Jednání krizového štábu ze dne 7.10. 2020

Na základě vyhlášení nouzového stavu proběhlo dne 7. října 2020 jednání krizového štábu MČ Praha 17.
Krizový štáb MČ Praha 17:

  1. vzal na vědomí opatření vlády ČR v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu,
  2. vzal na vědomí opatření HS HMP,
  3. projednal složení pracovní skupiny KŠ.
  4. vyhodnotil aktuální situaci SO Praha 17,
  5. projednal organizaci distribuce respirátorů do určených školských zařízení SO Praha, 17,
  6. stanovil úkoly jednotlivým členům pracovní skupiny KŠ MČ Praha 17,
  7. konstatoval, že další jednání budou probíhat dle potřeby.

 

Vytvořeno: 12.10.2020