Phòng hành chính dân sự (Odbor občansko-správní)

Žalanského 291/12b, tầng mặt đất
điện thoại: 234 683 111

 • Xin cấp quốc tịch Cộng hòa Séc
 • Xin đăng ký kết hôn
 • Thực hiện công tác hộ tịch – cấp giấy khai sinh khi sinh con, cấp giấy báo tử khi có tang trong gia đình
 • Xin thay đổi họ tên (công dân Séc và người nước ngoài có vĩnh trú)
 • Xin đăng ký địa chỉ cư trú (chỉ công dân Séc)
 • Xin hủy địa chỉ cư trú (chỉ công dân Séc)
 • Cấp chứng minh nhân dân và giấy tờ thông hành (chỉ công dân Séc)
 • Công chứng chữ ký
 • Chứng thực bản sao từ bản chính
 • CZECH POINT  czech_point.png
 • Nhận đơn xin phiếu lý lịch tư pháp, trích lục danh bạ nhà đất, trích lục danh bạ thương mại, trích lục danh bạ kinh doanh
 • Lễ cưới
 • Lễ chào đón công dân mới sinh – chỉ dành cho người dân quận Řepy và công dân Séc
 • Lễ mừng thọ và kỷ niệm ngày cưới – chỉ dành cho người dân quận Řepy và công dân Séc

CHỨNG MINH NHÂN DÂN (OBČANSKÉ PRŮKAZY), QUẢN LÝ DÂN CƯ (EVIDENCE OBYVATEL), GIẤY TỜ THÔNG HÀNH (CESTOVNÍ DOKLADY) (chỉ công dân Séc)

Giờ làm việc
Thứ hai    8:00 - 12:00    13:00 - 17:30
Thứ tư    8:00 - 12:00    13:00 - 18:30
Thứ sáu    7:30 - 11:00

CÔNG CHỨNG CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH (OVĚŘOVÁNÍ PODPISU A SHODY ORIGINÁLU S KOPIÍ) – Žalanského 291/12b

tầng mặt đất (phòng nhận hồ sơ)

Giờ làm việc
Thứ hai    7:30 - 12:00    13:00 - 17:30
Thứ ba    7:30 - 12:00    12:30 - 15:00
Thứ tư    7:30 - 12:00    13:00 - 18:30
Thứ năm    7:30 - 12:00    12:30 - 15:00
Thứ sáu    7:30 - 12:30

CÔNG CHỨNG CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH (OVĚŘOVÁNÍ PODPISU A SHODY ORIGINÁLU S KOPIÍ) – Španielova 1280

công chứng chỉ phục vụ cho nhu cầu của sở xây dựng!

phòng xây dựng (odbor výstavby)

Giờ làm việc
Thứ hai    8:00 - 12:00    13:00 - 17:30
Thứ tư    8:00 - 12:00    13:00 - 18:30
Thứ sáu    7:30 - 11:00

HỘ TỊCH (MATRIKA)

Giờ làm việc
Thứ hai    8:00 - 12:00    13:00 - 17:30
Thứ tư    8:00 - 12:00    13:00 - 18:30
Thứ sáu    do bận tổ chức các lễ cưới, nên khi lên phòng hộ tịch quý vị phải hẹn trước với bà cán bộ hộ tịch

Các mẫu đơn điện tử: