Jednání krizového štábu ze dne 12.4.2021

V souladu s ukončením nouzového stavu proběhlo dne 12. dubna 2021 jednání krizového štábu MČ Praha 17.

Krizový štáb MČ Praha 17:

  1. projednal opatření MZd,
  2. projednal aktuální situaci ve SO MČ P 17 (provoz ZŠ a MŠ, stav ochranných pomůcek, provoz ÚMČ, provoz hřišť, výdej dezinfekce pro SVJ),
  3. schválil ukončení činnosti KŠ a PSKŠ,
  4. projednal složení pracovního týmu za účelem zabezpečení opatření MZd a primátora HMP,
  5. stanovil úkoly členům pracovní skupiny KŠ MČ Praha 17.

PhDr. Jitka SYNKOVÁ
předsedkyně krizového štábu

Vytvořeno: 16.4.2021