Jednání pracovní skupiny krizového štábu ze dne 10.3.2020

  • Základní školy se budou řídit mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví, uzavření škol i všech jejich součástí včetně pronájmů tělocvičen.
  • Pro ZUŠ Blatiny by měl být využit model s omezením docházky jako u základních škol. V současné situaci navrhujeme uzavření jako u základních škol, protože objektem školy prochází nejen velké množství žáků, ale i rodičů, kteří ji využívají jako komunitní prostor.
  • Problém s předškolními zařízeními - počty dětí se při současném omezení pohybují od 1/3 do ½ běžného stavu. Situace bude vyhodnocena v pátek a bude rozhodnuto o dalším postupu.
  • KC Průhon – nelze uzavřít knihovnu samostatně, jak bylo původním záměrem ředitele, protože je styčným bodem v mnoha dalších činnostech. Od středy budou uzavřeny kurzy i knihovna, do odvolání se nebudou konat akce a budou zrušeny i pronájmy.
  • CSZS odvolává společné aktivity a uzavírá Klub 17. Konzultace AT a domácí péče je zajištěna, eventuální zvýšenou poptávku po např. donášce obědů je CSZS schopné zajistit. Centrum je zajištěno dezinfekčními prostředky, ale nemá dostatek respirátorů.
  • Plavání škol bude muset být odloženo do ukončení mimořádných opatření.
  • Pro PO byly operativně zajištěny a distribuovány dezinfekční prostředky.
Vytvořeno: 10.3.2020