Odbor občansko-správní


Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy

Odbor občansko-správní

přízemí ÚMČ Žalanského 291/12b
tel: 234 683 111

Vedoucí odboru

Bc. Silvie Hošková
kancelář: 101
tel: 234 683 517
e-mail: silvie.hoskova@praha17.cz

Vedoucí odd. osobních dokladů a evidence obyvatel: Hana Tirpáková
Osobní doklady tel: 234 683 502

Popis odboru

Odbor občansko-správní pro Vás zajišťuje služby jako ověřování podpisu a ověřování shody originálu listiny s její kopií, výkon matriční agendy, svatby, vítání občánků, jubilanti, státního občanství, změny jména a příjmení, přihlašování občanů k trvalému pobytu, rušení údaje o místu trvalého pobytu, vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů.


JE NUTNO SE OBJEDNAT na agendy:

  • Občanské průkazy - podání žádosti
  • Cestovní doklady - podání žádosti
  • Ohlašovna pobytu + OP
  • Matrika a státní občanství
  • Výdej osobních dokladů (občanské průkazy a pasy)

Elektronické objednání
Občanské průkazy, pasy, CzechPOINT, ověřování, ohlašovna pobytu, katastr nemovitostí, matrika, státní občanství


Změny ve vydávání osobních dokladů od 1.7.2018

Úřední hodiny (platné pro ověřování podpisu a shody originálu s kopií)

Pondělí:  8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.30 hod.
Úterý:     8.00 - 12:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod.
Středa:   8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.30 hod.
Čtvrtek:  8.00 - 12:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod.
Pátek:    7.30 - 12.30 hod.

Úřední hodiny (platné pouze pro matriku a státní občanství)

Pondělí:  8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.30 hod.
Středa:   8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.30 hod.
Pátek:    s ohledem na konání svatebních obřadů lze návštěvu klienta domluvit pouze na základě předchozí domluvy s matrikářkou

Úřední hodiny (platné pouze pro žádosti o občanský průkaz a evidence obyvatel)

Pondělí:  8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.30 hod.
Úterý:     8.00 - 12:00 hod.
Středa:   8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.30 hod.
Pátek:    7.30 - 11.00 hod.

Úřední hodiny (platné pouze pro žádosti o pasy)

Upozorňujeme žadatele, že v měsících duben, květen, červen, červenec, srpen a září, kdy je zvýšený zájem o vyřízení cestovního dokladu je nutno se objednat, neboť denní kapacita bývá již dopředu vyčerpána.

Pondělí:  8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.30 hod.
Úterý:     8.00 - 12:00 hod.
Středa:   8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.30 hod.
Pátek:    7.30 - 11.00 hod.

Úřední hodiny (platné pouze pro výdej osobních dokladů - pasů a občanských průkazů)

Pondělí:  8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.30 hod.
Úterý:     8.00 - 12:00 hod. a 13:00 – 14:30 hod.
Středa:   8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.30 hod.
Čtvrtek:  8.00 - 12:00 hod. a 13:00 – 14:30 hod.
Pátek:    7.30 - 11.00 hod.