Oznámení s nařízením č. 8/2020 - Tržní řád

Hlavní město Praha

Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 759 ze dne 20.4.2020 nařízení č. 8/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 4, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, tj. 20.4.2020.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 759 ze dne 20. 4. 2020 bylo schváleno nařízení č. 8/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 4 ve znění: „Toto nařízení se dále nevztahuje na prodej zboží nebo poskytování služeb na předsunutých prodejních místech, a to do 31. 12. 2020.“, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, tj. 20. 4. 2020. Důvod dřívějšího počátku účinnosti § 7 odst. 4 spočívá v naléhavém zájmu odůvodněném snahou zmírnit ekonomické dopady nouzového stavu na podnikatele.

Oznámení s nařízením č. 8/2020

Vytvořeno: 22.4.2020