Informace ke změnám formulářů ČSSZ a finančních úřadů v rámci CRM od 1.1.2024

Informace pro podnikatele ohledně vyplňování formulářů finanční správy ve vztahu k „daňovým změnám“ a formuláře ČSSZ ve vztahu ke změnám v oblasti sociálního zabezpečení.

Ministerstvo průmyslu a obchodu jednalo se zástupci Generálního finančního ředitelství a České správy sociálního zabezpečení ke změnám v oblasti daňové problematiky a problematiky sociálního zabezpečení.
V souvislosti se změnou zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném od 1. 1. 2024 došlo k zániku jednoho důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, tj. nároku na výplatu rodičovského příspěvku a jeho nahrazení důvodem novým, tj. osobní péčí o dítě do 4 let věku. Z tohoto důvodu bylo nutné provést úpravu formuláře ČSSZ „Příloha pro správu sociálního zabezpečení“, konkrétně v části č. 02 písm. d). Dále proběhla úprava pokynů „Pokyny k příloze pro správu sociálního zabezpečení“ k tomuto formuláři, a to v návaznosti na zvýšení sazby nemocenského pojištění na 2,7 % podle nového zákona č. 349/2023, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (tzv. konsolidační balíček).
Konsolidační balíček přinesl řadu změn v daňové oblasti. Vzhledem k nedostatečné době pro úpravu tiskopisů zůstanou formuláře finančních úřadů k 1. 1. 2024 beze změny, avšak některé položky, z důvodu zákonných změn, v rámci formulářů pozbydou využití. Došlo ke zrušení registrační povinnosti poplatníků daně z příjmů fyzických osob (OSVČ), plátců daně z příjmů právnických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a plátců zajišťujících daň z příjmů. Dále došlo ke zrušení institutu plátcových pokladen a tudíž formulář „Přihláška k registraci pro Plátcovy pokladny“ pozbyl platnosti celý.
Další informace týkající se daňových změn naleznete na uvedených odkazech webu Finanční správy:
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2023/od-ledna-se-rusi-vybrane-registrace-k-dani-z-prijmu
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2023/sdeleni-pro-platce-dane-ve-veci-zruseni-platcovych-pokladen

Zdroj: DŮLEŽITÉ – Informace ke změnám formulářů ČSSZ a finančních úřadů v rámci CRM od 1.1.2024

Vytvořeno: 3.1.2024