Jednání krizového štábu ze dne 30.3.2020

Distribuce ochranných pomůcek (roušky, dezinfekce)

MČ obdržela 1800 ks roušek

V tuto chvíli byly roušky rozděleny mezi tyto subjekty:

  • Centrum soc. a zdrav. služeb
  • OPTIMIS
  • Poliklinika Řepy
  • ZŠ a MŠ
  • Hasiči
  • Lékárny
  • Policicie

Zbylé roušky, cca 400 ks se předají do CSZS, kde jsou nejpotřebnější a Městské polici.

Distribuce dezinfekce proběhne dnes, a to jak mezi jednotlivé organizace jako jsou např. CSZS, Boromejky, Poliklinika, tak i do bezbariérových bytů a jednotlivých SVJ. Na dostupné kontakty jednotlivých předsedů SVJ byl dle pokynu paní starostky zaslán informační email o možnosti vyzvednutí dezinfekce 30.3. v čase 14-16 h před ÚMČ. Je nutno zaměřit se na dodání dávkovačů na dezinfekci a instalovat je u vchodů např. v prostorách polikliniky.

Velkoobjemné kontejnery

V době, kdy je většina občanů spíše doma a zvyšuje se počet a objem předmětů k vyhození, bylo by vhodné přistavit velkoobjemné kontejnery. Bude prověřeno, zda jsou v době mimořádných opatření přistavovány.

Provoz Úřadu městské části Praha 17

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je provoz úřadu omezen a je zajištěno střídání zaměstnanců na pracovištích

Rozvoz časopisu Řepská sedmnáctka

V současné době Pošta neposkytuje služby roznosu časopisu Řepská sedmnáctka, proto se využije nabídek dobrovolníků a s jejich pomocí se zajistí distribuce.

Vytvořeno: 14.4.2020