Vyhlášení výsledků dotačního řízení

V souladu s „Pravidly a podmínkami pro poskytnutí účelové dotace pro rok 2012 určené poskytovatelům sociálních služeb působících na území městské části Praha 17“ se tímto vyhlašují výsledky dotačního řízení, vyhlášeného v rámci J 5 dotačního programu podpora městských částí v sociální oblasti.

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb, poskytujících služby pro občany MČ Praha 17, byly schváleny usnesením č. 14.4 ZMČ Praha 17 ze dne 3. 10. 2012.

Název poskytovatele
Typ sociální služby
Přidělená dotace 2012
1. Centrum sociálně zdravotních služeb
- pečovatelská služba
95 000,-
2. Centrum sociálně zdravotních služeb
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
75 200,-
Celkem 170 200,-
Vytvořeno: 12.10.2012