Jednání krizového štábu ze dne 23.3.2020

  • Dětská hřiště a sportoviště, které má MČ ve správě, budou všehna uzavřena, včetně školních. Na všech hřištích, včetně neoplocených, bude umístěna cedule s upozorněním na dodržování Nařízení vlády ze dne 11. 3. 2020.
  • Distribuce ochranných pomůcek od státu: MČ po obdržení roušek přednostně pokryje požadavky Centra sociálně zdravotních služeb, ordinace lékařů, příspěvkových organizací, Sboru dobrovolných hasičů.
  • Využijeme nabídky pomoci od Červeného kříže požádáme o pomoc při roznosu roušek. Současně budou kontaktování předsedové SVJ s žádostí o spolupráci. S roznosem roušek budou pomáhat dobrovolníci. Bližší informace zveřejníme později.
  • Starostka Jitka Synková zajistila nákup bavlněných látek, které byly dodány do MŠ, kde učitelky šijí bavlněné roušky. Ty budou distribuovány přes CSZS nejohroženějším skupinám obyvatel.
  • Potravinová banka - dostali jsme nabídku potravinové banky – mohou se na ni obrátit potřební lidé, samoživitelé, lidé ve finanční tísni, apod. Bližší informace zveřejníme samostatně na webu MČ, zde na FB a CSZS roznese letáky klientům.
  • Sbor dobrovolných hasičů má nedostatek masek, roušek, rukavic a desinfekčních prostředků. Zajištění těchto prostředků je v gesci ministerstva vnitra ČR. Městská část Řepy dodá místnímu Sboru dobrovolných hasičů desinfekci.
  • CSZS požaduje roušky pro pracovníky domácí zdravotní péče a pečovatelské služby. Aktuálně jich má max. na 10 dní. Roušky by měli být dodány z centrální distribuce ochranných pomůcek od státu.
  • Městská policie nemůže pokutovat lidi bez roušek. Tuto pravomoc má pouze Policie ČR. Přesto městští strážníci jejich nošení kontrolují. Lidé nošení roušek víceméně dodržují. V případě, že nemají roušku, většinou postačí domluva.
  • Místostarosta Martin Marek vzhledem k mimořádné situaci požádal MP o nepokutování při naplánovaném čištění ulic.
Vytvořeno: 14.4.2020