Oznámení s nařízením č. 13/2020 Sb. hl. m. Prahy - Tržní řád

Hlavní město Praha

Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1882 ze dne 31. 8. 2020 nařízení č. 13/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tj. 19. 9. 2020.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1882 ze dne 31. 8. 2020 bylo schváleno nařízení č. 13/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává trřní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tj. 19. 9. 2020.

narizeni_c._13.pdf

Vytvořeno: 16.9.2020