Informace pro podnikatele - změna zákona o silniční dopravě

Informace

Změna zákona o silniční dopravě, a další související zákony.

Dne 1. července 2020 nabyl účinnosti zákon č. 115/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem se mění rovněž zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Z pohledu živnostenského zákona se novou právní úpravou ruší povinnost dopravních úřadů vydávat stanoviska v řízeních o udělení koncese pro provozování silniční motorové dopravy malými vozidly, tzn. nákladními vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí a osobními vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

změna zakona o silnicni dopravě - ŽZ.docx

Vytvořeno: 13.7.2020