Vyhlášení dotací pro rok 2016 - upřesnění

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu městské části Praha 17 na podporu dotačních programů v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro rok 2016 činí 4.571 tis. Kč.

Upřesnění harmonogramu projednání žádostí radou a zastupitelstvem a stanovení lhůty pro zveřejnění výsledků rozhodnutí o žádostech Zastupitelstvem MČ Praha 17:

Vyhlášení dotací

Ukončení příjmu žádostí

Projednání žádostí Radou městské části Praha 17

Projednání žádostí Zastupitelstvem městské části Praha 17

Zveřejnění výsledků na www.repy.cz

01.02.2016

10.03.2016

04/2016

04/2016

04/2016

Vytvořeno: 15.1.2016