Granty, dotace

Rozdělení dotací městskou částí pro roky 2021 a 2022

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 na zasedání konaném dne 15. 9. 2021 rozdělilo dotace do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro roky 2021 a 2022 z odvodu z hazardních her takto:

Podpora sportovních aktivit:

Vytvořeno: 16.9.2021

Vyhlášení dotací pro roky 2021 a 2022

Zastupitelstvo městské části Praha 17 na svém zasedání dne 4. 8. 2021 schválilo vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro roky 2021 a 2022 a Zásady pro poskytování dotací pro roky 2021 a 2022.

Tematické okruhy dotačního řízení:

Program I. podpora sportovních aktivit
Program II. podpora volnočasových aktivit
Program III. podpora sociálních služeb
Program IV. podpora kultury

Vytvořeno: 5.8.2021

Rozdělení dotací městskou částí pro rok 2020

Znak Městské části Praha 17

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 na zasedání konaném dne 20. 5. 2020 rozdělilo dotace do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020 z odvodu z hazardních her takto:

Vytvořeno: 21.5.2020

Vyhlášení dotací pro rok 2020 - upřesnění

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu městské části Praha 17 na podporu dotačních programů v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020 činí 3 800 tis. Kč.

Vytvořeno: 26.2.2020

Vyhlášení dotací pro rok 2020

Zastupitelstvo městské části Praha 17 na svém zasedání dne 18. 12. 2019 schválilo vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020 a Zásady pro poskytování dotací pro rok 2020.

Vytvořeno: 20.12.2019

Rozdělení dotací městskou částí pro rok 2019

Znak Městské části Praha 17

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 na zasedání konaném dne 17. 4. 2019 rozdělilo dotace do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení takto:

Vytvořeno: 18.4.2019

Vyhlášení dotací pro rok 2019 - upřesnění

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu městské části Praha 17 na podporu dotačních programů v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 činí 3 400 tis. Kč.

Vytvořeno: 2.4.2019

Vyhlášení dotací pro rok 2019

Zastupitelstvo městské části Praha 17 na svém zasedání dne 10. 12. 2018 schválilo vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 a Zásady pro poskytování dotací pro rok 2019.

Vytvořeno: 12.12.2018

Rozdělení dotací městskou částí pro rok 2018

Znak Městské části Praha 17

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 na zasedání konaném dne 18. 4. 2018 rozdělilo dotace do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2018 z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení takto:

Vytvořeno: 19.4.2018

Vyhlášení dotací pro rok 2018 - upřesnění

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu městské části Praha 17 na podporu dotačních programů v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2018 činí 4.500 tis. Kč.

 

 

Vytvořeno: 18.1.2018

Rozdělení dotací městskou částí pro rok 2016

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 na zasedání konaném dne 20. 4. 2016 rozdělilo dotace do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro rok 2016 z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení takto:

Vytvořeno: 21.4.2016

Vyhlášení dotací pro rok 2016 - upřesnění

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu městské části Praha 17 na podporu dotačních programů v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro rok 2016 činí 4.571 tis. Kč.

Upřesnění harmonogramu projednání žádostí radou a zastupitelstvem a stanovení lhůty pro zveřejnění výsledků rozhodnutí o žádostech Zastupitelstvem MČ Praha 17:

Vytvořeno: 15.1.2016

Rozdělení dotací městskou částí pro rok 2015

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 na zasedání konaném dne 13. 5. 2015 rozdělilo dotace do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a ochranu životního prostředí pro rok 2015 z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení takto:

Vytvořeno: 14.5.2015

Vyhlášení výsledků dotačního řízení

V souladu s „Pravidly a podmínkami pro poskytnutí účelové dotace pro rok 2012 určené poskytovatelům sociálních služeb působících na území městské části Praha 17“ se tímto vyhlašují výsledky dotačního řízení, vyhlášeného v rámci J 5 dotačního programu podpora městských částí v sociální oblasti.

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb, poskytujících služby pro občany MČ Praha 17, byly schváleny usnesením č. 14.4 ZMČ Praha 17 ze dne 3. 10. 2012.

Vytvořeno: 12.10.2012