Zápis o určení otcovství dítěti souhlasným prohlášením

3. Pojmenování (název) životní situace

Zápis o určení otcovství dítěti souhlasným prohlášením

4. Základní informace k životní situaci

K narozenému i k nenarozenému dítěti je možné za určitých podmínek, na kterémkoli matričním úřadu určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Otcovství mohou určit souhlasným prohlášením rodiče dítěte. Prohlášení nezletilého rodiče musí být učiněno vždy před soudem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se dostavit ještě před narozením nebo po narození dítěte na kterýkoli matriční úřad a učinit souhlasné prohlášení o určení otcovství.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oba rodiče se osobně dostaví na matriční úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv matričním úřadě i na Úřadě m. č. Praha 17, odbor občansko-správní, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy.
kontakty: zde

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti předloží rodiče tyto doklady:

 • občanské průkazy
 • rodné listy
 • těhotenský průkaz matky
 • je-li matka rozvedená – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství  (od pravomocného rozsudku o rozvodu manželství musí uplynout více než 300 dnů, jinak je považován za otce dítěte bývalý manžel)
 • úmrtní list manžela, je – li matka vdova ( od úmrtí manžela musí uplynout více než 300 dnů, jinak je považován za otce dítěte bývalý manžel).

Popření otcovství je řešeno soudně.

 • ženy – cizinky (státní občanky cizího státu) – potvrzení o stavu z domovského státu
 • u cizince, který neovládá český jazyk slovem ani písmem je nutná přítomnost tlumočníka.

Při určení otcovství k narozenému dítěti předloží rodiče tyto doklady:

 • občanské průkazy
 • rodný list otce
 • rodný list dítěte
 • je-li matka rozvedená - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (od pravomocného rozsudku o rozvodu manželství musí  uplynout ke dni narození dítěte více než 300 dnů, jinak je považován za otce dítěte bývalý manžel)
 • úmrtní list manžela, je-li matka vdova (od úmrtí manžela musí uplynout ke dni narození dítěte více než 300 dnů, jinak je považován za otce dítěte bývalý manžel)
 • ženy – cizinky (státní občanky cizího státu) – potvrzení o stavu z domovského státu
 • u cizince, který neovládá český jazyk slovem ani písmem je nutná přítomnost tlumočníka.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro souhlasné prohlášení o určení otcovství není stanoven žádný formulář, pracovník matriky na místě provede zápis o určení otcovství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li předloženy všechny předepsané doklady, souhlasné prohlášení o určení otcovství se sepíše na místě.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Pouze dotazy na e-mailové adresy: silvie.hoskova@praha17.cz marie.souckova@praha17.cz

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu