Informace z jednání Krizového štábu MČ Praha 17

Jednání krizového štábu ze dne 26.11.2021

Na základě vyhlášení nouzového stavu proběhlo dne 26. listopadu 2021 jednání krizového štábu MČ Praha 17 (dále KŠ MČ Praha 17).
Krizový štáb MČ Praha 17:
1.    projednal opatření vlády ČR,
2.    projednal aktuální situaci ve správním obvodu Městské části Praha 17,
3.    stanovil pracovní skupinu KŠ MČ Praha 17,
4.    stanovil úkoly členům pracovní skupiny KŠ MČ Praha 17,
5.   důrazně doporučuje a vyzývá občany k dodržování opatření nouzového stavu a platných opatření ministerstva zdravotnictví.

Vytvořeno: 1.12.2021

Jednání krizového štábu ze dne 29.3.2021

Na základě prodloužení nouzového stavu proběhlo dne 29. března 2021 jednání krizového štábu MČ Praha 17.

Krizový štáb MČ Praha 17:

 1. vzal na vědomí Nařízení vlády o prodloužení nouzového stavu a platná opatření,
 2. projednal aktuální opatření SO MČ P 17 a jejich posun v souladu s opatřeními Vlády ČR,
 3. schválil termín výdeje dezinfekce pro SVJ,
 4. stanovil úkoly členům pracovní skupiny KŠ MČ Praha 17,
 5. konstatoval, že další jednání proběhne dle potřeby.

PhDr. Jitka SYNKOVÁ
předsedkyně krizového štábu

Vytvořeno: 7.4.2021

Jednání krizového štábu ze dne 16.2.2021

Na základě vyhlášení nouzového stavu proběhlo dne 16. února 2021 jednání krizového štábu MČ Praha 17.

Krizový štáb MČ Praha 17:

 1. vzal na vědomí opatření vlády ČR v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu,
 2. jmenoval pracovní skupinu KŠ MČ Praha 17,
 3. vyhodnotil aktuální situaci a potřeby SO Praha 17,
 4. schválil výdej dezinfekce pro SVJ,
 5. stanovil úkoly členům pracovní skupiny KŠ MČ Praha 17,
 6. konstatoval, že další jednání proběhne dle potřeby.

PhDr. Jitka SYNKOVÁ
předsedkyně krizového štábu

Vytvořeno: 19.2.2021

Jednání krizového štábu ze dne 1.12.2020

Na základě prodloužení nouzového stavu proběhlo dne 1. prosince 2020 jednání krizového štábu MČ Praha 17.

Krizový štáb MČ Praha 17:

 1. vyhodnotil plnění stanovených úkolů,
 2. vzal na vědomí opatření vlády ČR v souvislosti s prodloužením nouzového stavu,
 3. vyhodnotil aktuální situaci SO Praha 17,
 4. vzal na vědomí informaci HZS HMP o stavu požární ochrany SO MČ P-17 (parkování vozidel, únikové cesty BD),
 5. stanovil úkoly členům pracovní skupiny KŠ MČ Praha 17,
 6. konstatoval, že další jednání proběhne dle potřeby.

 

Vytvořeno: 9.12.2020

Jednání krizového štábu ze dne 15.5.2020

Vývoj situace na území MČ Praha 17

 • Krizový stav končí dle usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 485 k 17.5.2020.
 • CSZS – zůstalo otevřeno po celo dobu nouzového stavu. V rámci poradny pro klienty fungovaly individuální konzultace, knihovna funguje od 18.5.2020.

  Od 1.6. je naplánovaný běžný provoz.

  Domácí zdravotní péče, tedy sestry, které chodí ke klientům, fungovala po celou dobu.

 • Optimis – do provozovny byl zakázán vstup veřejnosti, pracovníci využívali e-mail a telefon

Vytvořeno: 3.6.2020

Jednání krizového štábu ze dne 22.4.2020

Výstup z jednání Krizového štábu MČ Praha 17

 • Krizový štáb MČ Praha 17 přijal informace o aktuální situaci na území MČ Praha 17,
 • Krizový štáb MČ Praha 17 přijal informace o provozu a situaci ÚMČ a kooperujících organizací a navrhuje doručení dezinfekce a ochranných pomůcek dle požadavků jednotlivých MŠ a ZŠ.
 • Krizový štáb MČ Praha 17 přijal informace o aktuální situaci před plánovaném obnovení provozu ZŠ,
 • Krizový štáb souhlasí s otevřením MŠ ve stejném termínu jako otevření I. stupně na ZŠ, t.j. 25. 5.
Vytvořeno: 6.5.2020

Jednání krizového štábu ze dne 6.4.2020

Ochranné pomůcky (roušky, dezinfekce)

 • Požadavek na další roušky a dezinfekci vznesli Centrum soc. a zdrav. služeb a Městská policie pro pravidelný roznos bezdomovcům
 • Proběhla další distribuce dezinfekce mezi SVJ a do Centra soc. a zdrav. služeb a Domova sv. Karla Boromejského
 • Dále je potřeba zajistit dezinfekci i do domů, které jsou ve vlastnictví MHMP, především do Trianglu, kde je největší množství nájemníků
 • Městská část přijala dar 50 l dezinfekčního přípravků Savo od hasičů z Petřin, který bude učen pro potřeby Centra soc. a zdrav.
Vytvořeno: 14.4.2020

Jednání krizového štábu ze dne 30.3.2020

Distribuce ochranných pomůcek (roušky, dezinfekce)

MČ obdržela 1800 ks roušek

V tuto chvíli byly roušky rozděleny mezi tyto subjekty:

 • Centrum soc. a zdrav. služeb
 • OPTIMIS
 • Poliklinika Řepy
 • ZŠ a MŠ
 • Hasiči
 • Lékárny
 • Policicie

Zbylé roušky, cca 400 ks se předají do CSZS, kde jsou nejpotřebnější a Městské polici.

Vytvořeno: 14.4.2020

Jednání krizového štábu ze dne 23.3.2020

 • Dětská hřiště a sportoviště, které má MČ ve správě, budou všehna uzavřena, včetně školních. Na všech hřištích, včetně neoplocených, bude umístěna cedule s upozorněním na dodržování Nařízení vlády ze dne 11. 3. 2020.
 • Distribuce ochranných pomůcek od státu: MČ po obdržení roušek přednostně pokryje požadavky Centra sociálně zdravotních služeb, ordinace lékařů, příspěvkových organizací, Sboru dobrovolných hasičů.
 • Využijeme nabídky pomoci od Červeného kříže požádáme o pomoc při roznosu roušek. Současně budou kontaktování předsedové SVJ s žádostí o spolupráci.
Vytvořeno: 14.4.2020

Jednání pracovní skupiny krizového štábu ze dne 10.3.2020

 • Základní školy se budou řídit mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví, uzavření škol i všech jejich součástí včetně pronájmů tělocvičen.
 • Pro ZUŠ Blatiny by měl být využit model s omezením docházky jako u základních škol. V současné situaci navrhujeme uzavření jako u základních škol, protože objektem školy prochází nejen velké množství žáků, ale i rodičů, kteří ji využívají jako komunitní prostor.
 • Problém s předškolními zařízeními - počty dětí se při současném omezení pohybují od 1/3 do ½ běžného stavu.
Vytvořeno: 10.3.2020