Jednání krizového štábu ze dne 15.5.2020

Vývoj situace na území MČ Praha 17

 • Krizový stav končí dle usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 485 k 17.5.2020.
 • CSZS – zůstalo otevřeno po celo dobu nouzového stavu. V rámci poradny pro klienty fungovaly individuální konzultace, knihovna funguje od 18.5.2020.

  Od 1.6. je naplánovaný běžný provoz.

  Domácí zdravotní péče, tedy sestry, které chodí ke klientům, fungovala po celou dobu.

 • Optimis – do provozovny byl zakázán vstup veřejnosti, pracovníci využívali e-mail a telefon

  V pondělí dopoledne a ve středu odpoledne se rozdávaly roušky a dezinfekce do přinesených nádob. Tato informace byla vyvěšena do všech vchodů MČ.

  V městských domech byly nainstalovány bezkontaktní rozprašovače, kam se průběžně doplňuje dezinfekce. Probíhal zvýšený úklid společných prostor a výtahu. Ještě bude rozmístěno 5 bezkontaktních dávkovačů, z čehož budou dva umístěny do bezbariérového domu, dva na polikliniku Žufanova a jeden na polikliniku Socháňova. Od 4.5. probíhá provoz v omezeném provozu, například hotovostní pokladna.

  Otevírací doba PO, ST 8-18 hodin, veřejnost již má přístup do budovy. Lidé se dezinfikují ruce při vstupu. Nadále je doporučeno využívat spíše distanční komunikační formy – např. telefonickou a e-mailovou komunikaci

  Na poliklinikách probíhalo plošné čištění prostor. Dezinfekci ozonem nelze praktikovat za přítomnosti osob nebo zvířat. Během aplikace a po dobu min. dvou hodin poté nesmí být nikdo přítomen. Existuje záměr dezinfikovat i nebytové prostory.

 • KC Průhon – byla otevřena knihovna za zvýšených hygienických opatření.

 • Úřad MČ – bylo ukončeno střídání zaměstnanců na úřadu. Po ukončení nouzového stavu dojde v co nejkratší době k navrácení do normálu, tedy ve smyslu obnovení úředních hodin pro veřejnost. Pravděpodobně od 1.6.2020

  Smlouvy na Home office – týká se cca 10 pracovnic, práci a přítomnost na pracovišti řídí vedoucí těchto zaměstnanců.

 • Finance – jsou k dispozici finanční prostředky z dotace poskytnuté MHMP na provádění dezinfekce a pořizování OOP.

 • Zapůjčení termokamery – p. Marek zajistil zapůjčení tohoto zařízení. Jedná se o kameru, která snímá teplotu lidí při vstupu do budovy. Proběhla diskuze o případném pořízení a o možnostech vhodného umístění. Např. školy, Sportovní centrum, CSZS a další prostory. Pořizovací cena je okolo 100 tisíc Kč.

 • SDH – pan tajemník číselně vyjádřil počty pohotovostí, kterou sloužili hasiči SDH. SDH Řepy se významnou měrou podíleli na redistribuci dezinfekce Anti-Covid.

Zabezpečení distribuce dezinfekce a osobních ochranných pomůcek

 • Kompletní čísla budou prezentována zastupitelům na zasedání ZMČP17, nyní probíhá prioritně distribuce do škol a školek
 • Požadavky škol na bezdotykové teploměry – bude probíhat měření teploty při vstupu do MŠ. Máme jich k dispozici 10 ks. Požadavek 15 ks.
 • MŠ má každá svoje organizační pravidla  a bude je zveřejňovat na webových stránkách. Každá MŠ má více vstupů do školek (vrátek či fyzických vchodů).

Plánované otevření škol a školek

 • Proběhla porada s ředitelkami MŠ a ZŠ.
 • – každá skupina dětí samostatně s jejich paní učitelkou. Pokud by došlo k nakažení, aby se uzavřel pouze jeden celek a ostatní by mohlo dále fungovat. Ani paní kuchařky nechodí do tříd k dětem
 • – styk dětí lze omezit, ale je to náročnější, probíhá za zvýšených hygienických opatření. Dle vedoucí OŠK se přihlásila se více jak polovina dětí do MŠ a ZŠ. Proběhla diskuze ohledně dobrovolnosti a povinnosti žáků chodit do školy.

Různé

 • MČ Praha 17 nemá informace o případném výskytu nákazy na území MČP17, data jsou poskytována pouze za celou Prahu 6.
 • Dle paní starostky je třeba dezinfikovat prostory v přízemí úřadu a společně využívané prostory, např. zasedací místnost. Debata ohledně dezinfekce prostor. Dezinfekce ozonem likviduje všechny živé organizmy, tedy i květiny. Ředitelky ve školkách uvažují o čištění, bude řešeno do budoucna až nastoupí děti do školek.
 • MHMP avizovalo nutnost vrácení kanystrů na dezinfekci.
Vytvořeno: 3.6.2020