Jednání krizového štábu ze dne 13.3.2020

Zasedl Krizový štáb Městské části Praha 17, opětovně rozšířený o zástupce školských, sociálních a sportovních zařízení zřízených MČ.

Starostka Městské části Praha 17 svolala na 13. března 2020 na 11.00 hodin jednání Krizového štábu MČ Praha 17, aby byla neprodleně přijata další konkrétní opatření pro Řepy reagující na aktuální situaci a rozhodnutí vlády. Oproti již dříve přijatým opatřením (z úterý 10. března) bylo rozhodnuto o následujících lokálních omezeních:

  • základní školy zůstávají uzavřeny (včetně tělocvičen a všech dlouhodobých pronájmů), zápis do základní školy je přeložen na 29. a 30.4. 2020,

  • mateřské školy na základě rozhodnutí Krizového štábu MČ Praha 17 ukončí svůj provoz v pátek 13. března, od pondělí 16. března budou zcela uzavřeny, zároveň bude uzavřeno pracoviště Jiránkova spadající pod KC Průhon

Nově uzavřené mateřské školy budou rodičům dětí, kteří budou žádat o ošetřování dítěte do 10 let věku, vydávat obdobná potvrzení jako pro základní školy. Rodiče budou moci požádat elektronicky, případně osobně (sledujte webové stránky obou subjektů).

  • MČ upozorňuje všechny soukromé subjekty působící na území MČ Praha 17, poskytující služby předškolních zařízení na důsledné dodržování nařízení vlády

  • dle nařízení vlády je i Sportovní centrum Řepy uzavřeno, ohledně plánovaného provozu Sportovního centrum, sledujte webové stránky www.sc-repy.cz

Krizový štáb rozhodl o omezení provozu ÚMČ Praha 17 následovně:

  • zkrácení úředních hodin v pondělí a ve středu od 8:00 hod do 17:00 hod,

  • zrušení úředního dne v pátek,

  • provoz CZECH POINTu zůstane neomezen, ověřování bude probíhat na podatelně.

Krizový štáb doporučuje zrušit jednání a schůzky, které jsou zbytné (komise, výbory, nařízená ústní jednání apod.) a maximálně omezit kontroly (např. živnostenský úřad, výstavba) a místní šetření/ohledání mimo úřad.

Krizový štáb doporučuje řepským seniorům omezit na zcela nezbytné minimum návštěvu míst s vyšší koncentrací osob, a to po dobu platnosti mimořádných opatření. Městská část Praha 17 se bude rovněž snažit poskytnout nezbytnou součinnost seniorům žijícím v Řepích, kteří jsou bez možné pomoci od rodinných příbuzných. MČ Praha 17 nabízí prostřednictvím své příspěvkové organizace Centrum sociálně zdravotních služeb (CSZS) na tel. číslech 235 314 141 a 235 313 182 možnost zajištění obědů případně informace o nákupu potravin a léků.

Upozorňujeme, že se situace může změnit s ohledem na pandemii koronaviru Covid-19 a může být rozhodnuto o dalších úpravách opatření. Sledujte naše webové stránky a facebook. Děkujeme za pochopení.

Vytvořeno: 13.3.2020