Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za rok 2021

Informace o výsledcích kontrol provedených za rok 2021

Celkový počet kontrol   335
Celkový počet místních zjištění   310
 z toho: kontrola na podnět třetí osoby 52
  hostinská činnost, prodej lihovin 13
  bazar, zastavárna 0
  cestovní agentury/cestovní kancelář 0/0
  tržní řád 1
  ubytovací služby 2
  elektronicky  78
  restaurační zahrádky 16
  vánoční prodej 7
  živnostenský odpad 102
  MPO 1/2021 67
Počet kontrolních zjištění   85
 z toho: počet pokut na místě zaplacených 38
  výše uložených pokut na místě zapl. v Kč 49.800,-
  počet pokut uložených v přestupkovém řízení 22
  výše uložených pokut v přestupkovém řízení v Kč 215.000,-
Počet kontrol prováděných samostatně ŽO   335
     

Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány  

   
  ČOI 0
  Hygiena 0
Vytvořeno: 6.1.2022