Odbor živnostenský

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy


Odbor živnostenský

sídlo: Španielova 1280, 3.patro
tel: 234 683 111, tel + fax: 234 683 404

Vedoucí odboru

JUDr. Irena Žeberová
kancelář: 311
tel: 234 683 273, fax: 234 683 404
e-mail: irena.zeberova@praha17_cz


Vedoucí kontrolního oddělení: Taňa Pilařová

Popis odboru

Odbor zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenských úřadech a ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, zejména:
  • přijímá ohlášení živnosti, žádosti o koncesi, včetně jejich změn a zrušení, případně vyrozumění o přerušení činnosti;
  • vede živnostenský rejstřík a vydává výpisy z živnostenského rejstříku;
  • provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních v rozsahu pověření;
  • ukládá pokuty za porušení živnostenského zákona, za porušení vybraných ustanovení zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních;
  • zajišťuje vyřizování stížností a podnětů občanů náležejících do působnosti odboru;
  • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

Úřední hodiny

Pondělí: 8.00-12.00 hod., 13.00-17.30 hod.
Středa:  8.00-12.00 hod., 13.00-18.30 hod.
Pátek: 7.30-11.00 hod.

Tisk Export článku do PDF