Jednání krizového štábu ze dne 1.3.2021

Na základě vyhlášení nouzového stavu proběhlo dne 1. března 2021 jednání krizového štábu MČ Praha 17.

Krizový štáb MČ Praha 17:

  1. vzal na vědomí opatření vlády ČR v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu,
  2. jmenoval pracovní skupinu KŠ MČ Praha 17,
  3. vyhodnotil aktuální situaci a potřeby SO Praha 17,
  4. schválil výdej dezinfekce pro SVJ,
  5. stanovil úkoly členům pracovní skupiny KŠ MČ Praha 17,
  6. projednal režim dětských hřišť a areálů škol,
  7. konstatoval, že další jednání proběhne dle potřeby.

PhDr. Jitka SYNKOVÁ
předsedkyně krizového štábu

Vytvořeno: 8.3.2021