Formuláře

Přehled používaných formulářů a jejich elektronické kopie.

Odbor kanceláře tajemníka (hlavní stránka odboru)

 

Odbor ekonomický (hlavní stránka odboru)

 

Odbor občansko-správní (hlavní stránka odboru)

 

Odbor správy obecního majetku (hlavní stránka odboru)

Potřebné formuláře vč. stručného návodu naleznete na odboru správy obecního majetku, kde příslušní pracovníci podají patřičné instrukce k jejich vyplnění a upřesní podmínky, které musí žadatel splnit, aby jeho žádost mohla být projednána. Formuláře jsou k dispozici v kancelářích: 203-206 v 1. patře budovy úřadu.

K projednání některých žádostí je nutno vyplnit tzv. "Prohlášení", ve kterém žadatel dává souhlas ke zpracování jeho osobních údajů ve smyslu zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

 

Odbor sociálních věcí (hlavní stránka odboru)

Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí (odkazy na stránky MPSV)

 

Odbor životního prostředí a dopravy (hlavní stránka odboru)

Oddělení životního prostředí

Oddělení dopravy

 

Odbor živnostenský (hlavní stránka odboru)

 

Odbor výstavby (hlavní stránka odboru)

Tisk Export článku do PDF