Jednání krizového štábu ze dne 6.4.2020

Ochranné pomůcky (roušky, dezinfekce)

  • Požadavek na další roušky a dezinfekci vznesli Centrum soc. a zdrav. služeb a Městská policie pro pravidelný roznos bezdomovcům
  • Proběhla další distribuce dezinfekce mezi SVJ a do Centra soc. a zdrav. služeb a Domova sv. Karla Boromejského
  • Dále je potřeba zajistit dezinfekci i do domů, které jsou ve vlastnictví MHMP, především do Trianglu, kde je největší množství nájemníků
  • Městská část přijala dar 50 l dezinfekčního přípravků Savo od hasičů z Petřin, který bude učen pro potřeby Centra soc. a zdrav. služeb

Čištění vytipovaných míst

  • Místostarosta Martin Marek představil plánované čištění párou např. laviček nebo okolí hřišť. Čištění bude zahájeno příští týden

Kulturní akce

  • Starostka Jitka Synková navrhla zrušení všech kulturních a společenských akcí pořádaných MČ Praha 17 do konce května tohoto roku

Dočasné snížení nájemného

  • Starostka Jitka Synková upozornila na „Stanovisko Ministerstva vnitra k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vybíraného z obecního majetku v době trvání nouzového stavu“, kterým by se měla Praha 17 řídit. Místostarosta Michal Štěpař připraví na Radu městské části návrhy a kritéria pro posuzování umožnění snížení nájemného v nebytových prostorách

Různé

  • Ředitel Centra soc. a zdrav služeb pan Jindřich Kadlec informoval o současném fungování provozu v CSZS, kde je nastaven systém střídání zaměstnanců
  • Radní paní Jaroslava Šimonová seznámila členy Krizového štábu se spoluprací s Potravinovou bankou. Bylo rozdáno 32 potravinových balíčků mezi vytipované seniory. Centrum soc. a zdrav. služeb pravidelně oslovuje seniory, zda nepotřebují v této situaci pomoc. V současné době je potřeba zajistit informace i seniorům, kteří jsou nemohoucí, prostřednictvím letáků.
Vytvořeno: 14.4.2020