Zálohy OSVČ pro rok 2021

Zálohy na platby pojistného zdravotní pojišťovně pro rok 2021 činí 2.393,- Kč.
Záloha se musí platit v daném měsíci zahájení podnikání.

Zálohy na platby pojistného OSVČ pro rok 2021 činí 2.588,- Kč.
Záloha se musí platit v daném měsíci zahájení podnikání.

NOVINKA!
Od 1. 1. 2021 budou moci OSVČ s ročním příjmem do 1 milionu korun plnit své daňové povinnosti na dani z příjmu, sociálním pojištění a zdravotním pojištění formou jedné platby – tzv. paušální daně – informace pro podnikatele
na webových stránkách www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan.

Vytvořeno: 4.1.2021