Jednání krizového štábu ze dne 22.4.2020

Výstup z jednání Krizového štábu MČ Praha 17

 • Krizový štáb MČ Praha 17 přijal informace o aktuální situaci na území MČ Praha 17,
 • Krizový štáb MČ Praha 17 přijal informace o provozu a situaci ÚMČ a kooperujících organizací a navrhuje doručení dezinfekce a ochranných pomůcek dle požadavků jednotlivých MŠ a ZŠ.
 • Krizový štáb MČ Praha 17 přijal informace o aktuální situaci před plánovaném obnovení provozu ZŠ,
 • Krizový štáb souhlasí s otevřením MŠ ve stejném termínu jako otevření I. stupně na ZŠ, t.j. 25. 5. 2020,
 • Krizový štáb MČ Praha 17 bere na vědomí informace k dočasnému uzavření SC Řepy,
 • Krizový štáb MČ Praha 17 souhlasí s otevřením jednotlivých dětských hřišť, Skate parku a školních sportovišť,
 • Krizový štáb bere na vědomí informace týkajících se provozu úřadu.

Vývoj situace na území MČ Praha 17

 • PhDr. Kadlec informuje o současném fungování provozu v CSZS. Magistrátem hl. města Prahy byla přidělena studentka na výpomoc pro osamělé seniory, kteří potřebují psychickou podporu. Dle dostupných informací by mělo dojít od 5/2020 k přerušení centrálního zásobování ochranných prostředků, proto PhDr. Kadlec navrhuje předzásobit se ochrannými prostředky.
 • Ing. Šimonová informuje o pokračování spolupráce s Potravinovou bankou. Daří se vytipovat doručení potrav. balíčků potřebným seniorům. V nejbližší době bude zajištěna distribuce letáků určených za účelem informování seniorů, kteří jsou nemohoucí. 

Problematika zabezpečení distribuce dezinfekce a osobních ochranných pomůcek

 • Distribuce dezinfekce a osobních ochranných pomůcek pravidelně probíhá prostřednictvím SVJ každé pondělí od 15:00 do 17:00 v Hasičárně.
 • Obecná informativní diskuze o stavu spolupracujících organizací.
 • Starostka informuje o nutnosti dodání dezinfekce a ochranných pomůcek pro MŠ a ZŠ při plánovaném obnovení provozu.
 • Dále starostka navrhuje zakoupení ochranných štítů při obnovení provozu škol.
 • Jednotlivé školy zašlou požadavky na potřebné množství. Tajemník doplňuje, že by bylo vhodné v požadavku upřesnit o jaký druh dezinfekce jde (na ruce nebo na podlahu).
 • P. Marek navrhuje připravit ve spolupráci s pí Havlíčkovou balíčky, obsahující menší lahvičku dezinfekce + ochranné roušky, které budou určeny potřebným (např. seniorům a bezdomovcům). 

Plánované otevření skupin ve školách

 • Starostka navrhuje obnovení provozu 1.stupně ZŠ ke dni 25. 5. 2020, tak jako MŠ.
 • Mgr. Martinovská informuje, že do konce dubna vydá MŠT manuál k provozu škol. 

Případné otevření MŠ

 • Starostka navrhuje i obnovení provozu MŠ ke stejnému datu, tj. 25. 5. 2020. 

Sportovní centrum Řepy

 • P. Bíro informuje, že Sportovní centrum Řepy je v současné době kvůli stávající situaci stále mimo provoz. 

Provoz dětských hřišť a sportovišť

 • P. Marek informuje o plánovaném otevření všech dětských hřišť včetně Skate parku a ve spolupráci s ředitelkami ZŠ i školních sportovišť, ke dni 24. 4. 2020. Vstup bude povolen na základě určených podmínek, které budou vyvěšeny na cedulích, umístěných u vstupů na hřiště (bližší informace bude i na webu MČ Prahy 17).
 • P. Marek ve spolupráci s Mgr. Zlatým navrhují umístění dezinfekcí na všech hřištích vč. školních sportovišť. 

Různé

 • Tajemník informuje o současném provozu úřadu MČ Praha 17

 

Po

Út

St

Čt

Úřední hodiny

8-12,
13-17

 

8-12,13-17

 

 

Czechpoint + podatelna

8-17

8-15

8-17

8-15

8-12

Vytvořeno: 6.5.2020