Vyhlášení dotací pro rok 2020

Zastupitelstvo městské části Praha 17 na svém zasedání dne 18. 12. 2019 schválilo vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020 a Zásady pro poskytování dotací pro rok 2020.

Tematické okruhy dotačního řízení:
Program I.      podpora sportovních aktivit
Program II.     podpora volnočasových aktivit
Program III.   podpora sociálních služeb
Program IV.   podpora kultury

Městská část bude přijímat žádosti o dotace v termínu od 3. 2. 2020 do 6. 3. 2020 včetně. Žádosti podané s pozdějším termínem nebudou již do dotačního řízení zařazeny.

Vyhlášení dotací městskou částí Praha 17 je po schválení Zastupitelstvem m. č. Praha 17 prováděno zveřejněním dotačních programů na úřední desce, na internetové stránce www.repy.cz a v časopise Řepská sedmnáctka.

Formuláře pro žadatele:
Žádost pro rok 2020
Zásady pro poskytování dotací pro rok 2020
Vyuctovani poskytnute dotace pro rok 2020

Forma podání žádosti:
Žádost o dotaci bude žadatel předkládat poskytovateli prostřednictvím závazného formuláře ŽÁDOST PRO ROK …., 1 x v písemném vyhotovení včetně povinných příloh do podatelny Úřadu městské části Praha 17 a 1 x elektronicky ve formátu Microsoft Word (pouze formulář žádosti bez povinných příloh v maximální velikosti 1.5 MB) na e-mail dotace-ekn@praha17.cz. Podrobné podmínky pro vyplnění žádosti naleznete v Zásadách pro poskytování dotací.

Vyúčtování poskytnuté dotace:
Příjemce dotace je povinen finanční prostředky vyúčtovat na předepsaném závazném formuláři „Vyúčtování poskytnuté dotace“ a předat do podatelny Úřadu městské části Praha 17 do 31. 5. 2021.

Vytvořeno: 20.12.2019