Rozdělení dotací městskou částí pro rok 2016

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 na zasedání konaném dne 20. 4. 2016 rozdělilo dotace do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro rok 2016 z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení takto:

Podpora sportovních aktivit:

SK TRIAL shotokan karate, Program I. a), b) 20 tis. Kč, TJ Sokol Řepy, Program I. a), b), c) 1 000 tis. Kč, BIKROSCLUB ŘEPY, Program I. a), b), c) 350 tis. Kč, Sportovní klub Španielka Řepy, Program I. a), b) 300 tis. Kč, Softball club Storms, z. s., Program I. a), b), c) 120 tis. Kč, Rugby Club Tatra Smíchov, z. s., Program I. b) 25 tis. Kč, Klub silového trojboje Sporting APIS, z. s., Program I. a), b) 50 tis. Kč, Sportovní klub cyklistů Praha, z. s., Program I. b) 70 tis. Kč, Fighters klub, Program I. a) 15 tis. Kč, Tiger Gym, z. s., Program I. a), b) 115 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Řepy, Program I. a) 20 tis. Kč, Ing. Martin Dvořák, Program I. a), b) 50 tis. Kč, TJ-ČSA oddíl košíkové, z. s., Program I. b) 20 tis. Kč, Taneční škola B –Original, Program I. a) 20 tis. Kč, Bc. Lenka Ferenčuková, Program I. b) 6 tis. Kč, Ragbyová akademie Olymp Praha, z. s., Program I. a) 10 tis. Kč, Goalball Club Perun Praha z. s., 20 tis. Kč, Jakub Necpál a Ing. Jitka Kučerová, Program I. b) 10 tis. Kč

Podpora volnočasových aktivit:

Sbor dobrovolných hasičů Řepy 25 tis. Kč, Junák – Český skaut, 10. středisko Bílá Hora Praha z. s. 150 tis. Kč, Mateřské centrum Řepík, z. s. 60 tis. Kč, Spolek Bobřík 50 tis. Kč, Zdravá rodina, o. s. 40 tis. Kč, Klub přátel Lukova-základní článek hnutí Brontosaurus 5 tis. Kč, Spolek „Skorec“ 15 tis. Kč, Spolek pro Kulturu Nejen Dětem 60 tis. Kč, Mgr. Jana Kalinová 20 tis. Kč.

Podpora sociálních služeb:

Tichý svět, o. p. s. 10 tis. Kč, Národní ústav pro autismus, z. ú. 10 tis. Kč, Občanské sdružení Martin, z. s. 35 tis. Kč, Společnou cestou z. s. 10 tis. Kč, FOKUS Praha, o. s. 5 tis. Kč, Společnost pro ranou péči, z. s. 15 tis. Kč.

Podpora kultury:

Domov sv. Karla Boromejského 50 tis. Kč, VENIO-klášter benediktinek, Opatství Proměnění Páně 40 tis. Kč, Spolek pro Kulturu Nejen Dětem 160 tis. Kč, Pražská taneční konzervatoř a Střední odborná škola s. r. o. 20 tis. Kč, Mateřské centrum Řepík, z. s. 10 tis. Kč.

Podpora péče o veřejnou zeleň a životní prostředí:

Marie Zenklová 5 tis. Kč, Denisa Cibulková 5 tis. Kč.

Vytvořeno: 21.4.2016