Praha 17 je Obec přátelská seniorům

Městská část Praha 17 zvítězila se svým projektem v soutěži Ministerstva práce a sociální věcí (MPSV) a může se pyšnit titulem Obec přátelská seniorům 2022. V této soutěži naše městská část zvítězila již podruhé.

Výrazný úspěch zaznamenala naše městská část v podpoře aktivit pro seniory. V soutěži MPSV Obec přátelská seniorům se projekt naší městské části, v kategorii 12.001 – 25.000 obyvatel, umístil na 1. místě. Stalo se tak již podruhé. Poprvé v této soutěži MČ uspěla v roce 2017.

V roce 2017 naše MČ získala za vítězství částku 1 280 200 Kč. V letošním roce získá městská část na vítězný projekt za 1. místo od MPSV dotaci ve výši 1 403 100 korun. „Jedná se o nejvyšší dotaci ze všech soutěžních kategorií a naše městská část uspěla jako jediná z přihlášených pražských městských částí. Finance budou použity na projekt, který MČ připravuje ve spolupráci s Centrem sociálních a zdravotních služeb. Obsahem projektu je podpora pohybových a vzdělávacích aktivit, zajištění kulturních akcí, ale i pořízení potřebného vybavení i pomůcek podporující zmiňované aktivity,“ uvedla starostka Alena Kopejtková.

Oceněný projekt, který zahrnuje nové aktivity pro seniory, je nadstavbou klasických služeb, které CSZS zajišťuje. „Nové aktivity pro seniory jsou rozděleny do tří kategorií: kulturní akce, pohybové aktivity a vzdělávání.“ vysvětlila ředitelka CSZS Monika Čermáková.

Vzhledem k boomu výstavby v Řepích v 80. letech 20. století a příchodu lidí v produktivním věku, populace naší městské části přirozeně stárne. V současné době je v naší městské části přibližně 4 000 seniorů. „Starat se o naše seniory a nabízet jim nejenom potřebnou sociální péči, ale i nadstandardní aktivity je pro nás velmi důležité. Většina nebo možná všichni senioři byli při tom, když se stavělo sídliště. Řepy se rozrůstaly do současné podoby a vychovali zde své děti, které zde také žijí. Bylo by macešské se od nich odvracet. Podpora aktivit pro seniory je pro nás stejně důležitá, jako podpora a zajištění kvalitního a dostupného vzdělávání v rámci mateřských a základních škol, zajištění bohaté nabídky sportovního vyžití nebo nabídka široké škály zdravotnických služeb v naší poliklinice,“ vysvětlila Alena Kopejtková.

Stárnutím populace se zabýval i Strategický plán rozvoje pro Prahu 17 pro roky 2022 až 2027, v kterém se uvádí, že je potřeba posílit infrastrukturu a služby pro rostoucí počet seniorů. V tomto směru je nezastupitelná role Centra sociálních a zdravotních služeb, které tradičně poskytuje širokou řadu služeb nejenom seniorům. Jde především o pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči, fyzioterapii v domácnosti klienta nebo klinickou psychologii. „Pečovatelská služba je poskytována jako sociální terénní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je poskytována v jejich domácím, přirozeném prostředí,“ vysvětluje Monika Čermáková.

Výše uvedené posílení infrastruktury pro rostoucí počet seniorů lze spatřovat především ve výstavbě Domu s pečovatelskou službou. „Opakované ocenění Obec přátelská seniorům je pro nás na jednu stranu zavazující, abychom vysoko nastavenou laťku drželi dál, ale zároveň je to i motivující, abychom pokračovali ve zlepšování služeb pro seniory i v podobě stavby Domu s pečovatelskou službou,“ dodala starostka Alena Kopejtková


„Aktivita je podpořena z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2022“.

mpsv

Vytvořeno: 2.9.2022