Jednání krizového štábu ze dne 1.12.2020

Na základě prodloužení nouzového stavu proběhlo dne 1. prosince 2020 jednání krizového štábu MČ Praha 17.

Krizový štáb MČ Praha 17:

  1. vyhodnotil plnění stanovených úkolů,
  2. vzal na vědomí opatření vlády ČR v souvislosti s prodloužením nouzového stavu,
  3. vyhodnotil aktuální situaci SO Praha 17,
  4. vzal na vědomí informaci HZS HMP o stavu požární ochrany SO MČ P-17 (parkování vozidel, únikové cesty BD),
  5. stanovil úkoly členům pracovní skupiny KŠ MČ Praha 17,
  6. konstatoval, že další jednání proběhne dle potřeby.

 

Vytvořeno: 9.12.2020