Kontakty

B

Jméno
Jméno Ivana Babická
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení správy daní, poplatků a vymáhání
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost povolení k umístění herního prostoru; poplatek ze psů, ze vstupného, za zábor veřejného prostranství; dotační řízení
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 215, 1. patro
234 683 526
ivana.babicka@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Naděžda Balázsová
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociální péče a prevence
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost sociální pohřby; koordinátor plánování sociálních služeb; realizace grantových programů - kontrola plnění; koordinátor prevence kriminality, protidrogový koordinátor; protidrogová prevence a prevence kriminality
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 7, přízemí
234 683 268
nadezda.balazsova@praha17.cz
Jméno
Jméno Pavla Barejšková
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení účetnictví
Funkce
Funkce platební operace
Pracovní činnost
Pracovní činnost přijaté, vydané faktury, odesílání sociálních dávek
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 212, 1. patro
234 683 542
pavla.barejskova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ivana Bártová Hlaváčková
Odbor
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení
Oddělení Oddělení personální a platové
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost personální a platové záležitosti zaměstnanců úřadu a členů ZMČ
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 104, přízemí
234 683 555
ivana.bartova@praha17.cz
Jméno
Jméno Bc. Iveta Bělecká
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Funkce
Funkce sociální pracovnice
Pracovní činnost
Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 13, přízemí
234 683 270
iveta.belecka@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Bc. Katrin Bialasová
Odbor
Odbor Odbor životního prostředí a dopravy
Oddělení
Oddělení Oddělení životního prostředí
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost vynětí ze zemědělského půdního fondu; správa veřejné zeleně; vstupy do zeleně; ochrana přírody a krajiny; povolení ke kácení dřevin
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 21, 1. patro
235 321 926
katrin.bialasova@praha17.cz
Jméno
Jméno Jaroslava Březinová
Odbor
Odbor Odbor hospodářské správy
Oddělení
Oddělení Oblast podatelny a informací
Funkce
Funkce podatelna, Czech Point
Pracovní činnost
Pracovní činnost podatelna; zpracování příchozí a odchozí pošty, balíků a datových zpráv; informace týkající se činnosti úřadu; CzechPoint, katastr nemovitostí; správa úřední desky
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110B, přízemí
234 683 577
jaroslava.brezinova@praha17.cz

Č

Jméno
Jméno Mgr. Daniel Černý
Odbor
Odbor Právní odbor
Oddělení
Oddělení Oddělení právní
Funkce
Funkce právník
Pracovní činnost
Pracovní činnost posudky k právní problematice; zastoupení MČ v právních sporech; vypracování znění smluv; právní poradenství uvolněným členům ZMČ a pracovníkům úřadu ve všech věcech problematiky úřadu MČ
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 205, 1. patro
234 683 505
daniel.cerny@praha17.cz

C

Jméno
Jméno Zuzana Chvojková
Odbor
Odbor Odbor hospodářské správy
Oddělení
Oddělení Oblast podatelny a informací
Funkce
Funkce podatelna, Czech Point
Pracovní činnost
Pracovní činnost podatelna; zpracování příchozí a odchozí pošty, balíků a datových zpráv; informace týkající se činnosti úřadu; CzechPoint, katastr nemovitostí; správa úřední desky
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110B, přízemí
234 683 507
zuzana.chvojkova@praha17.cz
Jméno
Jméno Renata Ciprysová
Odbor
Odbor Odbor životního prostředí a dopravy
Oddělení
Oddělení Oddělení životního prostředí
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost vodoprávní úřad
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 20, 1. patro
235 316 149
renata.ciprysova@praha17.cz
Jméno
Jméno Bc. Jana Císařová
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 1, přízemí
234 683 264
jana.cisarova@praha17.cz

D

Jméno
Jméno Martin Děd
Odbor
Odbor Odbor hospodářské správy
Oddělení
Oddělení Oblast údržby
Funkce
Funkce údržbář
Pracovní činnost
Pracovní činnost vnitřní dislokace movitého majetku, jeho pořizování, údržby a opravy nemovitého a movitého majetku užívaného ÚMČ Praha 17
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, dílna, -1. patro
234 683 548
martin.ded@praha17.cz
Jméno
Jméno Radim Drmola
Odbor
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení
Oddělení Oddělení podpory projektů
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost řízení a koordinace činnosti související s agendou evropských fondů a dotací; manažer projektů spolufinancovaných z fondů EU a dotací; zodpovědnost za plnění dotačních podmínek; zástupce MČ ve věcech projektových žádostí; jednání s poskytovateli dotací (MHMP, SFŽP, MPSV, apod.); monitoring dotačních příležitostí a vedení analýz
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207B, 2. patro
234 683 291
radim.drmola@praha17.cz
Jméno
Jméno Ivana Dubcová
Odbor
Odbor Kancelář starostky
Oddělení
Oddělení Agenda místního zastupitelstva
Funkce
Funkce organizační referentka, agenda místního zastupitelstva
Pracovní činnost
Pracovní činnost zpracování zápisů z jednání ZMČ a RMČ; zajištění průběhu zasedání RMČ a ZMČ
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 207, 1. patro
234 683 522
ivana.dubcova@praha17.cz

G

Jméno
Jméno Ing. Hana Gahai
Odbor
Odbor Kancelář starostky
Oddělení
Oddělení Interní audit
Funkce
Funkce interní auditorka
Pracovní činnost
Pracovní činnost audity; kontrolní posudky a šetření
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207C, 2. patro
234 683 271
hana.gahai@praha17.cz

H

Jméno
Jméno Miloslava Hanková
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení osobních dokladů
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; rušení údaje o místu trvalého pobytu
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 108, přízemí
234 683 503
miloslava.hankova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ivana Havlíčková
Odbor
Odbor Odbor hospodářské správy
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Pracovní činnost správce nemovitého a movitého majetku užívaného ÚMČ Praha 17; provádění vnitřní dislokace movitého majetku, jeho pořizování, údržba a oprava
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110, přízemí
234 683 506
ivana.havlickova@praha17.cz
Jméno
Jméno Jindřiška Havlíková
Odbor
Odbor Odbor výstavby
Oddělení
Oddělení Oddělení stavebního řízení
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost stavební řízení
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106D, 1. patro
234 683 283
jindriska.havlikova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Daniela Hořejšová
Odbor
Odbor Odbor školství a kultury
Oddělení
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost vyhledávání dotačních titulů pro příspěvkové organizace; konzultace záměrů; spolupráce na přípravě projektů a žádostí
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 18, 1. patro
235 311 194
daniela.horejsova@praha17.cz
Jméno
Jméno Bc. Silvie Hošková
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Pracovní činnost matrika narození; manželství; přiznání otcovství; změna jména a příjmení; ověřování listin a podpisů; Czech point; vítání občánků; jubilanti
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 101, přízemí
234 683 516
silvie.hoskova@praha17.cz
Jméno
Jméno Jakub Hradil
Odbor
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení
Oddělení Oddělení informatiky
Funkce
Funkce informatik
Pracovní činnost
Pracovní činnost zabezpečení počítačového vybavení a správa počítačové sítě; zabezpečuje provoz internetových stránek
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 107, přízemí
234 683 549
jakub.hradil@praha17.cz

J

Jméno
Jméno Bc. Lucie Jindrová
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Funkce
Funkce sociální pracovnice
Pracovní činnost
Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 16, přízemí
234 683 274
lucie.jindrova@praha17.cz

K

Jméno
Jméno JUDr. Kateřina Kaljkovićová
Odbor
Odbor Právní odbor
Oddělení
Oddělení Oddělení právní
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost posudky k právní problematice; zastoupení MČ v právních sporech; vypracování znění smluv; právní poradenství uvolněným členům ZMČ a pracovníkům úřadu ve všech věcech problematiky úřadu MČ
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 205, 1. patro
234 683 536
katerina.kaljkovicova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Petra Kiliánová
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 301, 2. patro
234 683 540
petra.kilianova@praha17.cz
Jméno
Jméno Mgr. Iveta Kočová, DiS.
Odbor
Odbor Kancelář starostky
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 211, 1. patro
234 683 545
iveta.kocova@praha17.cz
Jméno
Jméno Dana Kolářová
Odbor
Odbor Odbor výstavby
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106E, 1. patro
234 683 288
dana.kolarova@praha17.cz
Jméno
Jméno Bc. Michaela Konopasková
Odbor
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení
Oddělení Asistentka tajemníka
Funkce
Funkce asistentka tajemníka
Pracovní činnost
Pracovní činnost činnosti související s výkonem funkce tajemníka ÚMČ
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 106, přízemí
234 683 519
michaela.konopaskova@praha17.cz
Jméno
Jméno Eva Kopečná
Odbor
Odbor Odbor živnostenský
Oddělení
Oddělení Kontrolní oddělení
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních v rozsahu pověření
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 310A, 3. patro
234 683 272
eva.kopecna@praha17.cz
Jméno
Jméno Michaela Kořenová
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Funkce
Funkce veřejný opatrovník
Pracovní činnost
Pracovní činnost zastoupení a dbání o osoby, které soud omezil ve svéprávnosti; koordinátor pro národnostní menšiny a integraci cizinců
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 9, přízemí
234 683 250
michaela.korenova@praha17.cz
Jméno
Jméno Vendula Kostelecká
Odbor
Odbor Odbor živnostenský
Oddělení
Oddělení Oddělení registračně-správní
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312D, 3. patro
234 683 280
vendula.kostelecka@praha17.cz
Jméno
Jméno Veronika Vilikovská Kouřimská
Odbor
Odbor Odbor správy obecního majetku
Oddělení
Oddělení Oddělení bytových a nebytových prostor, pozemků a prodeje majetku
Funkce
Funkce Referentka
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro

Veronika.Kourimska@praha17.cz
Jméno
Jméno Lenka Krafková
Odbor
Odbor Odbor školství a kultury
Oddělení
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost výkon správy ve školství; kontrola ve všech oblastech vnitřní činnosti škol
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 18, 1. patro
235 311 194
lenka.krafkova@praha17.cz
Jméno
Jméno Jana Kraftová
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení správy daní, poplatků a vymáhání
Funkce
Funkce úředník
Pracovní činnost
Pracovní činnost poplatek z pobytu; dotační řízení
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 215, 1. patro
234 683 528
jana.kraftova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Stanislava Kraftová
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení účetnictví
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost účetní evidence
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 302, 2. patro
234 683 553
stanislava.kraftova@praha17.cz
Jméno
Jméno Zuzana Kratochvílová, DiS.
Odbor
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení
Oddělení Oddělení podpory projektů
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost koordinátorka strategického plánu
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207B, 2. patro
234 683 267
zuzana.kratochvilova@praha17.cz
Jméno
Jméno Mgr. Eva Krumphanzlová
Odbor
Odbor Právní odbor
Oddělení
Oddělení Oddělení právní
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost posudky k právní problematice; zastoupení MČ v právních sporech; vypracování znění smluv; právní poradenství uvolněným členům ZMČ a pracovníkům úřadu ve všech věcech problematiky úřadu MČ
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 205, 2. patro
234 683 558
eva.krumphanzlova@praha17.cz
Jméno
Jméno Karel Kučera
Odbor
Odbor Odbor životního prostředí a dopravy
Oddělení
Oddělení Oddělení životního prostředí
Funkce
Funkce terénní pracovník
Pracovní činnost
Pracovní činnost úklid a zamykání hřišť
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5

Jméno
Jméno David Kulhánek
Odbor
Odbor Odbor výstavby
Oddělení
Oddělení Oddělení územního řízení
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost územní řízení
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104B, 1. patro
234 683 289
david.kulhanek@praha17.cz
Jméno
Jméno Yweta Kvasnicová
Odbor
Odbor Odbor územního rozvoje a investic
Oddělení
Funkce
Funkce odborná referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost příprava investic; výkon technického dozoru investora; zajištění inženýrské činnosti; informace o územním plánu
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209B, 2. patro
234 683 216
yweta.kvasnicova@praha17.cz

L

Jméno
Jméno Bc. Michaela Linhartová
Odbor
Odbor Kancelář starostky
Oddělení
Oddělení Tiskové oddělení
Funkce
Funkce redaktorka
Pracovní činnost
Pracovní činnost redakce časopisu Řepská sedmnáctka; styk s veřejností; inzerce
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 206, 1. patro
234 683 531
michaela.linhartova@praha17.cz
Jméno
Jméno Bc. Petr Loučka
Odbor
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení
Oddělení Oddělení informatiky
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost zabezpečuje počítačové vybavení a správu počítačové sítě; zabezpečuje provoz internetových stránek
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 107, přízemí
234 683 549
petr.loucka@praha17.cz
Jméno
Jméno Bc. Jana Luksová
Odbor
Odbor Odbor hospodářské správy
Oddělení
Oddělení Oblast podatelny a informací
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost kontrola a metodická podpora zákona o archivnictví a spisové službě; spisová služba a předarchivní péče o písemnosti; správa centrální spisovna úřadu; skartační řízení
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110, přízemí
234 683 509
jana.luksova@praha17.cz

M

Jméno
Jméno Ing. Eva Malíková
Odbor
Odbor Odbor územního rozvoje a investic
Oddělení
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost veřejné zakázky malého rozsahu; administrativní činnost odboru
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209A, 2. patro
234 683 294
eva.malikova@praha17.cz
Jméno
Jméno Lenka Marcová
Odbor
Odbor Kancelář starostky
Oddělení
Oddělení Asistentka starostky
Funkce
Funkce asistentka starostky
Pracovní činnost
Pracovní činnost činnosti související s výkonem funkce starostky
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 211, 1. patro
234 683 524
lenka.marcova@praha17.cz
Jméno
Jméno Vladimír Mareš
Odbor
Odbor Odbor správy obecního majetku
Oddělení
Oddělení Oddělení bytových a nebytových prostor, pozemků a prodeje majetku
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost stavební úpravy v bytech a nebytových prostorech; žádost o pronájem pozemků (stavební činnost); pronájem zahrádek; veřejné zakázky; žádost o zřízení věcného břemene; výpůjčka pozemku; žádost o kácení stromů na pozemcích MČ Praha 17; součinnost při stavebních řízeních
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 203, 1. patro
234 683 562
vladimir.mares@praha17.cz
Jméno
Jméno Veronika Matoušková
Odbor
Odbor Odbor živnostenský
Oddělení
Oddělení Oddělení registračně-správní
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312A, 3. patro
234 683 276
veronika.matouskova@praha17.cz
Jméno
Jméno Alena Motyčková
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení osobních dokladů
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; ověřování listin a podpisů
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 517
alena.motyckova@praha17.cz
Jméno
Jméno Mgr. Markéta Musilová
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení matriky
Funkce
Funkce matrikářka
Pracovní činnost
Pracovní činnost vítání občánků, jubilanti
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 517
marketa.musilova@praha17.cz

N

Jméno
Jméno Ing. Jana Němečková
Odbor
Odbor Právní odbor
Oddělení
Oddělení Oddělení právní
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost vymáhání pohledávek z občanskoprávních titulů
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207D, 2. patro
234 683 261
jana.nemeckova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Jiří Neubert
Odbor
Odbor Odbor územního rozvoje a investic
Oddělení
Funkce
Funkce odborný referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost příprava veřejných zakázek, investičních akcí; inženýrská činnost pro investiční akce; výkon technického dozoru investora
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209D, 2. patro
234 683 215
jiri.neubert@praha17.cz
Jméno
Jméno Daniela Nováková
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení účetnictví
Funkce
Funkce účetní
Pracovní činnost
Pracovní činnost účetní evidence
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 302, 2. patro
234 683 554
daniela.novakova@praha17.cz
Jméno
Jméno Markéta Nováková
Odbor
Odbor Odbor výstavby
Oddělení
Funkce
Funkce referentka / technicko organizační pracovník
Pracovní činnost
Pracovní činnost archiv odbor výstavby
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 299
marketa.novakova@praha17.cz
Jméno
Jméno Naděžda Novotná
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení účetnictví
Funkce
Funkce účetní
Pracovní činnost
Pracovní činnost účetní evidence
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 302, 2. patro
234 683 551
nadezda.novotna@praha17.cz
Jméno
Jméno Romana Novotná
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení osobních dokladů
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel, ověřování listin a podpisů
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 108, přízemí
234 683 503
romana.novotna@praha17.cz
Jméno
Jméno Jan Novotný
Odbor
Odbor Právní odbor
Oddělení
Oddělení Oddělení právní
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost přestupková agenda; obecně prospěšné práce
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 103, přízemí
234 683 556
jan.novotny@praha17.cz
Jméno
Jméno Michaela Novozámská
Odbor
Odbor Odbor správy obecního majetku
Oddělení
Oddělení Oddělení bytových a nebytových prostor, pozemků a prodeje majetku
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost pronájmy obecního bytu, startovacího bytu, bezbariérového bytu; výměna bytů; přechod nájmu bytu; změnu nájemní smlouvy; souhlas s podnájmem bytu, pronájem bytů z Fondu ústupového bydlení; souhlas s ubytováním cizince; nájemní smlouvy; pronájem bytupro azylanty, pronájem ordinací a lékáren, pronájem nebytových prostor a ateliérů, převod nájmu nebytových prostor; výpovědi z nájmu bytu
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 529
michaela.novozamska@praha17.cz

O

Jméno
Jméno Věra Obrová
Odbor
Odbor Odbor správy obecního majetku
Oddělení
Oddělení Evidence majetku a pojištění majetku
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost majetkové inventury; vojenské hroby
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 575
vera.obrova@praha17.cz

P

Jméno
Jméno Lenka Pecharová
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení účetnictví
Funkce
Funkce účetní
Pracovní činnost
Pracovní činnost účetní evidence
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 302, 2. patro
234 683 552
lenka.pecharova@praha17.cz
Jméno
Jméno Pavla Petrásková
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociální péče a prevence
Funkce
Funkce sociální pracovnice
Pracovní činnost
Pracovní činnost komplexního poradenství v sociální oblasti; řešení situace osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 7, přízemí
234 683 266
pavla.petraskova@praha17.cz
Jméno
Jméno Kateřina Pichlíková
Odbor
Odbor Odbor hospodářské správy
Oddělení
Oddělení Oblast podatelny a informací
Funkce
Funkce podatelna, Czech Point
Pracovní činnost
Pracovní činnost podatelna; zpracování příchozí a odchozí pošty, balíků a datových zpráv; informace týkající se činnosti úřadu; CzechPoint, katastr nemovitostí; správa úřední desky
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110B, přízemí
234 683 508
katerina.pichlikova@praha17.cz
Jméno
Jméno Taňa Pilařová
Odbor
Odbor Odbor živnostenský
Oddělení
Oddělení Kontrolní oddělení
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních v rozsahu pověření
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 310A, 3. patro
234 683 277
tana.pilarova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Alois Podaný
Odbor
Odbor Odbor územního rozvoje a investic
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209C, 2. patro
234 683 285
alois.podany@praha17.cz
Jméno
Jméno Mgr. Jana Poláchová, DiS.
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Funkce
Funkce sociální pracovnice, kurátorka pro mládež
Pracovní činnost
Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově; výchovné problémy nezletilých
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 15, přízemí
234 683 217
jana.polachova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Kateřina Přibylová
Odbor
Odbor Odbor výstavby
Oddělení
Oddělení Oddělení územního řízení
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost územního řízení
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104A, 1. patro
234 683 297
katerina.pribylova@praha17.cz

R

Jméno
Jméno Rostislav Raška
Odbor
Odbor Odbor správy obecního majetku
Oddělení
Oddělení Evidence majetku a pojištění majetku
Funkce
Funkce odborný referent a referent pojistných událostí
Pracovní činnost
Pracovní činnost pronájem zahrádek, pozemků pod garážemi, pozemků pro reklamní zařízení, střešních prostor; pojistné události; evidence pojistných smluv; styk se smluvními pojišťovnami a ev. makléři
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 203, 1. patro
234 683 557
rostislav.raska@praha17.cz
Jméno
Jméno Romana Ratková
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení osobních dokladů
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; ověřování listin a podpisů
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 109, přízemí
234 683 570
romana.ratkova@praha17.cz
Jméno
Jméno Eva Resslová
Odbor
Odbor Odbor živnostenský
Oddělení
Oddělení Oddělení registračně-správní
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312B, 3. patro
234 683 275
eva.resslova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Aleš Rogalewicz
Odbor
Odbor Odbor výstavby
Oddělení
Oddělení Oddělení stavebního řízení
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost stavební řízení
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 284
ales.rogalewicz@praha17.cz

Š

Jméno
Jméno Eva Šafaříková
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociální péče a prevence
Funkce
Funkce sociální kurátor
Pracovní činnost
Pracovní činnost poradenství při hledání zaměstnání, ubytování atd pro dospělou populaci; tísňové volání AREÍON; Život 90
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 6, přízemí
234 683 262
eva.safarikova@praha17.cz
Jméno
Jméno Jiří Šenolt
Odbor
Odbor Právní odbor
Oddělení
Oddělení Oddělení právní
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost vymáhání pohledávek z občanskoprávních titulů
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207D, 2. patro
234 683 261
jiri.senolt@praha17.cz
Jméno
Jméno Zdenka Šimulčíková
Odbor
Odbor Právní odbor
Oddělení
Oddělení Oddělení právní
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost přestupková agenda; obecně prospěšné práce
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 103, přízemí
234 683 515
zdenka.simulcikova@praha17.cz
Jméno
Jméno Hana Škochová
Odbor
Odbor Právní odbor
Oddělení
Oddělení Oddělení právní
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost referentka právního odboru
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 203, 2. patro
234 683 212
hana.skochova@praha17.cz
Jméno
Jméno Martina Šnoblová
Odbor
Odbor Kancelář starostky
Oddělení
Funkce
Funkce asistentka místostarostů
Pracovní činnost
Pracovní činnost činnosti související s výkonem funkce místostarostů; petice a stížností
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 207, 1. patro
234 683 511
martina.snoblova@praha17.cz
Jméno
Jméno Eva Špelinová
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociální péče a prevence
Funkce
Funkce sociální pracovnice
Pracovní činnost
Pracovní činnost komplexního poradenství v sociální oblasti; řešení situace osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek; sociální pohřby; depistáž
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 6, přízemí
234 683 263
eva.spelinova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Vladimíra Šrámková
Odbor
Odbor Odbor životního prostředí a dopravy
Oddělení
Oddělení Oddělení životního prostředí
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost ochrana ovzduší; odpadové hospodářství
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 21, 1. patro
235 300 655
vladimira.sramkova@praha17.cz
Jméno
Jméno Eva Šupolíková
Odbor
Odbor Odbor životního prostředí a dopravy
Oddělení
Oddělení Oddělení dopravy
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost dopravně-inženýrská rozhodnutí (povolení zvláštního užívání komunikací, připojování pozemních komunikací apod.); stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 20, 1. patro
235 300 003
eva.supolikova@praha17.cz

S

Jméno
Jméno Mgr. Radka Sálusová
Odbor
Odbor Kancelář starostky
Oddělení
Oddělení Tiskové oddělení
Funkce
Funkce redaktorka
Pracovní činnost
Pracovní činnost redakce časopisu Řepská sedmnáctka; styk s veřejností; inzerce
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 206, 1. patro
234 683 544
radka.salusova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ivana Simonová
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení matriky
Funkce
Funkce matrikářka
Pracovní činnost
Pracovní činnost matrika narození; manželství; přiznání otcovství; změna jména a příjmení; ověřování listin a podpisů; Czech point; vítání občánků; jubilanti
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 504
ivana.simonova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Libuše Slezáková
Odbor
Odbor Odbor územního rozvoje a investic
Oddělení
Funkce
Funkce odborná referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost veřejné zakázky investičních akcí; inženýrská činnost pro investiční akce; výkon technického dozoru investora
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209A, 2. patro
234 683 295
libuse.slezakova@praha17.cz
Jméno
Jméno Marie Součková
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení matriky
Funkce
Funkce matrikářka
Pracovní činnost
Pracovní činnost matrika narození; úmrtí; přiznání otcovství; změna jména a příjmení; ověřování listin a podpisů; Czech point; vítání občánků; jubilanti; státní občanství
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 102, přízemí
234 683 401
marie.souckova@praha17.cz
Jméno
Jméno Bc. Eva Soukupová
Odbor
Odbor Odbor životního prostředí a dopravy
Oddělení
Oddělení Oddělení životního prostředí
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost inspektorka životního prostředí; ochrana zvířat
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 21, 1. patro
235 300 655
eva.soukupova@praha17.cz
Jméno
Jméno PhDr. Pavel Soural
Odbor
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení
Oddělení Krizové řízení
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost krizové řízení; analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik; ochrana obyvatelstva
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104C, 1. patro
234 683 213
pavel.soural@praha17.cz
Jméno
Jméno Lada Spilková
Odbor
Odbor Odbor správy obecního majetku
Oddělení
Oddělení Oddělení bytových a nebytových prostor, pozemků a prodeje majetku
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost stavební úpravy v bytech a nebytových prostorech; žádost o pronájem pozemků (stavební činnost); pronájem zahrádek; veřejné zakázky; věcné břemeno; výpůjčky pozemku; kácení stromů na pozemcích MČ Praha 17; součinnost při stavebních řízeních
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 203, 1. patro
234 683 559
lada.spilkova@praha17.cz
Jméno
Jméno Milada Srpová
Odbor
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení
Oddělení Oddělení personální a platové
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost personální a platové záležitosti zaměstnanců úřadu a členů ZMČ
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 104, přízemí
234 683 525
milada.srpova@praha17.cz
Jméno
Jméno Jarmila Szóová
Odbor
Odbor Odbor živnostenský
Oddělení
Oddělení Oddělení registračně-správní
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312E, 3. patro
234 683 296
jarmila.szoova@praha17.cz

T

Jméno
Jméno Mgr. Petr Taraba
Odbor
Odbor Odbor životního prostředí a dopravy
Oddělení
Oddělení Oddělení dopravy
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost dopravně-inženýrská rozhodnutí (povolení zvláštního užívání komunikací, připojování pozemních komunikací apod.); stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení; udělení povolení na vyhrazené parkovací místo pro osobní vozidlo osoby těžce tělesně postižené
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 20, 1. patro
235 321 905
petr.taraba@praha17.cz
Jméno
Jméno Pavlína Tichá
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení správy daní, poplatků a vymáhání
Funkce
Funkce úředník
Pracovní činnost
Pracovní činnost vymáhání pohledávek
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 215, 1. patro
234 683 532
pavlina.ticha@praha17.cz
Jméno
Jméno Renata Tichá
Odbor
Odbor Odbor ekonomický
Oddělení
Oddělení Oddělení účetnictví
Funkce
Funkce pokladní
Pracovní činnost
Pracovní činnost pokladní operace
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 212, 1. patro
234 683 501
renata.ticha@praha17.cz
Jméno
Jméno Jakub Tichý
Odbor
Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení
Oddělení Oddělení informatiky
Funkce
Funkce informatik
Pracovní činnost
Pracovní činnost zabezpečuje počítačové vybavení a správu počítačové sítě; zabezpečuje provoz internetových stránek
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 107, přízemí
234 683 572
jakub.tichy@praha17.cz
Jméno
Jméno Hana Tirpáková
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení osobních dokladů
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; rušení údaje o místu trvalého pobytu
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 108, přízemí
234 683 502
hana.tirpakova@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Miloslav Tlustý
Odbor
Odbor Odbor územního rozvoje a investic
Oddělení
Funkce
Funkce odborný referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost informace o územním plánu; veřejné zakázky investičních akcí městské části; stanoviska k územnímu plánu za městskou část
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209D, 2. patro
234 683 214
miloslav.tlusty@praha17.cz
Jméno
Jméno Stanislav Trojan
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Funkce
Funkce veřejný opatrovník
Pracovní činnost
Pracovní činnost zastoupení a dbání o osoby, které soud omezil ve svéprávnosti
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 9, přízemí
234 683 240
stanislav.trojan@praha17.cz

U

Jméno
Jméno Ing. Petr Ubry
Odbor
Odbor Odbor správy obecního majetku
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 204, 1. patro
234 683 537
petr.ubry@praha17.cz
Jméno
Jméno Petr Urban
Odbor
Odbor Odbor školství a kultury
Oddělení
Funkce
Funkce investiční referent, technik
Pracovní činnost
Pracovní činnost zajištění provozuschopnosti, opravy a údržby budov; zabezpečení revizí a odborných prohlídek zařízení škol a školských zařízení; kontrolní činnost
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 29, přízemí
235 310 865
petr.urban@praha17.cz
Jméno
Jméno Renata Urbanová
Odbor
Odbor Odbor výstavby
Oddělení
Oddělení Oddělení územního řízení
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost územního řízení
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104B, 1. patro
234 683 290
renata.urbanova@praha17.cz

V

Jméno
Jméno Bc. Ivana Valentová
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Funkce
Funkce pracovnice pro náhradní rodinnou péči
Pracovní činnost
Pracovní činnost náhradní rodinná péče; návrhy k soudu; zastupuje nezletilé při jednáních; účastní se jednání poradního sboru na MHMP
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 14, přízemí
234 683 286
ivana.valentova@praha17.cz
Jméno
Jméno Michaela Váňová
Odbor
Odbor Odbor správy obecního majetku
Oddělení
Oddělení Oddělení bytových a nebytových prostor, pozemků a prodeje majetku
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost hrobová místa; kolumbární okénka; archiv odboru správy obecního majetku
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 535
michaela.vanova@praha17.cz
Jméno
Jméno Adam Varga, DiS.
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Funkce
Funkce vedoucí oddělení
Pracovní činnost
Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, návštěva matek pečující o dítě ve věznici; náhradní rodinná péče
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 1, přízemí
234 683 279
adam.varga@praha17.cz
Jméno
Jméno Daniel Vlk, DiS.
Odbor
Odbor Odbor sociálních věcí
Oddělení
Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Funkce
Funkce kurátor pro mládež
Pracovní činnost
Pracovní činnost výchovné problémy nezletilých; užívání alkoholu a návykových látek u nezletilých; návrhy k soudu; jednání o ústavní výchově; navštěvuje nezletilé ve výchovných ústavech a věznicích; pomoc mladistvým při návratu; dohled nad výchovou
Kontakty: Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 15, přízemí
234 683 251
daniel.vlk@praha17.cz
Jméno
Jméno Jana Vocílková
Odbor
Odbor Odbor občansko-správní
Oddělení
Oddělení Oddělení osobních dokladů
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; ověřování listin a podpisů
Kontakty: Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 109, přízemí
234 683 512
jana.vocilkova@praha17.cz

Z

Jméno
Jméno Rudolf Záruba
Odbor
Odbor Odbor životního prostředí a dopravy
Oddělení
Oddělení Oddělení dopravy
Funkce
Funkce referent
Pracovní činnost
Pracovní činnost úklid prostranství; zimní údržba komunikací
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 19, 1. patro

rudolf.zaruba@praha17.cz
Jméno
Jméno Naděžda Zemanová
Odbor
Odbor Odbor školství a kultury
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 17, 1. patro
235 311 793
nadezda.zemanova@praha17.cz
Jméno
Jméno Mgr. David Zlatý
Odbor
Odbor Odbor životního prostředí a dopravy
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 25, 1. patro
235 300 634
david.zlaty@praha17.cz
Jméno
Jméno Ing. Daniela Zouharová
Odbor
Odbor Odbor výstavby
Oddělení
Oddělení Oddělení stavebního řízení
Funkce
Funkce referentka
Pracovní činnost
Pracovní činnost stavební řízení
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 284
daniela.zouharova@praha17.cz

Ž

Jméno
Jméno JUDr. Irena Žeberová
Odbor
Odbor Odbor živnostenský
Oddělení
Funkce
Funkce vedoucí odboru
Pracovní činnost
Kontakty: Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 311B, 3. patro
234 683 273
irena.zeberova@praha17.cz
B
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Ivana Babická Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení správy daní, poplatků a vymáhání Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost povolení k umístění herního prostoru; poplatek ze psů, ze vstupného, za zábor veřejného prostranství; dotační řízení Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 215, 1. patro
234 683 526
ivana.babicka@praha17.cz
Jméno Ing. Naděžda Balázsová Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociální péče a prevence Funkce referentka Pracovní činnost sociální pohřby; koordinátor plánování sociálních služeb; realizace grantových programů - kontrola plnění; koordinátor prevence kriminality, protidrogový koordinátor; protidrogová prevence a prevence kriminality Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 7, přízemí
234 683 268
nadezda.balazsova@praha17.cz
Jméno Pavla Barejšková Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení účetnictví Funkce platební operace Pracovní činnost přijaté, vydané faktury, odesílání sociálních dávek Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 212, 1. patro
234 683 542
pavla.barejskova@praha17.cz
Jméno Ivana Bártová Hlaváčková Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Oddělení personální a platové Funkce referentka Pracovní činnost personální a platové záležitosti zaměstnanců úřadu a členů ZMČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 104, přízemí
234 683 555
ivana.bartova@praha17.cz
Jméno Bc. Iveta Bělecká Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce sociální pracovnice Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 13, přízemí
234 683 270
iveta.belecka@praha17.cz
Jméno Ing. Bc. Katrin Bialasová Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení životního prostředí Funkce referentka Pracovní činnost vynětí ze zemědělského půdního fondu; správa veřejné zeleně; vstupy do zeleně; ochrana přírody a krajiny; povolení ke kácení dřevin Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 21, 1. patro
235 321 926
katrin.bialasova@praha17.cz
Jméno Jaroslava Březinová Odbor Odbor hospodářské správy Oddělení Oblast podatelny a informací Funkce podatelna, Czech Point Pracovní činnost podatelna; zpracování příchozí a odchozí pošty, balíků a datových zpráv; informace týkající se činnosti úřadu; CzechPoint, katastr nemovitostí; správa úřední desky Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110B, přízemí
234 683 577
jaroslava.brezinova@praha17.cz
Č
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Mgr. Daniel Černý Odbor Právní odbor Oddělení Oddělení právní Funkce právník Pracovní činnost posudky k právní problematice; zastoupení MČ v právních sporech; vypracování znění smluv; právní poradenství uvolněným členům ZMČ a pracovníkům úřadu ve všech věcech problematiky úřadu MČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 205, 1. patro
234 683 505
daniel.cerny@praha17.cz
C
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Zuzana Chvojková Odbor Odbor hospodářské správy Oddělení Oblast podatelny a informací Funkce podatelna, Czech Point Pracovní činnost podatelna; zpracování příchozí a odchozí pošty, balíků a datových zpráv; informace týkající se činnosti úřadu; CzechPoint, katastr nemovitostí; správa úřední desky Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110B, přízemí
234 683 507
zuzana.chvojkova@praha17.cz
Jméno Renata Ciprysová Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení životního prostředí Funkce referentka Pracovní činnost vodoprávní úřad Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 20, 1. patro
235 316 149
renata.ciprysova@praha17.cz
Jméno Bc. Jana Císařová Odbor Odbor sociálních věcí Funkce vedoucí odboru Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 1, přízemí
234 683 264
jana.cisarova@praha17.cz
D
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Martin Děd Odbor Odbor hospodářské správy Oddělení Oblast údržby Funkce údržbář Pracovní činnost vnitřní dislokace movitého majetku, jeho pořizování, údržby a opravy nemovitého a movitého majetku užívaného ÚMČ Praha 17 Kontakty Žalanského 291/12b, dílna, -1. patro
234 683 548
martin.ded@praha17.cz
Jméno Radim Drmola Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Oddělení podpory projektů Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost řízení a koordinace činnosti související s agendou evropských fondů a dotací; manažer projektů spolufinancovaných z fondů EU a dotací; zodpovědnost za plnění dotačních podmínek; zástupce MČ ve věcech projektových žádostí; jednání s poskytovateli dotací (MHMP, SFŽP, MPSV, apod.); monitoring dotačních příležitostí a vedení analýz Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207B, 2. patro
234 683 291
radim.drmola@praha17.cz
Jméno Ivana Dubcová Odbor Kancelář starostky Oddělení Agenda místního zastupitelstva Funkce organizační referentka, agenda místního zastupitelstva Pracovní činnost zpracování zápisů z jednání ZMČ a RMČ; zajištění průběhu zasedání RMČ a ZMČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 207, 1. patro
234 683 522
ivana.dubcova@praha17.cz
G
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Ing. Hana Gahai Odbor Kancelář starostky Oddělení Interní audit Funkce interní auditorka Pracovní činnost audity; kontrolní posudky a šetření Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207C, 2. patro
234 683 271
hana.gahai@praha17.cz
H
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Miloslava Hanková Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce referentka Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; rušení údaje o místu trvalého pobytu Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 108, přízemí
234 683 503
miloslava.hankova@praha17.cz
Jméno Ivana Havlíčková Odbor Odbor hospodářské správy Funkce vedoucí odboru Pracovní činnost správce nemovitého a movitého majetku užívaného ÚMČ Praha 17; provádění vnitřní dislokace movitého majetku, jeho pořizování, údržba a oprava Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110, přízemí
234 683 506
ivana.havlickova@praha17.cz
Jméno Jindřiška Havlíková Odbor Odbor výstavby Oddělení Oddělení stavebního řízení Funkce referentka Pracovní činnost stavební řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106D, 1. patro
234 683 283
jindriska.havlikova@praha17.cz
Jméno Ing. Daniela Hořejšová Odbor Odbor školství a kultury Funkce referent Pracovní činnost vyhledávání dotačních titulů pro příspěvkové organizace; konzultace záměrů; spolupráce na přípravě projektů a žádostí Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 18, 1. patro
235 311 194
daniela.horejsova@praha17.cz
Jméno Bc. Silvie Hošková Odbor Odbor občansko-správní Funkce vedoucí odboru Pracovní činnost matrika narození; manželství; přiznání otcovství; změna jména a příjmení; ověřování listin a podpisů; Czech point; vítání občánků; jubilanti Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 101, přízemí
234 683 516
silvie.hoskova@praha17.cz
Jméno Jakub Hradil Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Oddělení informatiky Funkce informatik Pracovní činnost zabezpečení počítačového vybavení a správa počítačové sítě; zabezpečuje provoz internetových stránek Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 107, přízemí
234 683 549
jakub.hradil@praha17.cz
J
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Bc. Lucie Jindrová Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce sociální pracovnice Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 16, přízemí
234 683 274
lucie.jindrova@praha17.cz
K
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno JUDr. Kateřina Kaljkovićová Odbor Právní odbor Oddělení Oddělení právní Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost posudky k právní problematice; zastoupení MČ v právních sporech; vypracování znění smluv; právní poradenství uvolněným členům ZMČ a pracovníkům úřadu ve všech věcech problematiky úřadu MČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 205, 1. patro
234 683 536
katerina.kaljkovicova@praha17.cz
Jméno Ing. Petra Kiliánová Odbor Odbor ekonomický Funkce vedoucí odboru Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 301, 2. patro
234 683 540
petra.kilianova@praha17.cz
Jméno Mgr. Iveta Kočová, DiS. Odbor Kancelář starostky Funkce vedoucí odboru Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 211, 1. patro
234 683 545
iveta.kocova@praha17.cz
Jméno Dana Kolářová Odbor Odbor výstavby Funkce vedoucí odboru Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106E, 1. patro
234 683 288
dana.kolarova@praha17.cz
Jméno Bc. Michaela Konopasková Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Asistentka tajemníka Funkce asistentka tajemníka Pracovní činnost činnosti související s výkonem funkce tajemníka ÚMČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 106, přízemí
234 683 519
michaela.konopaskova@praha17.cz
Jméno Eva Kopečná Odbor Odbor živnostenský Oddělení Kontrolní oddělení Funkce referentka Pracovní činnost provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních v rozsahu pověření Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 310A, 3. patro
234 683 272
eva.kopecna@praha17.cz
Jméno Michaela Kořenová Odbor Odbor sociálních věcí Funkce veřejný opatrovník Pracovní činnost zastoupení a dbání o osoby, které soud omezil ve svéprávnosti; koordinátor pro národnostní menšiny a integraci cizinců Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 9, přízemí
234 683 250
michaela.korenova@praha17.cz
Jméno Vendula Kostelecká Odbor Odbor živnostenský Oddělení Oddělení registračně-správní Funkce referent Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312D, 3. patro
234 683 280
vendula.kostelecka@praha17.cz
Jméno Veronika Vilikovská Kouřimská Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení bytových a nebytových prostor, pozemků a prodeje majetku Funkce Referentka Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro

Veronika.Kourimska@praha17.cz
Jméno Lenka Krafková Odbor Odbor školství a kultury Funkce referent Pracovní činnost výkon správy ve školství; kontrola ve všech oblastech vnitřní činnosti škol Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 18, 1. patro
235 311 194
lenka.krafkova@praha17.cz
Jméno Jana Kraftová Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení správy daní, poplatků a vymáhání Funkce úředník Pracovní činnost poplatek z pobytu; dotační řízení Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 215, 1. patro
234 683 528
jana.kraftova@praha17.cz
Jméno Ing. Stanislava Kraftová Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení účetnictví Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost účetní evidence Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 302, 2. patro
234 683 553
stanislava.kraftova@praha17.cz
Jméno Zuzana Kratochvílová, DiS. Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Oddělení podpory projektů Funkce referentka Pracovní činnost koordinátorka strategického plánu Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207B, 2. patro
234 683 267
zuzana.kratochvilova@praha17.cz
Jméno Mgr. Eva Krumphanzlová Odbor Právní odbor Oddělení Oddělení právní Funkce referentka Pracovní činnost posudky k právní problematice; zastoupení MČ v právních sporech; vypracování znění smluv; právní poradenství uvolněným členům ZMČ a pracovníkům úřadu ve všech věcech problematiky úřadu MČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 205, 2. patro
234 683 558
eva.krumphanzlova@praha17.cz
Jméno Karel Kučera Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení životního prostředí Funkce terénní pracovník Pracovní činnost úklid a zamykání hřišť Kontakty Bendova 1121/5

Jméno David Kulhánek Odbor Odbor výstavby Oddělení Oddělení územního řízení Funkce referent Pracovní činnost územní řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104B, 1. patro
234 683 289
david.kulhanek@praha17.cz
Jméno Yweta Kvasnicová Odbor Odbor územního rozvoje a investic Funkce odborná referentka Pracovní činnost příprava investic; výkon technického dozoru investora; zajištění inženýrské činnosti; informace o územním plánu Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209B, 2. patro
234 683 216
yweta.kvasnicova@praha17.cz
L
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Bc. Michaela Linhartová Odbor Kancelář starostky Oddělení Tiskové oddělení Funkce redaktorka Pracovní činnost redakce časopisu Řepská sedmnáctka; styk s veřejností; inzerce Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 206, 1. patro
234 683 531
michaela.linhartova@praha17.cz
Jméno Bc. Petr Loučka Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Oddělení informatiky Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost zabezpečuje počítačové vybavení a správu počítačové sítě; zabezpečuje provoz internetových stránek Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 107, přízemí
234 683 549
petr.loucka@praha17.cz
Jméno Bc. Jana Luksová Odbor Odbor hospodářské správy Oddělení Oblast podatelny a informací Funkce referentka Pracovní činnost kontrola a metodická podpora zákona o archivnictví a spisové službě; spisová služba a předarchivní péče o písemnosti; správa centrální spisovna úřadu; skartační řízení Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110, přízemí
234 683 509
jana.luksova@praha17.cz
M
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Ing. Eva Malíková Odbor Odbor územního rozvoje a investic Funkce referentka Pracovní činnost veřejné zakázky malého rozsahu; administrativní činnost odboru Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209A, 2. patro
234 683 294
eva.malikova@praha17.cz
Jméno Lenka Marcová Odbor Kancelář starostky Oddělení Asistentka starostky Funkce asistentka starostky Pracovní činnost činnosti související s výkonem funkce starostky Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 211, 1. patro
234 683 524
lenka.marcova@praha17.cz
Jméno Vladimír Mareš Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení bytových a nebytových prostor, pozemků a prodeje majetku Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost stavební úpravy v bytech a nebytových prostorech; žádost o pronájem pozemků (stavební činnost); pronájem zahrádek; veřejné zakázky; žádost o zřízení věcného břemene; výpůjčka pozemku; žádost o kácení stromů na pozemcích MČ Praha 17; součinnost při stavebních řízeních Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 203, 1. patro
234 683 562
vladimir.mares@praha17.cz
Jméno Veronika Matoušková Odbor Odbor živnostenský Oddělení Oddělení registračně-správní Funkce referent Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312A, 3. patro
234 683 276
veronika.matouskova@praha17.cz
Jméno Alena Motyčková Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce referentka Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; ověřování listin a podpisů Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 517
alena.motyckova@praha17.cz
Jméno Mgr. Markéta Musilová Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení matriky Funkce matrikářka Pracovní činnost vítání občánků, jubilanti Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 517
marketa.musilova@praha17.cz
N
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Ing. Jana Němečková Odbor Právní odbor Oddělení Oddělení právní Funkce referentka Pracovní činnost vymáhání pohledávek z občanskoprávních titulů Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207D, 2. patro
234 683 261
jana.nemeckova@praha17.cz
Jméno Ing. Jiří Neubert Odbor Odbor územního rozvoje a investic Funkce odborný referent Pracovní činnost příprava veřejných zakázek, investičních akcí; inženýrská činnost pro investiční akce; výkon technického dozoru investora Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209D, 2. patro
234 683 215
jiri.neubert@praha17.cz
Jméno Daniela Nováková Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení účetnictví Funkce účetní Pracovní činnost účetní evidence Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 302, 2. patro
234 683 554
daniela.novakova@praha17.cz
Jméno Markéta Nováková Odbor Odbor výstavby Funkce referentka / technicko organizační pracovník Pracovní činnost archiv odbor výstavby Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 299
marketa.novakova@praha17.cz
Jméno Naděžda Novotná Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení účetnictví Funkce účetní Pracovní činnost účetní evidence Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 302, 2. patro
234 683 551
nadezda.novotna@praha17.cz
Jméno Romana Novotná Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce referentka Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel, ověřování listin a podpisů Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 108, přízemí
234 683 503
romana.novotna@praha17.cz
Jméno Jan Novotný Odbor Právní odbor Oddělení Oddělení právní Funkce referent Pracovní činnost přestupková agenda; obecně prospěšné práce Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 103, přízemí
234 683 556
jan.novotny@praha17.cz
Jméno Michaela Novozámská Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení bytových a nebytových prostor, pozemků a prodeje majetku Funkce referentka Pracovní činnost pronájmy obecního bytu, startovacího bytu, bezbariérového bytu; výměna bytů; přechod nájmu bytu; změnu nájemní smlouvy; souhlas s podnájmem bytu, pronájem bytů z Fondu ústupového bydlení; souhlas s ubytováním cizince; nájemní smlouvy; pronájem bytupro azylanty, pronájem ordinací a lékáren, pronájem nebytových prostor a ateliérů, převod nájmu nebytových prostor; výpovědi z nájmu bytu Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 529
michaela.novozamska@praha17.cz
O
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Věra Obrová Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Evidence majetku a pojištění majetku Funkce referentka Pracovní činnost majetkové inventury; vojenské hroby Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 575
vera.obrova@praha17.cz
P
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Lenka Pecharová Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení účetnictví Funkce účetní Pracovní činnost účetní evidence Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 302, 2. patro
234 683 552
lenka.pecharova@praha17.cz
Jméno Pavla Petrásková Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociální péče a prevence Funkce sociální pracovnice Pracovní činnost komplexního poradenství v sociální oblasti; řešení situace osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 7, přízemí
234 683 266
pavla.petraskova@praha17.cz
Jméno Kateřina Pichlíková Odbor Odbor hospodářské správy Oddělení Oblast podatelny a informací Funkce podatelna, Czech Point Pracovní činnost podatelna; zpracování příchozí a odchozí pošty, balíků a datových zpráv; informace týkající se činnosti úřadu; CzechPoint, katastr nemovitostí; správa úřední desky Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 110B, přízemí
234 683 508
katerina.pichlikova@praha17.cz
Jméno Taňa Pilařová Odbor Odbor živnostenský Oddělení Kontrolní oddělení Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních v rozsahu pověření Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 310A, 3. patro
234 683 277
tana.pilarova@praha17.cz
Jméno Ing. Alois Podaný Odbor Odbor územního rozvoje a investic Funkce vedoucí odboru Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209C, 2. patro
234 683 285
alois.podany@praha17.cz
Jméno Mgr. Jana Poláchová, DiS. Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce sociální pracovnice, kurátorka pro mládež Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, účast na jednání soudu; návrhy k soudu; šetření poměrů v rodině; dohled nad výchovou, řešení problémů v rodině, jednání o ústavní výchově, návštěva dětí v ústavní výchově; výchovné problémy nezletilých Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 15, přízemí
234 683 217
jana.polachova@praha17.cz
Jméno Ing. Kateřina Přibylová Odbor Odbor výstavby Oddělení Oddělení územního řízení Funkce referentka Pracovní činnost územního řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104A, 1. patro
234 683 297
katerina.pribylova@praha17.cz
R
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Rostislav Raška Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Evidence majetku a pojištění majetku Funkce odborný referent a referent pojistných událostí Pracovní činnost pronájem zahrádek, pozemků pod garážemi, pozemků pro reklamní zařízení, střešních prostor; pojistné události; evidence pojistných smluv; styk se smluvními pojišťovnami a ev. makléři Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 203, 1. patro
234 683 557
rostislav.raska@praha17.cz
Jméno Romana Ratková Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce referentka Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; ověřování listin a podpisů Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 109, přízemí
234 683 570
romana.ratkova@praha17.cz
Jméno Eva Resslová Odbor Odbor živnostenský Oddělení Oddělení registračně-správní Funkce referent Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312B, 3. patro
234 683 275
eva.resslova@praha17.cz
Jméno Ing. Aleš Rogalewicz Odbor Odbor výstavby Oddělení Oddělení stavebního řízení Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost stavební řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 284
ales.rogalewicz@praha17.cz
Š
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Eva Šafaříková Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociální péče a prevence Funkce sociální kurátor Pracovní činnost poradenství při hledání zaměstnání, ubytování atd pro dospělou populaci; tísňové volání AREÍON; Život 90 Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 6, přízemí
234 683 262
eva.safarikova@praha17.cz
Jméno Jiří Šenolt Odbor Právní odbor Oddělení Oddělení právní Funkce referent Pracovní činnost vymáhání pohledávek z občanskoprávních titulů Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 207D, 2. patro
234 683 261
jiri.senolt@praha17.cz
Jméno Zdenka Šimulčíková Odbor Právní odbor Oddělení Oddělení právní Funkce referent Pracovní činnost přestupková agenda; obecně prospěšné práce Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 103, přízemí
234 683 515
zdenka.simulcikova@praha17.cz
Jméno Hana Škochová Odbor Právní odbor Oddělení Oddělení právní Funkce referentka Pracovní činnost referentka právního odboru Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 203, 2. patro
234 683 212
hana.skochova@praha17.cz
Jméno Martina Šnoblová Odbor Kancelář starostky Funkce asistentka místostarostů Pracovní činnost činnosti související s výkonem funkce místostarostů; petice a stížností Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 207, 1. patro
234 683 511
martina.snoblova@praha17.cz
Jméno Eva Špelinová Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociální péče a prevence Funkce sociální pracovnice Pracovní činnost komplexního poradenství v sociální oblasti; řešení situace osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek; sociální pohřby; depistáž Kontakty Makovského 1141/11 (vpravo), kancelář č. 6, přízemí
234 683 263
eva.spelinova@praha17.cz
Jméno Ing. Vladimíra Šrámková Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení životního prostředí Funkce referentka Pracovní činnost ochrana ovzduší; odpadové hospodářství Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 21, 1. patro
235 300 655
vladimira.sramkova@praha17.cz
Jméno Eva Šupolíková Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení dopravy Funkce referentka Pracovní činnost dopravně-inženýrská rozhodnutí (povolení zvláštního užívání komunikací, připojování pozemních komunikací apod.); stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 20, 1. patro
235 300 003
eva.supolikova@praha17.cz
S
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Mgr. Radka Sálusová Odbor Kancelář starostky Oddělení Tiskové oddělení Funkce redaktorka Pracovní činnost redakce časopisu Řepská sedmnáctka; styk s veřejností; inzerce Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 206, 1. patro
234 683 544
radka.salusova@praha17.cz
Jméno Ivana Simonová Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení matriky Funkce matrikářka Pracovní činnost matrika narození; manželství; přiznání otcovství; změna jména a příjmení; ověřování listin a podpisů; Czech point; vítání občánků; jubilanti Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 111, přízemí
234 683 504
ivana.simonova@praha17.cz
Jméno Ing. Libuše Slezáková Odbor Odbor územního rozvoje a investic Funkce odborná referentka Pracovní činnost veřejné zakázky investičních akcí; inženýrská činnost pro investiční akce; výkon technického dozoru investora Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209A, 2. patro
234 683 295
libuse.slezakova@praha17.cz
Jméno Marie Součková Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení matriky Funkce matrikářka Pracovní činnost matrika narození; úmrtí; přiznání otcovství; změna jména a příjmení; ověřování listin a podpisů; Czech point; vítání občánků; jubilanti; státní občanství Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 102, přízemí
234 683 401
marie.souckova@praha17.cz
Jméno Bc. Eva Soukupová Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení životního prostředí Funkce referentka Pracovní činnost inspektorka životního prostředí; ochrana zvířat Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 21, 1. patro
235 300 655
eva.soukupova@praha17.cz
Jméno PhDr. Pavel Soural Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Krizové řízení Funkce referent Pracovní činnost krizové řízení; analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik; ochrana obyvatelstva Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104C, 1. patro
234 683 213
pavel.soural@praha17.cz
Jméno Lada Spilková Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení bytových a nebytových prostor, pozemků a prodeje majetku Funkce referentka Pracovní činnost stavební úpravy v bytech a nebytových prostorech; žádost o pronájem pozemků (stavební činnost); pronájem zahrádek; veřejné zakázky; věcné břemeno; výpůjčky pozemku; kácení stromů na pozemcích MČ Praha 17; součinnost při stavebních řízeních Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 203, 1. patro
234 683 559
lada.spilkova@praha17.cz
Jméno Milada Srpová Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Oddělení personální a platové Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost personální a platové záležitosti zaměstnanců úřadu a členů ZMČ Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 104, přízemí
234 683 525
milada.srpova@praha17.cz
Jméno Jarmila Szóová Odbor Odbor živnostenský Oddělení Oddělení registračně-správní Funkce referent Pracovní činnost registrace; ohlášení živnosti; žádost o koncesi; změny, zrušení a přerušení činnosti; výpisy z živnostenského rejstříku Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 312E, 3. patro
234 683 296
jarmila.szoova@praha17.cz
T
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Mgr. Petr Taraba Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení dopravy Funkce referent Pracovní činnost dopravně-inženýrská rozhodnutí (povolení zvláštního užívání komunikací, připojování pozemních komunikací apod.); stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení; udělení povolení na vyhrazené parkovací místo pro osobní vozidlo osoby těžce tělesně postižené Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 20, 1. patro
235 321 905
petr.taraba@praha17.cz
Jméno Pavlína Tichá Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení správy daní, poplatků a vymáhání Funkce úředník Pracovní činnost vymáhání pohledávek Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 215, 1. patro
234 683 532
pavlina.ticha@praha17.cz
Jméno Renata Tichá Odbor Odbor ekonomický Oddělení Oddělení účetnictví Funkce pokladní Pracovní činnost pokladní operace Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 212, 1. patro
234 683 501
renata.ticha@praha17.cz
Jméno Jakub Tichý Odbor Kancelář tajemníka Oddělení Oddělení informatiky Funkce informatik Pracovní činnost zabezpečuje počítačové vybavení a správu počítačové sítě; zabezpečuje provoz internetových stránek Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 107, přízemí
234 683 572
jakub.tichy@praha17.cz
Jméno Hana Tirpáková Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; rušení údaje o místu trvalého pobytu Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 108, přízemí
234 683 502
hana.tirpakova@praha17.cz
Jméno Ing. Miloslav Tlustý Odbor Odbor územního rozvoje a investic Funkce odborný referent Pracovní činnost informace o územním plánu; veřejné zakázky investičních akcí městské části; stanoviska k územnímu plánu za městskou část Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 209D, 2. patro
234 683 214
miloslav.tlusty@praha17.cz
Jméno Stanislav Trojan Odbor Odbor sociálních věcí Funkce veřejný opatrovník Pracovní činnost zastoupení a dbání o osoby, které soud omezil ve svéprávnosti Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 9, přízemí
234 683 240
stanislav.trojan@praha17.cz
U
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Ing. Petr Ubry Odbor Odbor správy obecního majetku Funkce vedoucí odboru Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 204, 1. patro
234 683 537
petr.ubry@praha17.cz
Jméno Petr Urban Odbor Odbor školství a kultury Funkce investiční referent, technik Pracovní činnost zajištění provozuschopnosti, opravy a údržby budov; zabezpečení revizí a odborných prohlídek zařízení škol a školských zařízení; kontrolní činnost Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 29, přízemí
235 310 865
petr.urban@praha17.cz
Jméno Renata Urbanová Odbor Odbor výstavby Oddělení Oddělení územního řízení Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost územního řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104B, 1. patro
234 683 290
renata.urbanova@praha17.cz
V
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Bc. Ivana Valentová Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce pracovnice pro náhradní rodinnou péči Pracovní činnost náhradní rodinná péče; návrhy k soudu; zastupuje nezletilé při jednáních; účastní se jednání poradního sboru na MHMP Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 14, přízemí
234 683 286
ivana.valentova@praha17.cz
Jméno Michaela Váňová Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení bytových a nebytových prostor, pozemků a prodeje majetku Funkce referentka Pracovní činnost hrobová místa; kolumbární okénka; archiv odboru správy obecního majetku Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 535
michaela.vanova@praha17.cz
Jméno Adam Varga, DiS. Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost zastupování nezletilých při jednáních, návštěva matek pečující o dítě ve věznici; náhradní rodinná péče Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 1, přízemí
234 683 279
adam.varga@praha17.cz
Jméno Daniel Vlk, DiS. Odbor Odbor sociálních věcí Oddělení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Funkce kurátor pro mládež Pracovní činnost výchovné problémy nezletilých; užívání alkoholu a návykových látek u nezletilých; návrhy k soudu; jednání o ústavní výchově; navštěvuje nezletilé ve výchovných ústavech a věznicích; pomoc mladistvým při návratu; dohled nad výchovou Kontakty Makovského 1141/11 (vlevo), kancelář č. 15, přízemí
234 683 251
daniel.vlk@praha17.cz
Jméno Jana Vocílková Odbor Odbor občansko-správní Oddělení Oddělení osobních dokladů Funkce referentka Pracovní činnost osobní doklady a evidence obyvatel; ověřování listin a podpisů Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 109, přízemí
234 683 512
jana.vocilkova@praha17.cz
Z
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Rudolf Záruba Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Oddělení Oddělení dopravy Funkce referent Pracovní činnost úklid prostranství; zimní údržba komunikací Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 19, 1. patro

rudolf.zaruba@praha17.cz
Jméno Naděžda Zemanová Odbor Odbor školství a kultury Funkce vedoucí odboru Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 17, 1. patro
235 311 793
nadezda.zemanova@praha17.cz
Jméno Mgr. David Zlatý Odbor Odbor životního prostředí a dopravy Funkce vedoucí odboru Kontakty Bendova 1121/5, kancelář č. 25, 1. patro
235 300 634
david.zlaty@praha17.cz
Jméno Ing. Daniela Zouharová Odbor Odbor výstavby Oddělení Oddělení stavebního řízení Funkce referentka Pracovní činnost stavební řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 284
daniela.zouharova@praha17.cz
Ž
Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno JUDr. Irena Žeberová Odbor Odbor živnostenský Funkce vedoucí odboru Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 311B, 3. patro
234 683 273
irena.zeberova@praha17.cz