Zálohy OSVČ pro rok 2020

Informace

Zálohy na platby pojistného OSVČ pro rok 2020

Zálohy na platby pojistného zdravotní pojišťovně pro rok 2020 činí 2.352,- Kč.

Záloha se musí platit v daném měsíci zahájení podnikání.

Zálohy na platby pojistného OSVČ pro rok 2020 činí 2.544,- Kč.

Záloha se musí platit v daném měsíci zahájení podnikání.

Vytvořeno: 3.1.2020