakova@praha17.cz
Jméno Markéta Nováková Odbor Odbor výstavby Funkce referentka / technicko organizační pracovník Pracovní činnost archiv odbor výstavby Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 299
marketa.novakova@praha17.cz
Jméno Romana Novotná Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce referentka Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel, ověřování listin a podpisů Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 108, přízemí
234 683 503
romana.novotna@praha17.cz
Jméno Jan Novotný Odbor Odbor právní podpory a kontroly Oddělení Oddělení přestupků Funkce referent Pracovní činnost přestupková agenda; obecně prospěšné práce Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 103, přízemí
234 683 556
jan.novotny@praha17.cz
Jméno Michaela Novozámská Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení bytových, nebytových prostor a evidence majetku Funkce referentka Pracovní činnost výměna bytů; přechod nájmu bytu; změnu nájemní smlouvy; souhlas s podnájmem bytu; souhlas s ubytováním cizince; nájemní smlouvy; pronájem bytu pro azylanty, pronájem ordinací a lékáren, pronájem nebytových prostor a ateliérů, převod nájmu nebytových prostor; výpovědi z nájmu bytu Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 529
michaela.novozamska@praha17.cz
O
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Věra Obrová Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení bytových, nebytových prostor a evidence majetku Funkce referentka Pracovní činnost majetkové inventury; vojenské hroby; hrobová místa, kolumbární okénka Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 557
vera.obrova@praha17.cz
P
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Lenka Pecharová Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení účetnictví Funkce účetní Pracovní činnost účetní evidence Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 302, 2. patro
234 683 552
lenka.pecharova@praha17.cz
Jméno Bc. Zuzana Peťová Odbor Odbor právní podpory a kontroly Oddělení Oddělení přestupků Funkce referentka Pracovní činnost posudky k právní problematice; zastoupení MČ v právních sporech; vypracování znění smluv; právní poradenství pracovníkům úřadu ve všech věcech problematiky úřadu MČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 205, 1. patro
234 683 537
zuzana.petova@praha17.cz
Jméno Zuzana Petrovická Odbor Kancelář starostky Oddělení Asistentka starostky Funkce asistentka starostky Pracovní činnost činnosti související s výkonem funkce starostky Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 211, 1. patro
234 683 524
zuzana.petrovicka@praha17.cz
Jméno Kateřina Pichlíková Odbor Odbor hospodářské správy Oddělení Oblast podatelny a informací Funkce podatelna, Czech Point Pracovní činnost podatelna; zpracování příchozí a odchozí pošty, balíků a datových zpráv; informace týkající se činnosti úřadu; CzechPoint, katastr nemovitostí; správa úřední desky Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110B, přízemí
234 683 507
katerina.pichlikova@praha17.cz
Jméno Taňa Pilařová Odbor Odbor živnostenský Oddělení Kontrolní oddělení Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních v rozsahu pověření Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 310A, 3. patro
234 683 277
tana.pilarova@praha17.cz
Jméno Mgr. Jana Poláchová, DiS. Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost komplikované případy ohrožených dětí; odborné a specializované agendy na úseku sociálně-právní ochrany dětí; střety klienta se sociálním pracovníkem, stížnosti a námitky podjatosti; žádosti o zařazení do evidence žadatelů o osvojení a o pěstounskou péči na přechodnou dobu; finanční záležitosti související s pěstounskou péčí; zastupování dítěte před soudem a při jednáních s různými organizacemi. Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 15, přízemí
234 683 269
jana.polachova@praha17.cz
Jméno Vladimír Polák Odbor Odbor školství a kultury Funkce školník MŠ Pracovní činnost údržba mateřských škol Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 29, přízemí
234 683 321
vladimir.polak@praha17.cz
Jméno Mgr. Alena Presslová Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce sociální pracovnice Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 16, přízemí
234 683 270
alena.presslova@praha17.cz
Jméno Ing. Kateřina Přibylová Odbor Odbor výstavby Funkce referentka Pracovní činnost územní řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104A, 1. patro
234 683 297
katerina.pribylova@praha17.cz
R
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Romana Ratková Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce referentka Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; ověřování listin a podpisů Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 109, přízemí
234 683 570
romana.ratkova@praha17.cz
Jméno Eva Resslová Odbor Odbor živnostenský Oddělení Oddělení registračně-správní Funkce referent Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312B, 3. patro
234 683 275
eva.resslova@praha17.cz
Jméno Ing. Aleš Rogalewicz Odbor Odbor výstavby Funkce vedoucí odboru Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 284
ales.rogalewicz@praha17.cz
S
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Ing. Lenka Skokanová Odbor Odbor výstavby Funkce referentka Pracovní činnost stavební řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 282
lenka.skokanova@praha17.cz
Jméno Ing. Libuše Slezáková Odbor Odbor územního rozvoje a investic Funkce odborná referentka Pracovní činnost veřejné zakázky investičních akcí; inženýrská činnost pro investiční akce; výkon technického dozoru investora Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209A, 2. patro
234 683 295
libuse.slezakova@praha17.cz
Jméno Lada Spilková Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení pozemků a pojištění majetku Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost žádost o pronájem pozemků (stavební činnost); věcné břemeno; výpůjčky pozemku Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 203, 1. patro
234 683 559
lada.spilkova@praha17.cz
Jméno Petra Studničková Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení pozemků a pojištění majetku Funkce referentka Pracovní činnost stavební úpravy v bytech a nebytových prostorech; pojistné události; evidence pojistných smluv; styk se smluvními pojišťovnami a ev. makléři; součinnost při stavebních řízeních Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 203, 1. patro
234 683 560
petra.studnickova@praha17.cz
Š
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Marie Šafránková Odbor Odbor hospodářské správy Funkce referentka Pracovní činnost referentka spisvony; archiv Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110, přízemí
234 683 509
marie.safrankova@praha17.cz
Jméno Alena Šanovcová Odbor Odbor výstavby Funkce referentka Pracovní činnost stavební řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 298
alena.sanovcova@praha17.cz
Jméno Jiří Šenolt Odbor Odbor právní podpory a kontroly Oddělení Oddělení přestupků Funkce referent Pracovní činnost vymáhání pohledávek z občanskoprávních titulů Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207D, 2. patro
234 683 261
jiri.senolt@praha17.cz
Jméno Zdenka Šimulčíková Odbor Odbor právní podpory a kontroly Oddělení Oddělení přestupků Funkce referent Pracovní činnost přestupková agenda; obecně prospěšné práce Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 103, přízemí
234 683 515
zdenka.simulcikova@praha17.cz
Jméno Michaela Šípová Odbor Odbor územního rozvoje a investic Funkce referentka Pracovní činnost veřejné zakázky malého rozsahu; administrativní činnost odboru Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209A, 2. patro
234 683 294
michaela.sipova@praha17.cz
Jméno Hana Škochová Odbor Odbor právní podpory a kontroly Oddělení Oddělení přestupků Funkce referentka Pracovní činnost vymáhání pohledávek z občanskoprávních titulů Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207D, 2. patro
234 683 261
hana.skochova@praha17.cz
Jméno Martina Šnoblová Odbor Kancelář starostky Funkce asistentka místostarostů Pracovní činnost činnosti související s výkonem funkce místostarostů; petice a stížností Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 207, 1. patro
234 683 511
martina.snoblova@praha17.cz
Jméno Ing. Vladimíra Šrámková Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení životního prostředí a veřejné zeleně Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, vydávání rybářských a loveckých lístků, vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení, ZPF - vynětí ze ZPF, odvody Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 21, 1. patro
234 683 316
vladimira.sramkova@praha17.cz
Jméno Eva Šupolíková Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení dopravy Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost dopravně-inženýrská rozhodnutí (povolení zvláštního užívání komunikací, připojování pozemních komunikací apod.); stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 20, 1. patro
234 683 311
eva.supolikova@praha17.cz
T
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Bc. Pavlína Tichá, DiS Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení správy poplatků a vymáhání Funkce úředník Pracovní činnost vymáhání pohledávek Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 215, 1. patro
234 683 532
pavlina.ticha@praha17.cz
Jméno Renata Tichá Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení účetnictví Funkce pokladní Pracovní činnost pokladní operace Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 212, 1. patro
234 683 501
renata.ticha@praha17.cz
Jméno Jakub Tichý Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Oddělení informatiky Funkce informatik Pracovní činnost zabezpečuje počítačové vybavení a správu počítačové sítě; zabezpečuje provoz internetových stránek Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 107, přízemí
234 683 572
jakub.tichy@praha17.cz
Jméno Hana Tirpáková Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; rušení údaje o místu trvalého pobytu Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 108, přízemí
234 683 502
hana.tirpakova@praha17.cz
Jméno Ing. Miloslav Tlustý Odbor Odbor územního rozvoje a investic Funkce odborný referent Pracovní činnost informace o územním plánu; veřejné zakázky investičních akcí městské části; stanoviska k územnímu plánu za městskou část Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209D, 2. patro
234 683 214
miloslav.tlusty@praha17.cz
Jméno Lucie Trunčková Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení správy poplatků a vymáhání Funkce účetní Pracovní činnost účetní evidence Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 215, 1. patro
234 683 528
lucie.trunckova@praha17.cz
U
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Renata Urbanová Odbor Odbor výstavby Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost územní řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104B, 1. patro
234 683 290
renata.urbanova@praha17.cz
V
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Radka Vaculíková Odbor Kancelář starostky Oddělení Tiskové oddělení Funkce redaktorka Pracovní činnost redakce časopisu Řepská sedmnáctka; styk s veřejností; inzerce Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 206, 1. patro
234 683 531
radka.vaculikova@praha17.cz
Jméno Bc. Ivana Valentová Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce pracovnice pro náhradní rodinnou péči Pracovní činnost náhradní rodinná péče; návrhy k soudu; zastupuje nezletilé při jednáních; účastní se jednání poradního sboru na MHMP Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 14, přízemí
234 683 286
ivana.valentova@praha17.cz
Jméno Michaela Váňová Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení pozemků a pojištění majetku Funkce referentka Pracovní činnost Pronájem zahrádek a pozemků pod garážemi a reklamními zařízeními Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 203, 1. patro
234 683 535
michaela.vanova@praha17.cz
Jméno Jana Vengrin Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení matriky Funkce referentka matriky Pracovní činnost ověřování listin a podpisů; vítání občánků; jubilanti Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 401
jana.vengrin@praha17.cz
Jméno Daniel Vlk, DiS. Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce kurátor pro mládež Pracovní činnost výchovné problémy nezletilých; užívání alkoholu a návykových látek u nezletilých; návrhy k soudu; jednání o ústavní výchově; navštěvuje nezletilé ve výchovných ústavech a věznicích; pomoc mladistvým při návratu; dohled nad výchovou Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 15, přízemí
234 683 251
daniel.vlk@praha17.cz
Jméno Jana Vocílková Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce referentka Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; ověřování listin a podpisů Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 109, přízemí
234 683 512
jana.vocilkova@praha17.cz
Jméno David Vopasek Odbor Odbor hospodářské správy Oddělení Oblast podatelny a informací Funkce podatelna, Czech Point Pracovní činnost podatelna; zpracování příchozí a odchozí pošty, balíků a datových zpráv; informace týkající se činnosti úřadu; CzechPoint, katastr nemovitostí; správa úřední desky Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110B, přízemí
234 683 508
david.vopasek@praha17.cz
Z
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Zaoralová Marie Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení účetnictví Funkce účetní Pracovní činnost účetní evidence Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 302, 2. patro
234 683 551
marie.zaoralova@praha17.cz
Ž
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno JUDr. Irena Žeberová Odbor Odbor živnostenský Funkce vedoucí odboru Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 311B, 3. patro
234 683 273
irena.zeberova@praha17.cz