Máte už zaplacené zálohy na paušální daň?

Finanční správa zaznamenala, že někteří živnostníci, kteří se přihlásili k paušální dani, nezaplatili pravidelné měsíční zálohy. Živnostníci, kteří se k paušální dani do 11. ledna 2021 přihlásili na finančním úřadu a nedostali oznámení o nesplnění podmínek, se podáním „přihlášky“ k paušální dani (Oznámení o vstupu do paušálního režimu) stali automaticky poplatníky v paušální režimu daně a nyní by měli zaplatit zálohy na daň vždy do 20. dne daného měsíce. Pro rok 2021 vychází měsíční záloha paušální daně na 5 469 Kč. Zálohy na paušální daň si lze předplatit i na několik měsíců nebo dokonce na celý rok dopředu.

O schválení žádosti k paušální dani finanční úřad nezasílá poplatníkům žádné informace, pouze vyrozumí ty, u nichž dochází ke zřejmému nesplnění podmínek. To znamená, že poplatníci, kteří podali Oznámení o vstupu do paušálního režimu a od svého finančního úřadu neobdrželi Oznámení o nesplnění podmínek, se automaticky stávají poplatníky v paušálním režimu. „Pokud si nejsou živnostníci jistí, jestli se na ně opravdu paušální daň vztahuje, měli by kontaktovat svůj finanční úřad nebo se mohou například prostřednictvím bankovní identity přihlásit do modernizovaného Daňového portálu – MOJE daně a aktivovat si svou daňovou informační schránku plus. Tady uvidí své případné nedoplatky a mohou rovnou daň přes portál zaplatit,“ poradila generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Pokud mají živnostníci s platbou záloh problémy způsobené například mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru, mohou Finanční správu požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Stačí podat příslušnému finančnímu úřadu vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá.

Nově lze žádost jednoduše vytvořit i prostřednictvím webové aplikace a požádat si o odložení platby daně. Finanční správa doporučuje tuto žádost podávat i dopředu, a to na splátku daně, o které poplatníci dopředu vědí, že ji v termínu nestihnou například kvůli mimořádným opatřením uhradit. Na podání žádosti se navíc v současné době vztahuje generální pardon a za její podání se neplatí žádné poplatky. Veškeré potřebné informace a vzor žádosti jsou dostupné na webu Finanční správy.

V platbě paušální daně je zahrnuta záloha na daň z příjmů i pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Platba se zasílá na bankovní účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím 2866. Je třeba uvést variabilní symbol, který odpovídá kmenové části daňového identifikačního čísla (DIČ) tvořené obecným identifikátorem nebo vlastním identifikátorem správce daně. U fyzické osoby je obecným identifikátorem rodné číslo.

Bankovní účty jsou otevřeny v České národní bance od 1. 1. 2021:
 

Název finančního úřadu Bankovní účet pro
paušální zálohy
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 2866-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 2866-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 2866-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 2866-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 2866-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 2866-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 2866-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 2866-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 2866-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 2866-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 2866-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 2866-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 2866-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 2866-47620661/0710

 

Vytvořeno: 30.3.2021