Informace pro podnikatele

Nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy - tržní řád

Dne 20. 12. 2021 schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 3207 nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. Nařízení nabývá účinnosti dnem 6. 1. 2022, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2022.

Vytvořeno: 10.1.2022

Kompenzační bonus 2022 – 1. bonusové období

Prvním bonusovým obdobím nového kompenzačního bonusu je období od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, zákonem je garantováno ještě druhé bonusové období odpovídající lednu 2022. Vzhledem ke skutečnosti, že srovnávané období pro určení poklesu tržeb, spadá do bonusových období, znamená to, že až po skončení těchto měsíců bude zpravidla možné provést zákonem stanovené porovnání příjmů a zjistit, zda jsou splněny zákonné podmínky pro nárok na kompenzační bonus.

Vytvořeno: 3.1.2022

Zálohy OSVČ pro rok 2022

Zálohy na platby pojistného zdravotní pojišťovně pro rok 2022 činí 2.627,- Kč.

Zálohy na platby pojistného OSVČ pro rok 2022 činí 2.841,- Kč.

Zálohy na paušální daň pro rok 2022 činí 5.994,- Kč.

Vytvořeno: 20.12.2021

Změny v placení paušální daně na rok 2022

Poplatníkům v paušálním režimu se pro rok 2022 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc a nově bude činit 5 994 Kč. V případě splnění podmínek mohou živnostníci podat oznámení o vstupu do režimu paušální daně do pondělí 10. ledna 2022.

Vytvořeno: 20.12.2021

Program COVID – Kultura/Kulturní dědictví

Nová výzva z programu COVID – Kultura podpoří kulturní památky

Podpora provozovatelů nestátních kulturních památek, v nichž se platí vstupné. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem kultury (MK) zveřejnilo výzvu 3.4 z programu COVID – Kultura, která se týká hradů, zámků, skanzenů, archeoparků aj.

Žádosti je možné podávat od 17. června do 13. srpna 2021.

Vytvořeno: 22.6.2021

Změna obsahových náplních jednotlivých živností

INFORMACE PRO PODNIKATELE

Nařízení vlády č. 208/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Z účinností od 1. 7. 2021, se mění obsahové náplně těchto konkrétních živností:

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy (živnost vázaná).

Vytvořeno: 11.6.2021

„OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ - Výzva za období 6.4. - 16.5.2021

Stanovené období: 6. dubna 2021 – 16. května 2021

Datum zahájení příjmu žádostí: 31. 5. 2021 od 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí: 30.6. 2021 do 23:59 hod.

Rozpočet: 260 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen.

Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Vytvořeno: 9.6.2021

Nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy - tržní řád

Rada hlavního města Prahy schválila novelu tržního řádu zveřejněnou ve Sbírce právních předpisů hl. m. Prahy pod č. 9/2021. Novela nabyde účinnosti dnem 22. 5. 2021, s výjimkou ustanovení č. I bodů 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2021.

Vytvořeno: 13.5.2021

Program COVID – Nepokryté náklady – prodloužení

Program COVID – Nepokryté náklady – prodloužení

Vláda dne 6. 5. 2021 projednala prodloužení podpůrných programů pro podnikatele a živnostníky. Prodloužení se týká i dotačního programu Covid – Nepokryté náklady.

Vytvořeno: 10.5.2021

Program COVID 2021 – prodloužení období

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID 2021 ve znění Dodatku č. 3, kterým se prodloužilo období, za které bude dotace v této výzvě poskytována, až do 9. května 2021.

MPO rozhodlo o prodloužení období, za které bude dotace v první Výzvě Programu poskytována, až do 9. května 2021.

Vytvořeno: 10.5.2021

Kompenzační bonus 2021 – čtvrté bonusové období

Finanční správa vydala pokyny k žádosti o nový kompenzační bonus za čtvrté bonusové období od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021.

Aplikaci lze využít pro podání žádosti o kompenzační bonus 2021 za ty kalendářní dny v rámci:

  • čtvrtého bonusového období 1. 5. 2021 – 31. 5. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 2. 8. 2021), za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Výše kompenzačního bonusu činí 1 000 Kč, resp. 500 Kč za kalendářní den v závislosti od naplnění stanovených podmínek.

Vytvořeno: 10.5.2021

„OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ – Výzva březen 2021

pro Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2

Stanovené období: 1. – 31. března 2021
Datum zahájení příjmu žádostí: 22. 4. 2021 od 9:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí: 21. 5. 2021 do 23:59 hod.
Rozpočet: 126 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen.

Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Vytvořeno: 23.4.2021

Program COVID – Nepokryté náklady - aktualizace výzvy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dne 19. 4. 2021 začalo přijímat žádosti do nového plošného kompenzačního programu COVID – Nepokryté náklady. O dotaci mohou podnikatelé žádat prostřednictvím informačního systému AIS MPO, který znají z dřívějších programů, a to do 19. července. Program je alternativou kompenzace COVID – 2021, v níž příjem žádostí začal před týdnem.

Vytvořeno: 20.4.2021

Program COVID – Nepokryté náklady od 19.4.2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k novému kompenzačnímu programu COVID – Nepokryté náklady. Žádosti budou podnikatelé moci podávat od 19. dubna 2021.

Na každý z těchto nových programů máme připraveno šest miliard korun,“ řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal: „Termín podávání žádostí byl u programu COVID – Nepokryté náklady zvolen s ohledem na to, že je nutné prokázat ztrátu na základě mezitímní účetní závěrky. Chceme tak žadatelům poskytnout dostatek času pro přípravu podkladů.

Vytvořeno: 6.4.2021

Kompenzační bonus 2021 – třetí bonusové období

Finanční správa vydala pokyny k žádosti o nový kompenzační bonus za třetí bonusové období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Aplikaci lze využít pro podání žádosti o kompenzační bonus 2021 za ty kalendářní dny v rámci:

  • třetího bonusového období 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 1. 7. 2021),

za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Výše kompenzačního bonusu činí 1 000 Kč, resp. 500 Kč za kalendářní den v závislosti od naplnění stanovených podmínek.

Vytvořeno: 1.4.2021

Máte už zaplacené zálohy na paušální daň?

Finanční správa zaznamenala, že někteří živnostníci, kteří se přihlásili k paušální dani, nezaplatili pravidelné měsíční zálohy. Živnostníci, kteří se k paušální dani do 11. ledna 2021 přihlásili na finančním úřadu a nedostali oznámení o nesplnění podmínek, se podáním „přihlášky“ k paušální dani (Oznámení o vstupu do paušálního režimu) stali automaticky poplatníky v paušální režimu daně a nyní by měli zaplatit zálohy na daň vždy do 20. dne daného měsíce. Pro rok 2021 vychází měsíční záloha paušální daně na 5 469 Kč.

Vytvořeno: 30.3.2021

Program COVID - 2021 od 12. dubna 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k novému programu podpory COVID – 2021. Žádosti budou podnikatelé moci podávat od 12. dubna.

Výzvu k programu COVID – Nepokryté náklady resort zveřejní ve čtvrtek.

Vytvořeno: 30.3.2021

Program COVID – Veletrhy/kongresy

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k novému kompenzačnímu programu COVID – Veletrhy/kongresy. Žádosti začne resort přijímat 6. dubna, podávat je bude možné do 31. května 2021.

Vytvořeno: 25.3.2021

Velikonoční zboží je možné prodávat

Ministerstvo průmyslu a obchodu pro projednání s Ministerstvem zdravotnictví a zástupci obchodníků zveřejňuje informace k prodeji velikonočního zboží.

V maloobchodě je nyní možné s ohledem na Velikonoce prodávat výrobky
a předměty, které s těmito svátky souvisí. Tedy potraviny, dekorace v rámci domácích potřeb a ostatních předmětů či pomlázku z proutí, resp. velikonoční rostliny běžně dostupné v květinářství.

Vytvořeno: 22.3.2021

Ošetřovné pro OSVČ – Výzva za únor 2021

Stanovené období: 1. – 28. února 2021

Datum zahájení příjmu žádostí: 19. 3. 2021 od 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí: 19. 4. 2021 do 23:59 hod.

Rozpočet: 250 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen.

Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Vytvořeno: 22.3.2021

Program COVID – 2021

Plošný kompenzační program COVID – 2021 z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) počítá s pomocí ve výši 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen.

Příspěvek bude možné dostat zpětně za období od 11. ledna 2021.

Dotace z COVID – 2021 spolu s pomocí z COVID – Nepokryté náklady nahradí dosavadní specifické programy. Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada mzdy v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

Vytvořeno: 11.3.2021

Nový program COVID – Nepokryté náklady

Nový program COVID – Nepokryté náklady, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), schválila vláda dne 8. 3. 2021. Má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců.

Spolu s pomocí z COVID – 2021 nahradí dosavadní specifické programy.

Vytvořeno: 9.3.2021

Nový kompenzační bonus 2021

Žádost o poskytnutí nového kompenzačního bonusu 2021 lze využít v aplikaci pro podání žádosti o kompenzační bonus 2021 za ty kalendářní dny v rámci:

  • prvního bonusového období 1. 2. 2021 – 28. 2. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 3. 5. 2021),
  • druhého bonusového období 1. 3. 2021 – 31. 3. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 1. 6. 2021),

za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Vytvořeno: 2.3.2021

Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodlužuje výzvu k podávání žádostí do programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny.

Žádosti bude přijímat až do 15. března 2021 do 16:00 h.

Navýšen byl limit Dočasného rámce Evropské komise, podle kterého si žadatelé mohou nově žádat o podporu až do výše 1,8 mil. EUR.

Vytvořeno: 1.3.2021

Nárok na kompenzační bonus mají pěstouni, dobrovolníci...

Nově mohou o kompenzační bonus zažádat i lidé, kteří jsou v úpadku (typicky v konkurzu nebo oddlužení). Výkon činnosti dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, anebo výkon pěstounské péče (resp. pobírání odměny pěstouna) s výkonem práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr – už také nepředstavují zákonnou překážku pro vznik nároku na kompenzační bonus.

Vytvořeno: 25.2.2021

Vláda prodloužila program Antivirus do konce dubna

Dne 22. 2. 2021 schválila vláda další prodloužení Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus.

Důvodem k prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus do 30. dubna 2021 je jednak přetrvávající špatná epidemická situace, tak i skutečnost, že se zatím nepodařilo v Parlamentu schválit novelu zákona o zaměstnanosti, která zavádí tzv. kurzarbeit. Zároveň Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo k drobným úpravám, které vyplývají z dosavadní zkušenosti s jeho realizací.

Vytvořeno: 25.2.2021

MPO podpoří cestovní kanceláře

Pomůže jim s pojištěním pro případ úpadku

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) zveřejnily první výzvu z programu COVID Záruka CK, který vznikl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Má zmírnit dopady koronaviru na cestovní ruch a cestovní služby. Podpora se bude poskytovat formou bankovních záruk vystavených ČMZRB, které cestovní kanceláře místo vlastních financí využijí pro povinnou spoluúčast na povinném pojištění ochrany proti úpadku.

Vytvořeno: 25.2.2021

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ – Výzva za leden 2021 a 21.-22.12 2020

Stanovené období: 21. – 22. prosince 2020 a 4. – 31. ledna 2021

Datum zahájení příjmu žádostí: 10. 2. 2021 od 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí: 11. 3. 2021 do 23:59 hod.

Rozpočet: 250 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen.

Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Vytvořeno: 10.2.2021

Program COVID – KULTURA pro OSVČ – 3. výzva

Ministerstvo kultury spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásilo 3. výzvu dotačního programu COVID – KULTURA pro osoby samostatně výdělečně činné.

O jednorázovou podporu ve výši 60 000 korun budou moci žádat jednotlivci v uměleckých a umělecko-technických profesích, na které nejvíce dopadla opatření přijatá vládou ČR v souvislosti s bojem proti šíření COVID-19 a tito lidé se ocitli bez příjmů.

Vytvořeno: 8.2.2021

Upozornění pro podnikatele na termín 1.3.2021

Živnostenský odbor upozorňuje podnikatele, kteří vykonávají činnosti, které jsou oborem č. 80 a 81 živnosti volné na nejzazší termín, do kterého je nutné tyto obory oznámit, tj. do 60 dnů ode dne účinnosti (1. 1. 2021) novely živnostenského zákona.

To znamená, že lhůta uplyne 1. 3. 2021.

Vytvořeno: 2.2.2021

Žádost o kompenzační bonus

6. bonusové období od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu za 6. bonusové období a to od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021, za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.
Žádost lze podat nejpozději do 16. 4. 2021.

Finanční správa začne vyplácet kompenzační bonusy až po nabytí účinnosti zákona.

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za kalendářní den.

Vytvořeno: 28.1.2021

Kompenzační bonus pro činnosti sezónního charakteru

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy. Podrobný výčet podmínek pro přiznání tohoto druhu podpory je obsažen v zákoně o kompenzačním bonusu (zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů).

Vytvořeno: 25.1.2021

Provozovatelé taxislužby mohou žádat o kompenzační bonus

Za předpokladu splnění všech zákonných podmínek daných zákonem č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů, mohou nově o kompenzační bonus žádat také provozovatelé taxislužby.

Žádat lze za období od 22. října 2020 do 18. ledna 2021 následovně:

Vytvořeno: 25.1.2021

Prodlužuje se termín podávání žádostí v COVID-Nájemné II

Podávat žádost ve 2. výzvě programu COVID – Nájemné bude možné do příštího pátku, tedy do 29. ledna 2021. Termín se tak víc než o týden prodlužuje.

Přijímat žádosti v následující 3. výzvě z programu COVID – Nájemné Ministerstvo průmyslu a obchodu začne 1. února 2021.

Ke změnám dochází mimo jiné proto, aby se zohlednilo plánované zvýšení limitu čerpání veřejné podpory na jednoho žadatele podle bodu 3.1. Dočasného rámce Evropské komise, které se v tuto chvíli předpokládá ze stávajících 800 tisic eur minimálně na dvojnásobek.

Vytvořeno: 21.1.2021

Zřízení informační linky 1212

Díky 1212 mají podnikatelé informace v kontextu s koronavirem na jednom místě.
Přehled dotačních programů, kterými stát pomáhá firmám a OSVČ v době koronaviru, je nově dostupný na https://1212.mpo.cz. Posílena byla také celostátní informační linka 1212.

Vytvořeno: 20.1.2021

Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny (dále jen „Výzva“). Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod.

Vytvořeno: 18.1.2021

Program COVID – Nájemné – Výzva 3

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje třetí výzvu (dále také Výzva 3) programu COVID – Nájemné.

Žádosti je možné podávat od 22. ledna 2021 od 9:00 hodin do 22. března 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky prostřednictvím informačního systému AIS MPO - http://najemne.mpo.cz.

Vytvořeno: 18.1.2021

COVID kalkulačka MPO

Ministerstvo průmyslu, obchodu a služeb (MPO) dalo podnikatelským subjektům k dispozici využít speciální COVID kalkulačku, kde si mohou podnikatelé spočítat svou finanční podporu, kterou obdrželi od státu, nebo ji brzy obdrží, popř. nyní o dotace teprve žádají v souvislosti s poklesem jejich příjmů, které od března 2020 negativně ovlivnila pandemie koronaviru SARS-CoV-2.
Cílem COVID kalkulačky je pomoci podnikatelům k lepšímu přehledu v dotacích a jejich výši.

Vytvořeno: 18.1.2021

Vláda schválila nový program pro všechny uzavřené gastro provozovny

Nový program COVID - Gastro - Uzavřené provozovny, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), dne 4. 1. 2021 schválila vláda. Má za cíl podpořit všechny provozovny, které na základě říjnových mimořádných opatření vlády ČR musely omezit činnost nebo úplně zavřít.
Podpora se v rámci aktuálně připravované 1. výzvy z programu bude poskytovat za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021, podávat žádostí bude možné od 15. ledna 2021.

Vytvořeno: 5.1.2021

Zálohy OSVČ pro rok 2021

Zálohy na platby pojistného zdravotní pojišťovně pro rok 2021 činí 2.393,- Kč.
Záloha se musí platit v daném měsíci zahájení podnikání.

Zálohy na platby pojistného OSVČ pro rok 2021 činí 2.588,- Kč.
Záloha se musí platit v daném měsíci zahájení podnikání.

Vytvořeno: 4.1.2021

Žádost o kompenzační bonus – 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu za 5. bonusové období a to od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021, za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu. Žádost lze podat nejpozději do 24. 3. 2021.

Vytvořeno: 4.1.2021

Stravovací zařízení dostanou 2,5 miliardovou pomoc z nového programu COVID - Gastro

Nový program COVID – GASTRO na pomoc stravovacím zařízením, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), schválila vláda. Pro gastronomický sektor jsou v něm aktuálně k dispozici 2,5 miliardy korun.

Podpora se bude týkat období od 14. října do 31. prosince 2020 s výjimkou období od 3. prosince do 17. prosince 2020, kdy stravovací zařízení mohla díky 3. stupni Protiepidemiologického systému (PES) otevřít.

Vytvořeno: 21.12.2020

„OŠETŘOVNÉ“ pro osvč - výzva listopad 2020

Stanovené období: od 1. listopadu do 30. listopadu 2020

Datum zahájení příjmu žádostí: 21. 12. 2020 od 9:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí: 21. 1. 2021 do 23:59 hod.
Rozpočet: 250 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen.
Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Vytvořeno: 21.12.2020

Žádost o kompenzační bonus – IV. od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu za 4. bonusové období a to od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020, za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu. Žádost lze podat nejpozději do 25. 2. 2021.

Finanční správa začne vyplácet kompenzační bonusy až po nabytí účinnosti zákona.

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za kalendářní den.

Vytvořeno: 16.12.2020

Žádost o kompenzační bonus z FÚ

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu za 3. bonusové období a to od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020, za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu. Žádost lze podat nejpozději do 15. 2. 2021.

Finanční správa začne vyplácet kompenzační bonusy až po nabytí účinnosti zákona.

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za kalendářní den.

Vytvořeno: 9.12.2020

Informace pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu

Podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/1998 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, je náležitostí žádosti o koncesi pro živnost „provozování cestovní kanceláře“ též kopie potvrzení o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu cestovních kanceláří na příslušný kalendářní rok.

Vytvořeno: 30.11.2020

Program COVID – Kultura – 2. výzva prodloužena

2. výzva v programu COVID - Kultura prodloužena do 22. 12. 2020.

A to na základě velkého zájmu. Pokračování speciálního dotačního programu COVID – Kultura, tedy 2. výzvu, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Má pomoci podnikatelským subjektům z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření.

Vytvořeno: 23.11.2020

Žádost o kompenzační bonus – bonusové období od 5. 10. do 21. 11.

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu. Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti. Zároveň však FS upozorňuje, že vyplácet se začne až poté, co zákon nabyde účinnosti, o čemž bude poté veřejnost na webu a sociálních sítích neprodleně informovat.

Vytvořeno: 9.11.2020

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva říjen 2020

Stanovené období: od 14. října do 31. října 2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 9. 11. 2020 od 9:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí: 9. 12. 2020 do 23:59 hod.
Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Vytvořeno: 9.11.2020

Výzva I program COVID–SPORT II

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou vyhlásilo dne 6. 11. 2020 - Výzvu I programu COVID-SPORT II. Příjem žádostí
o podporu bude zahájen dne 12. 11. 2020 a ukončen 7. 12. 2020. Veškeré podrobnosti k žádostem o podporu a způsobu jejich podávání naleznete v dokumentu Výzvy I.
 
Základní informace o Výzvě:

Vytvořeno: 9.11.2020

Ošetřovné pro OSVČ II - aktuální informace pro žadatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na základě usnesení vlády rozhodlo o pokračování Programu "Ošetřovné" pro OSVČ. V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat ve stručnosti o klíčových parametrech a podmínkách, které bude mít připravovaná výzva za období říjen 2020, a to v návaznosti na aktuální opatření vlády v souvislosti s COVID-19

Upozorňujeme, že konečné znění podmínek bude stanoveno výzvou v návaznosti na Program "Ošetřovné" pro OSVČ II

Vybrané základní parametry a podmínky (podrobně bude uvedeno ve výzvě):

Vytvořeno: 29.10.2020

Program COVID – Kultura II

Od 23. 10. 2020 mohou podnikatelé v kultuře podávat na Ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti ve druhé výzvě programu COVID – Kultura, a také začne Ministerstvo kultury přijímat žádosti o jednorázovou podporu od OSVČ v oblasti uměleckých a umělecko-technických profesí.

Vytvořeno: 23.10.2020

Výzva 2 k programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo druhou výzvu (dále také Výzva 2) k programu COVID – Nájemné. Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020,
9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

Program podpory COVID – Nájemné připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost
a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

Vytvořeno: 20.10.2020

Oznámení s nařízením č. 13/2020 Sb. hl. m. Prahy - Tržní řád

Hlavní město Praha

Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1882 ze dne 31. 8. 2020 nařízení č. 13/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tj. 19. 9. 2020.

Vytvořeno: 16.9.2020

Upozornění pro podnikatele

Informace

Finanční správa upozorňuje na nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů v případě souběhu podnikání a zaměstnání

Vytvořeno: 27.4.2020

Jak urychlit vyřizování "ošetřovného" OSVČ

Informace

O žádostech od téměř 60 000 lidí, které Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) poslaly osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v kontextu s „ošetřovným“, resort průběžně rozhoduje. O výsledku vždy informuje OSVČ. Podat informace o žádosti konkrétního klienta po telefonu či e-mailu možné není, a to zejména kvůli ochraně osobních údajů, nelze tak totiž jednoznačně prokázat identitu žadatele. Snaha i zájem MPO je stejný jako u OSVČ, tedy: rozhodnout o žádostech a při splnění stanovených podmínek poslat peníze co nejdříve.

Vytvořeno: 22.4.2020

Oznámení s nařízením č. 8/2020 - Tržní řád

Hlavní město Praha

Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 759 ze dne 20.4.2020 nařízení č. 8/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 4, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, tj. 20.4.2020.

Vytvořeno: 22.4.2020

Upozornění na nový zákon

Informace

Upozornění na nový zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

Vytvořeno: 20.2.2020

Elektronické podání

Informace

Elektronické podání pro podnikatelskou veřejnost prostřednictvím aplikace JRF

Vytvořeno: 17.4.2019